Home » Okategoriserade » Woke 2021: Ontario tar upp kampen mot matematisk rasism

Woke 2021: Ontario tar upp kampen mot matematisk rasism

Skolorna i Ontario har fått en ny läroplan i matematik. I den första versionen sades det att matematik är något subjektivt och “eurocentriskt” och att ämnet har använts för att normalisera rasism. Den nya läroplanen i matematik sades ha som målsättning att utmana maktsystem inne i och utanför klassrummet genom att eliminera “systembarriärer”. Läroplanen utsattes för omfattande kritik och premiärminister Doug Fort, ledare för Ontarios progressiva, konservativa parti, beslutade att stryka de mest uppenbart bisarra formuleringarna.
I denna artikel ska vi kika lite närmare på version två.

Woke 2021: Ontario tar upp kampen mot matematisk rasism

Källa: Pixabay.

Matematisk rasism är fortfarande ett problem i Kanada

Varför anser Ontarios politiker att det behövs en ny läroplan i matematik?
Svaret är att inte alla studenter är lika duktiga på att räkna. Minoritetsstudenter klarar sig inte lika bra som majoritetsstudenter.
Hur förklarar Ontarios progressiva, konservativa regering dispariteterna?
Den säger att de beror på “systembarriärer”.
Vad är då en systembarriär? Med “systembarriär” avses “rasism, implicit bias, och andra former av diskriminering”. Därför behövs en ny läroplan som sätter kamp mot rasism och diskriminering i centrum.
Hur vet Ontarios regering att rasism och diskriminering är orsaken till att vissa studenter inte klarar sig lika bra i matematik som andra studenter? Enligt Ontarios progressiva, konservativa parti är det en dum fråga. Olika matematiska prestationer bevisar på att samhället är rasistiskt. Med andra ord: Dispariteter bevisar diskriminering.

Strukturell rasism

I den reviderade versionen sägs problemet vara “systembarriärer”. Systembarriärerna hindrar minoritetsstudenter från att lära sig matematik. Detta är inget som behöver bevisas. Det faktum att olika studenter är olika duktiga i matematik bevisar att barriärerna existerar.

Vad har då den nya läroplanen för målsättning?

Målsättningen sägs vara: “equitable outcomes in mathematics for all students”.

Vad betyder “equitable outcomes”? “Equitable outcomes är en synonym till “equality of outcomes”. “Equality of outcome” ska, i sin tur, skiljas från “equality of opportunity”.

“Equality of opportunity” innebär att alla elever ska ha samma lärobok i matematik, en kalkylator och tillgång till lärarstöd. “Equality of outcomes” betyder att alla studenter ska klara sig lika bra.
Om olika elever presterar olika väl, har skolan inte uppnått “equitable outcomes” och detta bevisar att rasism och diskriminering förekommer. Med andra ord: Dispariteter bevisar diskriminering.

Hur ska systembarriärerna elimineras?

Som vi har sett försöker man inte leda i bevis att det verkligen existerar systembarriärer. Det faktum att olika elever presterar olika väl sägs bevisa att barriärerna existerar. Problemet är naturligtvis att dispariteter inte bevisar diskriminering. Det som sägs i läroplanen är alltså att lärare måste acceptera teorin att dispariteter bevisar diskriminering.
Vad är det för teori?
Svaret är: intersektionell teori:

Achieving equitable outcomes in mathematics for all students requires educators to be aware of and identify these barriers, as well as the ways in which they can overlap and intersect, which can compound their effect on student well-being, student success, and students’ experiences in the classroom and in the school.

Intersektionalism

Nyckelordet i citatet ovan är “intersect”. Läroplanen vill drilla Ontarios lärare i intersektionell analys. När de har studerat och accepterat den intersektionella teorin kommer de att jämställa dispariteter med diskriminering. Intersektionell teori förordar identitetspolitik:

In any mathematics classroom, it is crucial to acknowledge students’ intersecting social identities and their connected lived realities.

Argumentet ser ut på följande sätt. Människor är inte individer, de är gruppmedlemmar. Gruppmedlemskap bestäms av identitet, individens identitet är en funktion av individens upplevelser, upplevelserna bestäms, i sin tur, av individen position i en komplex maktstruktur. Det intersektionella argumentet är inte särskilt komplicerat. Här är ett exempel:

Svarta kvinnor är förtryckta som kvinnor och som svarta.
Svarta män är inte förtryckta som män, men som svarta.
Vita kvinnor är förtryckta som kvinnor, men inte som vita.
Vita män är varken förtryckta som män eller som vita.

Vi ser att svarta män och kvinnor och vita kvinnor har samma fiende: vita män. Det intersektionella analysen vill uppamma solidaritet mellan förtryckta grupper och mobilisera dem till politisk kamp mot den gemensamma fienden.

Detta låter väldigt sofistikerat, i realiteten är intersektionell analys en trivial historia. Alla som har varit barn och gått i skola vet att man kan bli retad för att man är överviktig, för att man är glasögonbärare och för att man är överviktig och glasögonbärare. Det är intersektionell analys tillämpad på svenska skolgårdar. Problemet med intersektionell analys är naturligtvis att endast en handfull överviktiga elever mobbas på grund av sin övervikt och att nästan inga barn tvingas utstå glåpord på grund av sin närsynthet. Uttryckt på ett annat sätt: det faktum att människor kan bli mobbade på grund av övervikt och närsynthet innebär inte att de också blir mobbade på grund av övervikt och närsynthet.

Hur ska matematikundervisningen i Ontario bli fri från rasism?

Eftersom problemet beror på att eleverna lever i ett rasistiskt samhälle kan det inte lösas med bättre läromedel, mer avancerade kalkylatorer och ökade lärarresurser. Det är omöjligt att lära sig att räkna i ett rasistiskt samhälle som det kanadensiska. Lösningen på problemet måste därför vara politisk. Matematikundervisningen måste politiseras gradvis.
Det kräver att Ontarios lärare och studenter blir medvetna om sin position i den intersektionella makthierarkin. Vad ska lärarna göra?

In CRRP classrooms, teachers reflect on their own identities and pay attention to how those identities affect their teaching, their ideas, and their biases.

Uttryckt på ett annat sätt: Lärarna måste erkänna sitt “vita privilegium”, dvs. att vita alltid är rasister på grund av sin privilegierade position i den intersektionella maktstrukturen, och vidta antirasistiska åtgärder. Minoritetsstudenternas identiteter ska omvänt bekräftas. Det innebär att matematiklärare ska använda exempel från studenternas samhällen. En student som är eskimå kan alltså lära sig addition genom att räkna kajaker.
Här uppstår emellertid ett delikat problem: kulturell appropriering. Kulturell appropriering uppstår till exempel om en vit person skriver en bok om en svart person eller om en europé lagar kinesisk mat. Däremot är det helt i sin ordning att svarta använder internet och att kineser använder Iphone.
Hur vill Ontarios rättviseaktivister undvika att vita lärare utsätter minoritetskulturer för kulturell appropriering?

… teachers are encouraged to work in partnership with First Nations, Inuit, and Métis individuals, communities, and/or nations. Teachers may respectfully incorporate culturally specific examples that highlight First Nations, Inuit, and Métis cultures, histories, present-day realities, ways of knowing, and contributions, to infuse Indigenous knowledges and perspectives meaningfully and authentically into the mathematics program.

Genom att samarbeta med representanter för minoritetskulturer ska matematiklärarna undvika kulturell appropriering. På detta sätt ska de lära sig att använda exempel från minoritetskulturer i matematikundervisningen på ett “resepektfullt och informerat sätt”. Detta antas leda till att minoritetsstudenter blir duktiga på att räkna eftersom “Students’ mind, body, and spirit are nourished through connections and creativity”.

Nästa artikel

Nästa artikel ska handla om den amerikanska delstaten Oregon. Där har man löpt linan ut och bestämt att eftersom vit rasism hindrar minoritetsbarn från att lära sig att skriva, räkna och att läsa är det orättvist att kräva av samma barn att de ska kunna skriva, räkna och läsa. Det är ämnet för en kommande artikel.