Home » Okategoriserade » En ondskefull man

En ondskefull man

USA har länge haft ett problem med illegal immigration från Central- och Sydamerika. Historiskt sett har både republikaner och demokrater varit eniga om behovet av att stoppa illegal invandring. Det Demokratiska partiet är numera positivt inställt till illegal invandring. Detta har lett till en konstitutionell kris. Det är den federala regeringens skyldighet att försvara nationens gränser.
Joseph Robinette Biden svor att göra just detta när han accepterade uppdraget som USA:s 46:e president. Gränsförsvaret är inte delstaternas uppgift, det är den federala regeringens skyldighet. Men i stället för att vidmakthålla USA:s immigrationslagar, har Biden har öppnat upp delar av gränsen mot Mexiko för att underlätta för migranter att ta sig in illegalt i landet. Drygt 10 miljoner människor har utnyttjat denna möjlighet.
Gränsstater som Texas har därför inlett uppförandet av egna gränsskydd. Bidenadministrationen har stämt dessa stater i domstol med hänvisning till att försvaret av nationens gränser ankommer på den federala regeringen, den regering som Biden leder och som inte har för avsikt att försvara landets gränser.

Joe Biden

Joseph Robinette Biden. Källa: Wikipedia.

För att förstå hur Biden resonerar, ska vi kika lite närmare på en video från 2015.

Invandring som naturhistorisk process

Immigration är, om vi får tro Biden, inte något som politiker tillåter eller förbjuder. Det vita Amerika är dömt till minoritetsstatus av krafter som är omöjliga att kontrollera.
Sant eller falskt?
USA hade under en lång period immigrationslagar som gynnade européer. Dessa lagar ändrades på 60-talet. Idag ser vi resultatet av de nya lagarna. År 1970 fanns det cirka 800 000 mexikanska immigranter i USA. Femtiotvå år senare har denna siffra stigit till 38 miljoner. Det är en konsekvens av politiska beslut. Biden är politiker med lång erfarenhet av lagstiftning. Han vet om att han skulle kunna stänga gränsen mot Mexiko med lagligt stöd. Han känner till Amerikas historia.
Han ljuger.
Om Bidens argument hade varit korrekt, hade han ju inte behövt göra något alls. Han hade inte behövt underlätta för migranter att ta sig in i landet illegalt. Det faktum att vi inte kan stoppa något, kräver ju inte av oss att vi ska uppmuntra det. Inte heller hade han behövt stämma stater som vidtagit egna åtgärder i syfte att stävja illegal immigration. Om immigration från tredje världen är en naturhistorisk process, kommer ju dessa åtgärder att vara verkningslösa.
Det Biden säger är alltså nonsens.
Detta leder oss vidare till ett nytt mysterium.

Motiv

Biden är en impopulär president och ett skäl är att amerikaner ogillar illegal invandring. Han hade enkelt kunnat öka sin popularitet och sina chanser att bli omvald genom att stänga gränsen mot Mexiko. Varför gör han inte det? Varför låter i stället han miljontals människor ta sig in i landet i strid med de lagar som han svurit att upprätthålla?
Menar han kanske att immigration från tredje världen stärker Amerikas ekonomi? Knappast. Frågan är ju vad immigranter från fattiga länder har som vita amerikaner inte har eller som vita amerikaner inte kan lära sig?
Kanske hoppas han att de människor som har tagit sig i landet illegalt ska rösta på honom i nästa presidentval. Ytterligare en möjlighet är han struntar i vad amerikaner tycker om honom och hans politik. Hans målsättning är inte att vara en populär president eller att bli omvald. Hans målsättning är transformera Amerika maximalt under de år som han är landets president.

En ond man

Föreställ dig att en svensk politiker säger att i framtidens Sverige kommer föräldrar inte att göra någon skillnad mellan sina barn och andras ungar. Du frågar varför och du får svaret att alla människor är lika mycket värda och att barnen tillhör oss alla, inte deras föräldrar. Vad hade du tänkt om en sådan person?
Förmodligen att önskemålet är perverst. Antingen godhetssignalerar personen eller så är denne inte normalt funtad. Dessutom: Inga barn resonerar på det sättet. De har en mamma och en pappa och de är inte utbytbara.
Biden säger att han ser framemot den dag som landets vita utgör en absolut minoritet. Det är bra, säger han, att vitas andel av befolkningen minskar.

Fewer than 50 percent of the people in America from then and on will be White European stock. That’s not a bad thing.

Föreställ dig en svensk politiker som säger att han eller hon ser framemot den dag då svenska folket befinner sig i minoritet. Ingen normalt funtad svensk önskar något sådant. Endast ideologiskt besatta individer har sådana perversa drömmar.
Bidens önskemål är också det perverst. Han beskrivs ofta som en äldre, godhjärtad och smått senil man. Det är sant att han är gammal och smått senil, men godhjärtad är han inte. Hoppas han på färre vita barn? Fler begravningar av vita? Man kan vrida och vända på hans argument i evighet, men man kommer hela tiden tillbaka till samma slutsats: Det finns för många vita i USA. Joe Biden är en ondskefull man.