Home » Okategoriserade » Woke 2021: Etnomatematik

Woke 2021: Etnomatematik

I en tidigare publicerad artikel kikade vi lite närmare på Ontarios kamp mot matematisk rasism. Katherine Brown är Demokrat och Oregons guvernör. Om politikerna i Ontario anser att strukturell rasism håller nere minoritetsbarns matematikprestationer, anser Brown att alla ämnen är drabbade.

Kate Brown

Katherine Brown. Källa: Wikipedia.

Högskolediplom

Efter avslutade high schoolstudier tilldelas godkända studenter i Oregon ett diplom. Med “godkänd” avses att studenten har visat att han eller hon kan läsa, skriva och räkna. Diplomet kan användas om studenten vill läsa vidare på universitet eller satsa på en militär karriär.

Oregon har emellertid samma problem som Ontario. Inte alla studenter är lika duktiga. Det finns gruppskillnader. Vita studenter är i allmänhet duktigare på att läsa, skriva och räkna än minoritetsstudenter. Guvernör Brown har emellertid klurat ut en lösning på problemet.

I George Orwells berömda roman 1984 får romanens huvudfigur, Winston Smith, veta att två plus två är lika med fem. Det enda som Smith behöver göra för att inse att det faktiskt är sant är att ge upp sitt förnuft. Om det inte existerar en objektiv sanning, blir nämligen allt möjligt, till exempel etnomatematik.

Etnomatematik är lösningen

Nyligen uppmanade Oregons utbildningsdepartement delstatens grundskolelärare att delta i kursen A Pathway to Equitable Math Instruction. I kursmaterialet hävdas att rasism är orsaken till gruppskillnaderna och att lösningen på problemen är etnomatematik. Etnomatematiken baseras på antagandet att det inte existerar objektiva, matematiska sanningar. Etnomatematiker anser att matematisk sanning är något i högsta grad subjektivt. Därför finns det olika matematiska sanningar. Vit matematik ska alltså inte förväxlas med matematik. Det finns också minoritetsmatematik.

Vad innebär det? Är inte två plus två lika med fem i minoritetsmatematik?
Inte nödvändigtvis. Det kan också bli fem, sex eller något annat. Så måste det vara. Annars är det ju ingen skillnad mellan vit matematik och minoritetsmatematik.

Vad är etnomatematik?

Vad utmärker då etnomatematik? Låt oss börja med den bristande jämlikheten. För en etnomatematiker är vita studenter egentligen inte bättre på att räkna. Vita studenter vill ge korrekta svar på matematiska problem, men i etnomatematiken är matematisk perfektionism ett exempel på rasism. Objektivitet i matematik är en illusion. Därför är det inte sant att vita studenter är duktigare på att räkna än minoritetsstudenter.

Etnomatematik handlar också om makt. Etnomatematik utgör ett försök att transformera skolan till ett redskap för politiska syften. Etnomatematik är öppet antikapitalistisk. Minoritetsstudenter ska på matematiklektioner lära sig att identifiera hur matematik används för att upprätthålla “kapitalistiska, imperialistiska … teorier”.

Sist men inte minst: Etnomatematik marknadsför sig som antirasistisk. Därför kräver etnomatematiker att minoritetsstudenter ska undervisas av icke-vita lärare. Innebär det att etnomatematiska ideologer anser att vita studenter ska undervisas av vita lärare? Svaret är ja under förutsättning att de vita pedagogerna har accepterat det etnomatematiska ideologins premisser.

Hur ska då Oregons minoriteter bli duktigare på att räkna?

Här är några etnomatematiska förslag.
Eleverna ska uppmanas att se sig själva som matematiker. De ska också uppmuntras till att identifiera sig med sin etniska grupp. Detta ska göra dem till bättre matematiker. Vad händer då om en minoritetsstudent råkar räkna fel? Det är inget att oroa sig över. Matematisk objektivitet är ju en illusion. Det finns inga korrekta eller inkorrekta lösningar. Det viktiga är att minoritetsstudenten ser sig själv som en matematiker.

Är inte detta ologiskt? Hur ska etnomatematisk undervisning förbättra minoritetsstudenters matematiska prestationer om själva prestationsbegreppet är rasistiskt?

Svaret på den frågan är att det inte är det som är meningen med etnomatematik. Etnomatematik är ett politiskt projekt. Syftet är att indoktrinera barn att endast vita är rasister, att kapitalism är något dåligt och att icke-kapitalistiska länder inte kan vara imperialistiska. Etnomatematik är inte klassisk kommunism, den är en reformerad kommunism. Dess bas är inte social klass, utan ras.

Tror etnomatematiker på vad de predikar?

Antag att en domstol dömer en etnomatematiker för två brott, att han får två år per brott, men att staten håller honom inspärrad i fem år. När han frågar varför får han veta att matematik är något subjektivt och att två plus två är lika med fem. Hur tror du att han hade reagerat?
Eller antag att en etnomatematiker, efter det att social rättvisa har genomförts på hennes arbetsplats, endast får ut hälften av sin ordinarie lön. När hon frågar varför, blir hon upplyst om att hennes gamla lön var beräknad med hjälp av en patriarkal metod och att detta nu är korrigerat. Hur tror du att hon hade reagerat?

Det är endast början

Guvernör Brown anser emellertid inte att det endast är undervisningen i matematik som behöver kompletteras med antirasistisk kamp. Brown signerade nyligen en lag som innebär att inga elever ska behöva visa att de kan läsa, skriva eller räkna för att få ett högskolediplom. Den nya lagen ska gälla under fem år. Under denna tidsperiod ska Oregons utbildningsdepartement utarbeta en ny, antirasistisk pedagogik. Hur det kommer att gå återstår att se.