Home » Okategoriserade » Damer med ruter?

Damer med ruter?

Statsrådet Winberg vill kvotera in kvinnor på ledande poster i näringslivet. En opinionsundersökning av Demoskop visade härförleden att nästan hälften av svenskarna delar ministerns uppfattning. Winberg:

Det är glatt överraskande och det visar att när debatten får verka ett tag kommer allt fler att inse att om det om det inte går på annat sätt så måste man kvotera in kvinnorna.

Winberg fick sedermera mothugg från det kvinnliga chefsutvecklingsprogrammet Ruter Dam. En enkät utförd av Ruter Dam visade att hela 93 procent av de tillfrågade kvinnliga cheferna tog avstånd från könskvotering. Enkätsvaren låg helt i linje med Ruter Dams programförklaring:

Ruter Dams verksamhet präglas av affärsmässighet, kvalitet, långsiktighet, kvinnliga och manliga nätverk och resultat. Utgångspunkten är kvinnors egen inneboende kraft, kompetens, initiativ och ansvar. Kvotering ställer vi oss inte bakom.

Gunilla Ahrén, VD på Ruter Dam, förklarar:

- Det finns en stor risk att ett sådant förslag får motsatt effekt, att det är att göra kvinnorna en björntjänst. Kvotering riskerar att skada ett av de viktigaste verktyg en kvinnlig chef har - hennes trovärdighet.
- Kvinnor vill bli chefer och styrelseledamöter för att de är bäst lämpade för uppdraget, inte för att de är kvinnor. Vår enkät visar att kvinnliga chefer är rädda att inte tas på allvar om de kvoteras in i styrelser istället för att ta sig dit på egna meriter.
- Om en inkvoterad kvinnlig styrelseledamot inte håller måttet är risken att männen säger : “Så går det när man kvoterar fruntimmer” . Därför är Ruter Dams uppfattning att Margareta Winberg, trots goda intentioner, håller på att skapa starkare motvind för kvinnor att arbeta i.

För den ytlige iakttagaren var detta naturligtvis goda nyheter. Kompetenta kvinnor som sätter ned foten! Kvinnliga chefer som markerar gentemot tokfeminismen! Statsrådet Winberg får sig äntligen en välbehövlig knäpp på näsan!
Dessvärre visade det sig att även Ruter Dam låtit sig infekteras av det tokfeministiska viruset. Det är inte svårt att förstå varför. Kvinnor reagerar naturligtvis inte annorlunda än män när de erbjuds förmåner utan krav på motprestation. Vem vill inte slippa konkurrera om högstatusjobb?
Om valet står mellan en kvinna och en man, anser Ruter Dam att skall kvinnan ha företräde även om hon inte är mer kompetent än mannen. Som om det inte vore nog vill Ruter Dam att det dessutom skall utgå bonus till de personer som befordrar kvinnor.

Det är naturligtvis anmärkningsvärt att kvinnor med ambitionen att bli tagna på allvar nedlåter sig till att delta i denna jämlikhetscirkus. För cirkus är vad det är! Läsaren kan ju föreställa sig reaktionen bland tokfeminister och allsköns yrkesdemonstranter om “kvinna” hade varit en synonym för “vit” och “man” en dito för “neger”.