Home » Okategoriserade » Woke 2023: Jämlikhetskamp i Oregon och New York

Woke 2023: Jämlikhetskamp i Oregon och New York

Karl Marx var övertygad om att kapitalismens kontradiktioner skulle radikalisera Europas arbetarklass. Socialistiska revolutioner skulle bryta ut över hela kontinenten. Revolutionerna uteblev emellertid. När kommunister kom till makten var det genom statskupper. Arbetarklassen var måttligt intresserad av kommunistisk politik.
Den italienske kommunisten Antonio Gramsci menade att anledningen till att revolutionerna uteblivit i Europa var att Europas folk är konservativa. Om kommunismen ska segra i Europa måste kommunister destruera Europas kulturarv. Det ska ske, förklarade Gramsci, genom att aktivister infiltrerar kapitalismen och destruerar systemet inifrån:

Socialism will triumph by first capturing the culture via infiltration of schools, universities, churches, and the media by transforming the consciousness of society.

Etnomatematik

Källa: Equitable Math.

Nyckelfrasen är “transforming the consciousness”. Människors syn på historien, samhälle, religion och kultur i vid mening ska transformeras. Deras syn på sig själva ska förändras. Inget är exkluderat från denna process. Inte ens matematiken.

Detta ska möjliggöra den socialistiska revolutionen.
Låt oss kika på några exempel.

Etnomatematik

Vi har i en tidigare artikel nämnt att delstaten Oregon har infört etnomatematik. I denna artikel ska kort vi uppdatera denna information.

Oregons problem är inte unika för Oregon. Alla utbildningssystem i USA brottas med samma problem. Inte alla studenter är lika kompetenta i matematik. Dessutom existerar det gruppskillnader. Vita studenter är i regel duktigare på att räkna än spansktalande och svarta studenter. Asiatiska studenter utklassar alla, till och med vita studenter.

Etnomatematikerna har emellertid en lösning på problemet. Åtminstone säger de det.

Standardmatematik kräver av studenter att de presenterar korrekta svar, men om vi får tro etnomatematiker finns det inga sådana svar. Matematisk sanning är en illusion. Med andra ord: Om du tror att två plus två är fyra, är det dags att tänka om. Det kan bli vad som helst.
När standardmatematik således kräver av svarta och spansktalande studenter att de ska presentera korrekta lösningar, begär man det omöjliga. Om matematisk sanning är en illusion är det omöjligt att ge matematiskt korrekta svar på matematiska problem. Inte undra på att så många svarta och spansktalande studenter misslyckas i matematikämnet.

Detta räckte för att göra Oregons politiker nöjda.

Hur vill då etnomatematiken uppnå matematisk jämställdhet?
Man vill uppnå målet genom att eliminera kravet på objektivitet i matematikundervisningen. Om det inte spelar någon roll hur man räknar, är alla lika duktiga. Eller hur?

Därmed uppstod ett nytt problem. Vad ska matematikstudenter göra på lektionerna om en matematikuppgift kan ha lika många svar som det finns elever i en klass? Etnomatematiker menar att de ska ägna sig åt politik. I Oregon får matematikstudenter lära sig att identifiera hur matematik används för att upprätthålla “kapitalistiska, imperialistiska … teorier”.

Oregons nyligen avgångna guvernör Katherine Brown har också signerat en nyligen en lag som innebär att inga elever ska behöva visa att de kan läsa, skriva eller räkna för att få ett högskolediplom. Om alla elever har samma högskolediplom, har vi ju uppnått jämlikhet. Eller hur?

Nu till uppdateringen. Oregon brottas emellertid med fler problem. Inte alla elever lämnar in sina arbetsuppgifter i tid och många elever fuskar. Dessutom: olika elevgrupper är olika lata och fuskar olika mycket. Från och med år 2025 ska Portlands skolor därför sluta sänka betygen för elever som inte gör sina läxor eller fuskar. Det blir mer jämlikt så.

Jämlikhetskamp i New York

En domstol i New York har nyligen tilldelat 5 200 svarta och spansktalande lärarstudenter ett skadestånd på hisnande 1,8 miljarder dollar.
Varför? De blev underkända på lärarexamen.
En svart student, herr Grim, kammade hem hela två miljoner dollar. Grim sade att han inte kunde peka på något i testet som var diskriminerande, men han sade att han hade gjort testet många gånger, att han till och med hade betalat för privatundervisning i hopp om att bli certifierad som lärare, men inget hjälpte.
Nu förbereder den misslyckade lärarstudenten sig för ett liv som dollarmiljonär.
Grim sade till NY Post att han hoppades att pengarna skulle betalas ut snabbt då han har kreditkortsskulder och lån på sitt hus.

Alla studenter ska ha högsta betyg

Studenter vid ett universitet i New York har krävt att alla studenter ska ges samma slutbetyg: ett stort A. Universitetet har svarat att man lyssnar noggrant på sina studenter. Vad det innebär i praktiken återstår dock att se.