Home » Okategoriserade » Woke 2023: Inkluderande språk?

Woke 2023: Inkluderande språk?

Klassisk marxism handlade om ekonomisk exploatering, partiorganisering och arbetsplatskamp. Vår tids wokevänster är besatt av språk. Skälet är att den är övertygad om att det inte existerar en objektiv verklighet. Verkligheten är, om vi får tro wokeaktivister, socialt eller språkligt konstruerad.
En konsekvens är att wokeaktivister betraktar språk med största misstänksamhet. Om verkligheten är en språklig konstruktion, kan ord användas som vapen. De kan befria, de kan förtrycka, men på grund av sin världskonstituerande kraft är de aldrig neutrala.

AP   Smithsonian
Källa: Wikipedia   Källa: Wikipedia

Associated Press och Smithsonian

Associated Press (AP) är världens största nyhetsbyrå. För tre år sedan beslutade det amerikanska företaget att “black” ska skrivas med “versal”. AP beordrade alltså sina journalister att skriva “Black” i stället för “black”.
Varför?
Enligt AP är det nödvändigt därför att svarta har en gemensam kultur. Muslimer har också en gemensam kultur, så därför ska också “muslim” skrivas med versal.
AP sade också att man inte hade för avsikt att skriva “white” med versal. Vita har nämligen ingen gemensam kultur, förklarade AP.
Med andra ord: Det är bra att ha en kultur.
Utan kultur, ingen versal.

Smithsonian institution använder sig av samma skrivregel som AP: “Black” skrivs med versal, “white” med gemen. För Smithsonian är problemet emellertid inte att vita saknar kultur, utan att de har kultur.
Här är några ingredienser i denna kultur.
Vita sägs undvika konflikter och vara artiga. De planerar för framtiden. Vetenskap och rationellt tänkande är viktigt för vita. Vit kultur är individualistisk. Familjeliv spelar en viktig roll. Vita har en stark arbetsetik och är konkurrensinriktade. Smithsonians kulturdefinition är minst sagt en fascinerande konstruktion. Om hårt arbete, planering för framtiden, emfas på vetenskap och beprövad erfarenhet, social fred och standardengelska, är exempel på problematisk kultur, vad är då bra kultur? Lathet? Vidskepelse? Inbördeskrig? Oförmåga att uttrycka sig begripligt?

Den amerikanske språkvetaren John McWhorter har sagt att wokeargument är så konstruerade att du alltid förlorar om du tillhör fel grupp.
Det spelar ingen roll om vita har kultur eller om de saknar kultur, de förtjänar ingen versal. Med andra ord: Det är egentligen inte avsaknaden eller förekomsten av kultur som är avgörande för AP och Smithsonian. Det som de två institutionerna vill göra är att degradera människor med vit hudfärg. AP gör det genom att förneka att vita har kultur, Smithsonian genom att tillskriva vita kultur.

Microsoft

På Microsofts amerikanska webbplats tipsar företaget om hur vi kan uttrycka oss inkluderande. I stället för “mankind” uppmanas vi skriva “humankind”. Pronomen som “han”, “hon”, “hans” och “hennes” bör inte användas, tycker Microsoft. Om pronomen inte kan undvikas, ska vi använda de pronomen som en person själv använder. Med andra ord: Om en person inte använder “hon” utan i stället “Ze”, ska vi använda “Ze” vid tilltal. Alla etniciteter utom vita ska skrivas med versal:

Use title-style capitalization for Asian, Black and African American, Hispanic and Latinx, Native American, Alaska Native, Native Hawaiian, Pacific Islander, and Indigenous Peoples. Microsoft style is to lowercase multiracial and white.

Hur detta är inkluderande förblir ett mysterium. Att inte skriva ”white” med versal är väl snarast exkluderande?

Microsoft lanserade sitt ordbehandlingsprogram för 40 år sen. Programmet har satt standard och återfinns numera överallt. Det är ett bra program. Word kan kontrollera din text i takt med att du skriver. Det är en fantastiskt användbar funktion. Programmet är mycket duktigt på att detektera stavfel och grammatiska fel. I den senaste versionen av Word har en inkluderingskontroll. Om du skriver på svenska, ser den ut på följande sätt:

Word

Om du skriver på engelska, får du fler alternativ:

Word

Om du till exempel använder “he/him/his/she/her/hers”, tipsar Word dig om att det är bättre att använda ett så kallat “gender-inclusive pronoun”.

Word

Hur vill Microsoft hjälpa personer som skriver på svenska att använda ett fördomsfritt språk? Enligt Word är det helt i sin ordning att skriva “Eva är rullstolsbunden”. Det är dock inte ok att skriva att hon är handikappad. Word föreslår att “handikappad” ersätts med “funktionsnedsättning”. Om man skriver “Det bor en zigenare i huset” får man bakläxa. “Fruntimmer” sägs vara åldersdiskriminerande. Däremot har Word inget problem med “karlslok”.

Det ska sägas att denna programfunktion är valfri. Man kan slå på den eller stänga av den. Defaultinställningen är Off. Åtminstone tills vidare.