Home » Okategoriserade » Woke 2022: It’s not OK to be white

Woke 2022: It’s not OK to be white

Enligt Amerikanska Anti-Defamation League är det definitivt inte OK att säga att det är OK att vara vit, i varje fall inte om man är vit. Vita som säger att det är OK att vara vit är, om vi får tro ADL, halvkvädna rasister. Enligt ADL är frasen en så kallad “hatsymbol”:

ADL

Källa: ADL.

Naturligtvis är det OK att säga “I am proud to be black”. Inte heller latinos omfattas av den anti-rasistiska restriktionen. Asiater intar en ambivalent position i wokevänsterns offerhierarki. Skälet är att de ofta har gott om pengar och respektabla samhällspositioner. Enligt wokevänstern kan det omöjligen bero på att asiater är smarta och produktiva medborgare. Wokevänstern ser samhället som ett nollsummespel. Rika är alltid rika på fattigas bekostnad. Asiater klassificeras därför numera som “vita” i wokesammanhang.

Minor Attractive

Om två påståenden i en och samma teori strider mot varandra, inser de flesta människor att teorin är kontradiktorisk. Inte alla naturligtvis. Det finns alltid dumskallar. Det finns också de som tycker att det är praktiskt att kunna ignorera kontradiktioner, särskilt om den teori som man själv förespråkar är kontradiktorisk.
Marxismen är ett exempel. Marx var influerad av Hegel. Hegel ansåg inte att kontradiktioner är ett problem. Vi behöver kontradiktoriska teorier, hävdade Hegel, av det enkla skälet att verkligheten är kontradiktorisk. Marx applicerade Hegels idé på samhälle och historia. Här förklarar Stalin den grundläggande marxistiska tankegången:

We are for the withering away of the state, and at the same time we stand for the strengthening of the dictatorship of the proletariat, which represents the most powerful and mighty of all forms of the state which have existed up to the present day. The highest development of the power of the state, with the object of preparing the conditions of the withering away of the state: that is the Marxist formula. Is it “contradictory”? Yes, it is “contradictory.” But this contradiction is a living thing and wholly reflects the Marxist dialectic.

I 1984 beskrev George Orwell hur socialiststaten i Oceanien försöker kontrollera människors tänkande genom att manipulera deras språk. Alla partimedlemmar och statsanställda i Oceanien måste praktisera Doublethink. En person som har lärt sig Doublethink kan hålla två motsatta uppfattningar i medvetandet samtidigt utan att uppleva en kognitiv dissonans. Det är uppenbart att Orwell sneglade på socialistdiktaturerna i öst när han skrev 1984. Dialektiskt tänkande är en form av Doublethink.
Varför är detta viktigt?
Den italienske kommunisten Antonio Gramsci menade att om kommunismen ska segra måste socialister och kommunister infiltrera och destruera den dominerande kulturen. De måste, kort uttryckt, erövra makten över språket.
Det senaste wokebidraget till den revolutionära kampen är “minor attractive”. Wokeaktivister hoppas att på sikt ersätta “pedofil” med “minor attractive”. “Pedofil” är nämligen stigmatiserande. Wokevänsterns grundare, den franske filosofen Michel Foucault, menade att sex med 13-åringar bör legaliseras. Foucault utnyttjade regelmässigt arabiska barn i åtta, nio och tio-årsåldern när han var lärare i psykologi vid Tunisuniversitet i Tunisiens huvudstad Tunis. Lägg “minor attractive” på minnet. Snart kommer det i svensk översättning.

Stenar kan också vara rasistiska

Ett universitet i amerikanska Wisconsin spenderade nyligen 450 000 kronor på att avlägsna en 40 ton tung sten från universitetsområdet. Stenen som är geologiskt intressant på grund av sin höga ålder (två miljarder år) bär namnet “The Chamberlain Rock” efter geologen Thomas Chamberlain.
Stenen också har ett smeknamn: “The Boulder”. Anledningen till att stenen kallas “flyttblock” är att geologer har konstaterat att den ursprungligen hörde hemma på någon annan plats och att den transporterades till campus av en glaciär under den senaste istiden.

The Boulder

The Hate Rock. Källa: Corey Coyle.

Svarta studenter krävde emellertid att stenen skulle avlägsnas. Skälet är att stenen i en 97 år gammal tidningsartikel liknats vid ett negerhuvud. Universitetet samtyckte givetvis: The Hate Rock måste bort och drygt 50 000 dollar senare kunde de svarta studenterna äntligen pusta ut:

Now is a moment for all of us BIPOC students to breathe a sigh of relief, to be proud of our endurance, and to begin healing.

Dan McLaughlin kommenterade i National Review:

None of this is about justice or tolerance. It’s about power. The more ridiculous the demand, the more it shows your power when it is granted. The absurdity is the point. One can only assume that the next demand will be for the university to cut down the mightiest tree in the forest with a herring.