Home » Okategoriserade » Storm i den lundensiska ankdammen

Storm i den lundensiska ankdammen

Religioner har något komiskt över sig. Betänk följande. Under sex dagar skapade Gud universum och allt som finns i det. Planeter, galaxer, svarta hål. Rubbet! Som om det var nog – han skapade människor och djur med nog så sinnrika kroppar och kompletterade med ett finurligt inrättat ekosystem. Han rundade av arbetsveckan med att placera jorden på lagom avstånd från solen så att vi inte skall frysa ihjäl eller förgås av hetta. Allt detta arbete krävde självklart sin fysiska och intellektuella tribut, så på den sjunde dagen vilade Gud. Där satt han och sippade ett glas juice och funderade:

– Vad tusan skall jag nu hitta på? Har jag verkligen inte glömt bort något?

Plötsligt kom han på det. “Jag har ju glömt bort kvinnorna!” utbrast han. “De får ju inte visa sitt hår!”

Kanske är det ett mått på den mycket specifika humor som er oförvägne redaktör är utrustad med, men visst är det komiskt? Efter att ha klarat av det grandiosa projektet att skapa universum, bestämmer sig Gud för att kvinnor nog inte bör vissa skulten i onödan! Föreliggande artikel skall dock inte handla om himmelsk komik, utan om en incident av mer profan karaktär.

Lundagård

Stillheten bedrar.

Studentspex med förhinder

Under ett partaj på en av Lunds nationer hölls en auktion där tre svartsminkade studenter med varsitt rep om halsen utbjöds till försäljning. Det dröjde inte länge innan hus i helvete utbröt. Först ute var Afrosvenskarnas riksförbund med en polisanmälan för hets mot folkgrupp. Anmälaren Jallow Momodou, var oerhört upprörd, och förklarade att ” De skrattar åt att flera miljoner av mina förfäder kidnappades, våldtogs och dödades”. Momodou har också hotat med att anmäla incidenten till DO.
Lugnet hade inte hunnit lägra sig över Lundagård innan en så kallad gatukonstnär ingrep och rafsade ihop några affischer på vilka han skrev “Vår negerslav är bortsprungen”. Nu var Momodou riktigt förbannad och sade:

Detta är vad Sverige har blivit till idag, ett rasistiskt land där befolkningen gör allt möjligt för att förtrycka och kränka människor som försöka stå upp för sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Det var emellertid inte endast Momodou som drabbats av förhöjt blodtryck. Malmö högskola började prata om att polisanmäla incidenten och studenten-konstnären stängdes av med omedelbar verkan från all undervisning. Numera får han inte ens vistas i högskolans lokaler, ett straff som annars bara har utdelats till personer som fällts för fusk, misshandel eller för att ha bjudit andra studenter på muffins uppblandade med narkotika. Det dröjde inte länge innan Lunds studentkår och universitetets ledning sällade sig till proteströrelsen. Studentkårens Maria Chowdhury förklarade att spexet sände rysningar utmed hennes ryggrad och universitetets rektor och prorektor begärde möte med Hallands nation för att stämma i bäcken. Snart började det också mullra i musikindustrin. Rapparen Petter förklarade att han inlett en bojkott av Hallands nation och uppmanade resten av artistsverige att göra samma sak. I Bryssel protesterade European Network Against Racism i ett öppet brev till Sveriges Europaminister, Birgitta Ohlsson och krävde att de skyldiga skall lagföras. Fru Ohlsson är ett kapitel för sig. På sin webbsida förklarar hon att alla skall “respekteras oavsett om vi är kvinnor, bögar eller kommer från ett annat land.” Kul va? Hemma i Sverige utsattes Hallands nation för stenkastning.
Som lök på laxen har en ny studentförening bildats i Lund. Emfasen är naturligtvis inte på det studentikosa eller ens på studier, utan på kampen mot rasism.

Politisk korrekthet som sanningskriterium

Sociala fenomen bör studeras i sitt konkreta sammanhang. De får alla studenter i samhällsvetenskap lära sig. Kort uttryckt innebär denna regel att en handlings innebörd svårligen kan fastställas om inte förklaringen också inkorporerar en beskrivning av upphovsmannens avsikt. Momodou som naturligtvis inte var närvarande under spektaklet, bryr sig dock inte om dylika akademiska petitesser: studentaktionen var rasistisk. Period.
Riktigt så enkelt är det dessbättre inte. Varför anklagar ingen Momodou för att planera en DO-anmälan därför att han tror att han kan tjäna en hacka på det? Därför att man förutsätter att Momodous avsiktsförklaring också förklarar hans agerande. Frågan är varför inte samma förklaringsmodell erbjuds de tre studenterna. Redaktören har svårt att se att det finns något starkt kunskapsteoretiskt skäl att inte behandla samtliga inblandade aktörer på samma sätt. Bortsett från den sedvanliga politiska korrektheten, gubevars.

Skadlig paternalism

Detta drama är emellertid inte endast komiskt, det innehåller också ett element av tragik. Den beskrivna incidenten var inte ett nationspåfund, utan ett studentpåhitt. Tre personer var involverade. Det bekymrar dock föga Momodou. Momodou ondgör sig först över de tre studenterna, men trappar snabbt upp sin anklagelseakt till att inkludera publiken och sedan hela det vita, svenska folket. Låt oss därför slå fast följande: om Momodous fördömelseakt inte är ett slags hets mot folkgrupp, existerar varken folkgrupper eller hets mot dessa. Miljontals människor kan rimligen inte hållas ansvariga för vad tre berusade pojkvaskrar har hittat på. Därmed är vi framme vid dramats tragiska komponent.
Momodou tycker säkert att han är jättetuff som vågar ta strid mot flera miljoner svenskar. Hans omgivning anser förmodligen att han bara är en humorbefriad knasboll. Det faktum att ingen har tagit honom i kragen och sagt åt honom att varva ned en smula och kanske också skärpa sig, utan istället fortsatta att heja på honom så att han gör bort sig ännu mer, säger något om den paternalistiska hållning visavi invandrare som har blivit så vanlig bland så kallade progressivt folk. Det är inget att skratta åt.