Home » Okategoriserade » Deportationsfrågan

Deportationsfrågan

Socialdemokraterna Ilmar Reepalu och Göran Johansson vill skärpa Sveriges gränsskydd. Invandrare som inte har tagit sig till Sverige med lagliga medel skall deporteras. Reepalu förklarar:

Jag förstår inte av vilken anledning en person som inte har inresehandlingen i ordning och som uppenbarligen inte kommer från ett land som är i krig med Sverige ska utredas här. Ibland är det som att Sverige vore omgivet av terrorländer och att flyktingar kommer i en bräcklig farkost över havet.

Kanske har Reepalu och Johansson tagit intryck av Migrationsverkets analyser. Under 2007 räknar myndigheten med att upp till 20 000 irakier skall söka uppehållstillstånd i Sverige. Merparten av dessa kommer att ta sig in i vårt land illegalt. Migrationsverket säger också att det finns anledning att misstänka att många asylsökande irakier inte alls är irakier. De är araber som vill bosätta sig i Sverige och som ljuger om sitt ursprung därför att det ökar deras chans att få uppehållstillstånd. Annika Sköld, handläggare på Skatteverkets huvudkontor i Stockholm:

Många av dem som kommer hit har bara ett skakigt underlag för sin identitet. När en person väl fått uppehållstillstånd tar han fram sina riktiga id-handlingar och vill byta alla sina namnuppgifter. … Irakier har ju lättare att få uppehållstillstånd i Sverige. Men har man väl fått stanna har man ingen lust att hålla fast vid en falsk irakisk identitet

Myndigheterna har förvisso möjlighet att återkalla uppehållstillstånd som erhållits på falska grunder, men eftersom det är en relativt omständlig procedur brukar man nöja sig med att ändra i folkbokföringen så att Muhammed slipper heta något annat än just Muhammed. Migrationsverket är lika tandlöst och kan inte ens deportera en asylsökande som erkänner att han eller hon har tagit in sig i landet olagligt.

Kritiken

Naturligtvis har Reepalus och Johanssons förslag stött på patrull. Migrationsverkschefen Dan Eliasson säger att det är "fullständigt orimligt att skicka tillbaka någon till det land hon flytt ifrån utan att utreda skyddsbehoven", som om någon hade föreslagit detta. Vänsterpartisten och kommunisten Kalle Larsson har sagt att "Göran Johansson ger dumheten ett socialdemokratiskt ansikte" och tillagt att "det i stor utsträckning saknas lagliga vägar för att komma till Sverige". Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty, håller med och menar "att det är i princip omöjligt att ta sig till Sverige på laglig väg". Det är en intressant ståndpunkt, inte minst därför att den förefaller implicera att Vänsterpartiet och Amnesty är övertygade om att alla eller åtminstone lejonparten av dem som kommer till Sverige är illegala invandrare. Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson anser att man bör lägga krafterna på att bekämpa flyktingsmugglarna. Det är i och för sig en god idé, men tror Eriksson verkligen att irakier skulle spendera tusentals kronor på att låta sig smugglas till Sverige om Sverige satte i system att deportera illegala immigranter? Dessutom: vad säger Eriksson till Larsson och Seidlitz? För dem är ju människosmugglarna ett nödvändigt ont (utan smugglare, inga immigranter). Frilansjournalisten Nisha Besara är av samma åsikt som Eriksson: "För det första är det smugglarna som borde jagas, inte deras offer." Varför inte jaga både smugglare och illegala invandrare? Mona Sahlin hävdar att den enskilda immigrantens skyddsbehov måste prövas innan ett beslut om avvisning kan fattas. Faktum är dock att Reepalu och Johansson inte motsätter sig detta. En irakier som har tagit sig till Sverige via Tyskland eller Danmark skall utvisas till Tyskland eller Danmark – inte till Irak. Dessutom känner Sahlin mycket väl till att de flesta personer som får uppehållstillstånd i Sverige, får det av helt andra skäl än att de har ett utrett skyddsbehov.

Moderaten Tobias Billström gör gällande att det socialdemokratiska utspelet strider mot internationella fördrag, däribland Genèvekonventionen, som Sverige har förbundit sig att respektera. Detta är dock en sanning med modifikation. Sverige får förvisso inte avvisa en asylsökande utan att ha prövat dennes skyddsbehov, däremot har Sverige full rätt att skicka en asylsökande irakier till Danmark om irakiern tog sig till Sverige via Öresundsbron.

Alternativet

Vad vill kritikerna göra istället? Det kanske vanligaste förslaget är att tvinga eller övertala fler kommuner att ta emot invandrare. Genom att på detta vis späda ut problemet hoppas Sahlin et consortes att det inte skall synas. Det är naturligtvis ett lika korkat förslag som det är politiskt korrekt. Personer som har tagit sig till Sverige med illegala medel skall deporteras. Det är den enda rimliga hållningen. Egentligen är det märkligt att detta skall behöva påpekas. För ordningens skull bör det kanske också framhållas att det inte är invandringen i sig som är problemet, utan flyktingpolitiken. Sverige behöver invandrare, inte minst av demografiska skäl, men inte alla invandrare som kommer till vårt land är behövda. Flyktingpolitiken har överlevt sig själv och bör skrotas. Det finns ingen anledning att skämmas över denna ståndpunkt. Sverige är inte identiskt med resten av världen och svenskar har och bör bevaka sina intressen. Det Sverige behöver är en politik för arbetskraftsinvandring, inte flyktinginvandring. Med en rationellt organiserad arbetskraftsinvandring hade Sverige kunnat påverka gränstrafiken på ett sätt som hade gagnat både de som vill leva och arbeta i Sverige och de som redan gör det.