Home » Okategoriserade » Israel har rätt att försvara sig

Israel har rätt att försvara sig

Antag att en religiös sekt tar makten i Norge med folkets stöd. Antag också att sekten förklarar Sverige krig med hänvisning till att svenskarna är ett gudlöst folk. De svenskar som inte frivilligt lämnar sina hem, skall undantagslöst mördas. Efter ett otal attentat utförda av självmordsbombare uppför svenskarna barrikader och gränsposteringar i syfte att skydda sig. Sekten övergår då till att använda sig av raketer. Svenskarna beslutar sig för att sätta hårt mot hårt och invaderar Norge. Låt oss alltså anta att detta hopfantiserade scenario är i överensstämmelse med verkligheten. Finns det någon som tror att rapporteringen kring konflikten skulle fokusera på dödade norska civilister eller materiell förödelse? Knappast.

Våldets fem orsaker

Vad beror våldet mellan israeler och araber på? Den viktigaste orsaken är Hamas. Hamas är en muslimsk terroristorganisation vars mål är det fysiska förintandet av staten Israel. Hamas säger det öppet: judarna måste lämna Palestina, i annat fall skall de mördas. Det är helt omöjligt för Israel att kompromissa med Hamas. Hamas måste krossas. Något alternativ finns inte.
Den andra orsaken är palestinierna själva. Det är viktigt att inte glömma bort att Hamas faktiskt har stöd från en betydande del av den arabiska populationen i området. Man undrar: inbillade sig palestinierna kanske att israelerna betraktade Hamas’ raketattacker som ett oskyldigt nyårsfyrverkeri?
Det tredje skälet är arabstaterna. Arabstaterna struntar fullständigt i palestinaarabernas umbäranden. För dem är det tvärtom viktigt att araberna i Gaza lever i misär, därför att det gör det lättare för dem att ställa krav på Israel.
Den fjärde anledningen är Europeiska Unionen. EU:s Mellanösternpolitik, vilken innebär att organisationen formligen gödslar palestinierna med europeiska skattemedel, har gjort det nästan gratis att hata Israel.
Det femte skälet är västvärldens splittring. Om väst hade enat sig emot Iran hade Hamas inte haft mycket annat än självmordsbombare att sätta emot den israeliska armén.

Triviala sanningar

Få orkar säga dessa triviala men uppenbara sanningar. Istället fokuserar media på det elände som kriget skapar och insinuerar att israelerna med flit väljer civila mål. Sanningen är naturligtvis den att den israeliska armén inte har något intresse av att döda civilister. Faktum är att om Hamas inte hade använt Gaza som bas för sina attacker, hade Israel aldrig anfallit Gaza. Att civilister dödas är dock inget som vi skall förvåna oss över. Civilister blir dödade därför att civilister alltid har dött i krig och därför att Hamas använder sig av civilister i kriget mot Israel. Inte ens EU har underlåtit att påpeka att Hamas’ har placerat sina raketramper i tätbefolkade områden för att försvåra israeliska vedergällningsåtgärder. För Hamas utgör en död civilist introduktionen till en veckolång massmedial kampanj i Europa mot Israels rätt att försvara sig mot terrorism. Socialdemokraterna har också helt följdriktigt krävt att EU inte skall utöka samarbetet med Israel. Regionens enda demokrati skall straffas för sitt försvarskrig mot folkligt understödd terrorism. Man kan må illa över mindre.