Home » Okategoriserade » Kravet på enfald

Kravet på enfald

Carl Bildt är inte endast utrikesminister, han är också en flitig bloggare. I bloggen “Alla dessa dagar” diskuterar utrikesministern både stort och smått i politiken. Läsarna har också möjlighet att kommentera Bildts reflexioner. Det är denna interaktionsmöjlighet som skiljer bloggar från mer statiskt uppbyggda webbsidor. För drygt en vecka skrev en besökare följande i en kommentar:

Vad gör palestinierna för nytta på jorden? Föder nya terrorister på löpande barn? Hjärntvättar sina ungar till att bli massmördar-muhammedaner? Tigger bistånd? Dödar oskyldiga människor? Förtrycker sina kvinnor? Inte fan gör de något vettigt i alla fall. De är och förblir ett värdelöst pack.

En vänsterbloggare, som naturligtvis inte själv är palestinier, tog tillfället i akt och polisanmälde Bildt för hets mot folkgrupp. Bildt har inget utgivningsbevis för sin blogg. Det innebär att “Alla dessa dagar” inte har grundlagsskydd. Dessutom: webbplatsägaren är alltid personligt ansvarig för innehållet i foruminlägg och bloggkommentarer. Lagen är förvisso inte entydig, men det förefaller vara en rimlig tolkning. En förundersökning har också inletts i syfte att klarlägga om utrikesministern gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Bildt riskerar alltså fängelse för något som någon annan har skrivit.
Kommer Bildt att bli fälld? Monique Wadsted på Maqs advokatbyrå tvivlar. “Det låter som hets mot folkgrupp, men i en politisk diskussion är ganska mycket tillåtet”, säger hon till Expressen. Förhoppningsvis har Wadsted rätt i sin bedömning.
Alltså: en kvalificerad gissning ger vid handen att Bildt kommer undan helskinnad. Den polisanmälan som har gjorts mot bild är också löjlig. Lagen om hets mot folkgrupp är förvisso en horrör. Debattklimatet i Sverige har alltmer börjat likna en sandlåda vid ett kommunalt dagis. Demokrati är numera endast bra under förutsättning att människor inte uttrycker divergerande åsikter. Då är det hat, trakasserier och förföljelse och skall straffas med böter och fängelse. Bakom visionerna om mångfald döljer sig bara alltför ofta ett krav på enfald.

Tankeexperiment

Bortsett från att aktionen mot Bildt är löjeväckande kan det vara intressant att spekulera över vilka konsekvenser en fällande dom hade fått. Låt oss alltså anta att Bildt fälls för hets mot folkgrupp, att han döms till några månaders fängelse och tvingas lämna regeringen under synnerligen förödmjukande former. De som har fällts för hets mot folkgrupp har i regel utgjorts av kreti och pleti. Det har ofta rört sig om lågutbildade personer med ibland extrema politiska åsikter och som sådana har de varit innerligt föraktade av landets politiska kast. Det är också mot dessa grupper som lagen riktar sig. Bildt tillhör Sveriges överklass i dubbel mening. En fällande dom mot honom hade skämt ut Sverige och sänt chockvågor genom den politiska klassen. Förmodligen hade de första förslagen till revision av lagen mot hets mot folkgrupp legat på riksdagens bord efter 24 timmar.
Undertecknads förhoppning är naturligtvis att Bildt frias från de absurda anklagelser som riktas mot honom. Det torde dock inte råda någon tvekan om att demokratin hade gynnats av en fällande dom.