Home » Okategoriserade » Moderat identitetspolitik?

Moderat identitetspolitik?

Moderater har historiskt sett inte haft mycket till övers för identitetspolitik. Identitetspolitik är vänsterpolitik. Det är kollektivistisk politik och Moderaterna är ett individualistiskt parti. En sökning på ordet “identitetspolitik” på partiets webbplats ger inte oväntat noll träffar.
Ann Heberlein är teologie doktor, före detta medlem i Feministiskt initiativ , numera moderat politiker och förefaller vilja ändra på detta.

Pride_Spain

Pridedemonstranter i spanska Torremolinos. Källa: Unsplash.

Dags för moderat identitetspolitik?

I en debattartikel i Expressen lanserar Moderaten Heberlein två nya termer: “monosexuell” och “mononormativitet”. Heberlein, som beskriver sig som bisexuell, säger att problemet med det moderna samhället är dess mononormativitet. Mononormativa samhällen osynliggör bisexuella. Monosexuella behandlar bisexualitet som något som inte existerar.
Med andra ord: De gör sig skyldiga till ungefär samma brott.
Sammanfattningsvis: Enligt Heberlein har den i samhället dominerande mononormativa klassen av hetero- och homosexuella skapat ett mononormativt samhällssystem som förtrycker bisexuella genom att inte ge dem den uppmärksamhet som de kräver.

Heberlein betonar emellertid att hon är en “tolerant” person. Därför har hon avstått från att offentligen kritisera monosexualitet och mononormativitet. Av samma skäl har hon också avstått från att “evangelisera” om “bisexualitetens välsignelser”.
Nu anser hon emellertid att måttet är rågat. Hon har fått nog av mononormativitet och monosexualitet. Några rader längre fram i artikeln börjar Heberlein nämligen inte endast att evangelisera, hon fördömer alla människor som är hetero- och homosexuella som sexuellt defekta.

Själv betraktar jag monosexualitet som en emotionell och sexuell defekt och tackar Gud för att just jag föddes med förmågan att känna och älska fullt ut, utan att begränsas av sådana futiliteter som kön.

Detta är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att Heberlein är Moderat politiker. Heberleins ståndpunkt representerar en ny form av kollektivism. Först buntar hon ihop människor i grupper, därefter avfärdar hon alla dem som inte tillhör hennes grupp som biologiskt defekta.

Det är lite löjligt

Heberleins jämmer får redaktören att erinra sig ett citat från Nietzsches Den glada vetenskapen:

Men om vi kunde komma till tals med en mygga, så skulle vi få veta att även den … känner sig som denna världs flygande centrum.

Bisexuella som Heberlein har i realiteten en hel del gemensamt med åtminstone delar av gayfraktionen i gruppen monosexuella. De törstar alla efter att få stå i rampljuset. Om Heberlein är en enskild mygga, är Pride Month en myggsvärm. En hel månad av demonstrationer och halv- och helnakna karlar och damer som alla hoppas att bli betittade.
Behövs det verkligen en hel månad? Vi har en nationaldag.
Douglas Murray, som är gay, har beskrivit denna besatthet av offentlighet på ett intressant sätt.

Douglas Murray. Källa: YouTube.

Marx kritiserade kapitalismen för att exploatera arbetarklassen. Numera klagar människor över att de är förtryckta med hänvisning till att de inte erhåller den uppmärksamhet som de kräver. Det är, som sagt, lite löjligt.