Home » Okategoriserade » Jakten på kosmisk rättvisa

Jakten på kosmisk rättvisa

I sin bok, Natural Theology från 1802, presenterade den anglikanske prästen William Paley ett argument för Guds existens. Antag att du under en promenad hittar ett fickur på marken. Du plockar upp det. Det är ett vackert ur. Det har en romersk urtavla. Dess framsida och den tillhörande kedjan är guldfärgad. Du placerar det mot ditt öra och hör det ticka. Du vänder på uret och upptäcker att dess baksida är av glas. Genom den tunna, välvda glasskivan ser du urets innanmäte och du kan inte bli annat än djupt imponerad av dess konstruktion.
Du stoppar uret i din ficka och ser dig omkring. Du funderar: Den person som byggde fickuret var onekligen en skicklig hantverkare, men den värld som vi lever i är oändligt mycket mer komplex än det mest sofistikerade fickur. Därför, konkluderar du, måste också vår värld vara designad och därför måste det existera en designer, en Gud.

Universum

Ett moraliskt universum? Källa: Pixabay.

Wokeideologin som sekulär religion

Det sägs ibland att wokevänstern är en religiös rörelse. Man ska kanske inte hårdra denna jämförelse, men den innehåller ett korn av sanning.
I kristendomen äger världen inte en oberoende existens. Den existerar endast så länge som Gud upprätthåller den. Gud är den enda formen av realitet som äger självständig existens.
Wokevänstern är övertygad om att världen är en social konstruktion och att den upprätthålls av makt. Makten tar Guds plats i postmodern filosofi. Makt är den enda formen av realitet som äger oberoende existens. Resten är godtyckliga, sociala konstruktioner.
Det längre argumentet ser ut på ungefär följande sätt.
Verkligheten är en social konstruktion. Om verkligheten är konstruerad, borde vi kunna konstruera den annorlunda. Eller hur? Allt som är konstruerat, kan konstrueras annorlunda. Vilken konstruktion vi väljer beror på våra värderingar. Värderingar är inte objektiva, de speglar endast våra prioriteringar. Maktobalansen i det liberalkapitalistiska samhället medför att vissa gruppers värderingar dominerar på bekostnad av andra gruppers värderingar.
Feminister anser att vår värld är en patriarkal konstruktion grundad på patriarkala värderingar. Transaktivister anser att verkligheten är en transfobisk konstruktion grundad på transfobiska värderingar.
Wokeideologin baseras således på en falsk premiss. Verkligheten är inte socialt konstruerad. Våra teorier om verkligheten är däremot konstruerade. Det är en närmast trivial sanning att människor formulerar teorier om verkligheten i syfte att beskriva, förklara och förutsäga den. Verkligheten är däremot inte konstruerad som sådan. Om verkligheten hade varit en social konstruktion, hade det ju inte spelat någon roll alls hur våra teorier är utformade.

Förskolefilosofi

Vad är det som utmärker små barn? De vill ha det goda, de vill ha det nu och deras plan är att skrika tills de får som de vill. Föräldrars uppgift är att lära barn att ibland måste de skjuta upp sin behovstillfredsställelse. Föräldrars ansvar är att instruera sina barn att de lever i en värld av nödvändiga restriktioner. Det är först efter det att barnet har internaliserat dessa restriktioner som det kan växa upp och bli en själv- och ansvarsmedveten tonåring och sedermera en produktiv vuxen.
Den postmoderna vänstern med dess olika fraktioner uppvisar likheter med skrikande småbarn. Eftersom verkligheten är en social konstruktion, kan vi få allt det som vi vill ha. Om vi endast skriker tillräckligt länge och tillräckligt högt, upphör män att vara starkare än kvinnor, intelligensskillnader mellan individer och grupper försvinner, män kan menstruera och bli gravida, kvinnor som identifierar sig som män har penis, demokrati blir förenligt med diktatur och planekonomier börjar, helt plötsligt, att producera mer välstånd än marknadsekonomier.

Jakten på kosmisk rättvisa

Standardefinitionen av “rättvisa” betonar lika behandling. Den säger att samhället ska vara öppet för alla. Wokevänstern kräver något helt annat, den kräver kosmisk rättvisa. Den irriterar sig över att universum inte har en moralisk organisation. Den fördömer som oetiska alla skillnader mellan människor och grupper av individer som människor inte har skapat själva. Wokefolket tror att om vi endast enhälligt deklarerar att den empiriska verkligheten inte har en kausal organisation, att det är våra så kallade perspektiv som bestämmer dess natur, kommer alla naturliga fakta att gå upp i en kraftfull rökpuff och lämna oss fria att designa verkligheten efter eget huvud.