Home » Okategoriserade » Enhanced Interrogation. Inside the Minds and Motives of the Islamic Terrorists Trying To Destroy America

Enhanced Interrogation. Inside the Minds and Motives of the Islamic Terrorists Trying To Destroy America

Hur ska man förstå terroristattackerna mot Europa och USA? Varför använder islamisterna våld? Hur ser de egentligen på väst och västerlänningar? Vilka är deras målsättningar? Vad kan vi göra för att stoppa dem? Är kompromisser möjliga?
James Mitchell arbetade som förhörsledare åt amerikanska CIA. Han förhörde flera prominenta Al Qaedamedlemmar och återger sina erfarenheter i boken Enhanced Interrogation. Inside the Minds and Motives of the Islamic Terrorists Trying To Destroy America (Crown Forum, 2016).

Enhanced Interrogation

Khalid Sheikh Mohammed

Mohammed var en av Al Qaedas högsta befälhavare innan han greps av pakistanska säkerhetsstyrkor och utlämnades till USA. Det var Mohammed som hade planerat septemberattackerna mot New York och Washington. Mitchell hade långa och ingående samtal med Mohammed för att, om möjligt, förstå hur hans och hans vapenbröder tänker.

Världen tillhör muslimer

Mohammed förklarade att Allah gav världen åt de rättrogna. Kristna och judar har stulit världen från muslimerna. Muslimer ska dominera världen därför att världen tillhör dem. Det är den muslimska terrorismens grundpremiss.

Jihad

Det heliga kriget eller jihad syftar till att korrigera detta missförhållande. Ibland sägs det att jihad inte handlar om att döda och att förstöra, utan att ordet beskriver en strid inuti individen vars syfte är att härda själen mot världsliga frestelser. Mohammed förklarade för Mitchell att även om jihad är en obligatorisk plikt för alla muslimer, kan jihad betyda olika saker för olika människor. Det är t.ex. orimligt att förvänta sig att gamla människor ska strida med vapen i hand.
Därför har Allah skapat fyra typer av jihad.
Friska, unga män förväntas effektuera jihad med svärdets hjälp. De som inte kan slåss, ska verkställa handens jihad. Det kan innebära att de samlar in pengar till terrorister eller moskébyggen. De muslimer som varken kan kämpa med svärd eller bidra med sina händer, ska praktisera tungans jihad. De ska sprida det islamiska budskapet i världen. Den sista gruppen består av muslimer som kan varken det ena eller det andra. Deras plikt är att verkställa hjärtats jihad, dvs. att glädjas åt islamisternas framgångar i kriget mot de otrogna. Mohammed sade att många av de muslimer som fördömde septemberattackerna, praktiserade hjärtats jihad. Muslimer har rätt att ljuga om de är omgivna av otrogna eller om lögnen stärker islams ställning.

Två val

Mohammed sade att jihad innebär att de otrogna ges två valmöjligheter. De kan konvertera till islam eller underkasta sig islam. Det sistnämnda innebär att de kommer att bli behandlade som en andra klassens medborgare.
Vad händer med de som vägrar att konvertera till eller underkasta sig islam?
Mohammed svarade att de ska dödas. De som inte konverterar till islam eller accepterar islams överhöghet ska dödas. Mohammed förklarade för Mitchell att något tredje alternativ inte gives. Han sade också att muslimer inte kan välja att delta eller att inte delta i jihad. Det är varje muslims plikt att verkställa jihad. Jihad är en order från Allah.
Varför anser islamister att det är nödvändigt att förklara krig mot människor som inte har förklarat krig mot dem?
Mohammed svarade att jihad är självförsvar och att det är amerikaners och européers vägran att acceptera islam som är en krigsförklaring. Han förklarade att västerlänningars strävan efter att själva välja sina liv, upplevs som djupt kränkande av rättrogna. Demokratin är oförenlig med islam därför att systemet baseras på premissen att människor kan välja sina liv. De kan vi inte, sade Mohammed. Allah bestämmer hur vi ska leva. Det är inget som vi kan rösta om.

KSM

Khalid Sheikh Mohammed. Källa: Wikimedia

Ett krig utan avbrott

Jihad upphör inte förrän fienden har konverterat till islam, underkastat sig islam eller utrotats. Det finns förvisso utrymme för eldupphör i islam, men de är alltid tillfälliga och ingås med syftet att ge de islamiska soldaterna möjlighet att vila upp sig och att förbereda nya attacker. Det kan, förklarade han, inte existera ett fredsavtal mellan islam och väst. Jihad är en gudomlig plikt som åligger alla muslimer.
Mohammed betonade att det inte spelar någon roll vad västerlänningar tycker. Det spelar ingen roll om amerikaner anser att Amerika inte befinner sig i ett religiöst krig med islam. Islam befinner sig i religiöst krig med Amerika oavsett vad amerikanerna tycker och tror. Inte heller finns det utrymme för kompromisser. Allah har bestämt att sharia ska dominera världen och jihad är medlet härför.

Ingen ska skonas

Mohammed sade att i detta krig görs inga skillnader mellan soldater och civilister. Det är tillåtet att döda män, kvinnor och barn. Det är till och med tillåtet att döda mycket små barn. Barn kommer att växa upp och ersätta de otrogna som har fallit i strid. Dessutom: dödandet av barn underminerar de otrogna kvinnornas motståndsvilja.
Mitchell frågade Mohammed hur kan förena denna emfas på urskillningslöst dödande med uppfattningen att islam är en fredens religion. Mohammed svarade att rättrogna och otrogna använder ordet “fred” på olika sätt. För otrogna är fred ett permanent eldupphör. För muslimer blir det fred när islam dominerar världen.
När Mitchell frågade honom om han såg några problem med att leva i ett shariastyrt samhälle, skakade Mohammed på huvudet. Han sade att islams seger skulle befria honom från kravet att välja. Det var för honom den ultimata friheten.

Slumpmässig terror

Mohammed berättade för Mitchell att han föredrog storskaliga attacker, men att de är svåra att genomföra. De kräver lång planering och det finns gott om utrymme för misstag och upptäckt.
I realiteten är de inte nödvändiga, sade han. Amerika och väst ska besegras på ett annat sätt.
Mohammeds premiss var att amerikaner i allmänhet och västerlänningar i synnerhet är själsligt svaga. Amerika har en imponerande armé, men dess soldater gömmer sig bakom avancerad teknik för att undvika verklig strid. Vanliga amerikaner har ännu mindre moralisk ryggrad, menade han.
Mohammed förklarade att målet inte var att besegra Amerika militärt. Maktövertagandet skulle genomföras med hjälp av upprepade lågteknologiska attacker. Jihadisterna skulle använda flygplan, bilar, handeldvapen, hemmatillverkade bomber och knivar och de skulle välja plats och offer helt slumpmässigt.
Den slumpmässiga terrorns krigskonst var central i Al Qaedas militära strategi. Målet var att nöta ned människors motståndskraft genom att skapa allmän paranoia.
En av Mohammeds planer var att förgifta vattenreservoarer. När Mitchell invände att det kan vara svårt att göra något sådant eftersom en reservoar kan innehålla mycket vatten, svarade han att syftet inte skulle vara att döda människor, utan att göra dem sjuka. Målet är att människor inte ska våga dricka vanligt kranvatten.
Han berättade att han arbetade på en tidsinställd bomb innan han greps med vars hjälp man skulle kunna spränga bensinstationer. Han hade till och med köpt en bensinstation i Pakistan för att kunna testa bomben. Han berättade också för Mitchell att Al Qaeda hade en man i Amerika som hade lyckats att skaffa arbete som tankbilschaufför. Det var han som skulle använda bomben. Mannen skulle köra runt mellan olika bensinstationer, släppa ner bomben i tankarna och sedan försätta sig i säkerhet.

Det demokratiska samhället är en gåva från Allah

Mohammed menade att västerlänningar inte förstår det demokratiska systemets ursprung. De är stolta över det och de tror att de skyddar dem mot våld och terror.
Ingenting kunde vara mer felaktigt, sade han. Västs politiska system är en gåva från Allah till hans soldater.
Mohammed förklarade att muslimer skulle utnyttja västs liberala immigrationslagar och invandra till väst och bygga upp shariastyrda samhällen. Amerikas lagar om religionsfrihet, yttrandefrihet och minoriteters rättigheter skulle ge islamisterna det erforderliga juridiska skyddet och välfärdssystemet skulle förse dem med de ekonomiska resurserna.
När de hade blivit tillräckligt starka skulle de börja attackera det amerikanska samhället. Mohammed beskrev USA som en stor elefant. Han sade att en ensam fluga inte kan få en elefant på fall, men många flugor kan det. Ett bett här, ett bett där. Till slut blir elefanten sjuk och dör.
För en ytlig betraktare stod slaget mellan världens mäktigaste armé och en liten terroristorganisation, i realiteten skulle slaget avgöras i det amerikanska folkets hjärta. Till slut skulle amerikanerna vara så trötta på allt blod och våld att de skulle kasta in handduken:

“Eventually,” KSM [Khalid Sheikh Mohammed] said, “America will expose her neck for us to slaughter.”

Summa summarum

Mitchell betonar att vi måste förstå att islamisterna inte tänker som vi gör. För dem finns inga kompromissmöjligheter. De betraktar oss inte som deras jämlikar. Tvärtom: Allah har utsett dem att dominera världen. Medan vi funderar på hur vi ska kunna kombinera vår demokrati med ett terroristförsvar, är de upptagna med att försöka klura ut hur de kan utnyttja vår tolerans mot oss.
De kommer inte upphöra att attackera oss även om vi lämnar dem fred. De anser självfallet att det är hädelse att amerikanska soldater finns i Mellanöstern, men det är inte avgörande. Det är inte därför som de attackerar väst. De skulle angripa oss även om det inte fanns en enda västerlänning i något muslimskt land i hela världen. De har heller ingen som helst förståelse för uppfattningen att de har kidnappat islam för politiska syften eller att de agerar i islams namn. De menar att de gör vad Allah kräver av dem och de är övertygade om att det är det enda som de kan göra.