Home » Okategoriserade » Woke 2021: Är kvantdatorer rasistiska?

Woke 2021: Är kvantdatorer rasistiska?

Scientific American har funnits i 175 år. Det är Amerikas äldsta populärvetenskapliga tidskrift. Tidskriftens målsättning är att popularisera vetenskap och har publicerat bidrag av många framstående forskare, bland andra fysikern Albert Einstein.
Naturvetenskaper som fysik och kemi har inte berörts av wokekulturens härjningar i samma utsträckning som till exempel sociologi och psykologi. Detta har, av lätt insedda skäl, irriterat den postmoderna vänstern.
Nyligen publicerade tidskriften en artikel författad av tre forskare som vill ändra på detta faktum. I artikeln Physicists Need to Be More Careful with How They Name Things, hävdar artikelförfattarna att termen “quantum supremacy” är rasistisk.

Källa: Pixabay.

Nonsensargument

Kvantdatorer är extremt snabba. De är ofta mycket snabbare än datorer som baseras på traditionell teknik. Detta faktum fick fysikern John Preskill att tala om “quantum supremacy”. Det var år 2012.
Författarna till Physicists Need to Be More Careful with How They Name Things menar att ordet “supremacy” inte bör användas därför att det är intimt förknippat med “white supremacy”. De föreslår därför att “quantum supremacy” ersätts med “quantum primacy”.

Nästa fråga är således: Vad menas med “intimt”?
“Intimt” betyder i detta sammanhang ungefär följande: Ordet “supremacy” förekommer ofta i kombination med ordet “white”.

Frågan är dock vad som följer därav. “Supremacy” och “white” är knappast naturligt relaterade till varandra. Snö är naturligt vit, men “supremacy” är inte naturligt vit. Det har funnits japansk “supremacy”, det finns islamisk “supremacy” och centralamerikansk “supremacy”. I Sovjet och Östeuropa, Kina och Kambodja med flera länder praktiserades kommunistisk “supremacy”.
Faktum är att det också finns svart “supremacy”. Afrocentrister läser ordet “human” som “hueman”. Att vara människa är att vara färgad. Vita är inte färgade. Ergo: vita är inte människor. Detta nämns inte av artikelförfattarna. Annars hade man ju kunnat misstänka att ordet “supremes” i The Supremes är “intimt” förknippat med rasistiska föreställningar om svart överhöghet.

Problemet är dock inte endast att “supremacy” inte är och aldrig har varit begränsat till vita, “quantum supremacy” förblir “quantum supremacy” oavsett i vilka andra sammanhang som “supremacy” förekommer. Att sammanblanda “quantum supremacy” med “white supremacy” är att begå ett kategorimisstag. “Supremacy” betyder olika saker i “white supremacy” och “quantum supremacy”. Datorer dominerar inte varandra, människor gör det. Det finns ingen kvantpolitik. Socialister vill inte redistribuera atomer.

Är det kanske också sexism att tala om “hot dogs”? Man skulle ju kunna hävda att uttrycket reducerar sexuellt attraktiva kvinnor (“hot women”) till varmkorvar.

Det primära syftet

Varför fokuserar artikelförfattarna på just “white supremacy”? Syftet med artikeln är att plädera för att “quantum supremacy” ersätts med “quantum primacy”, men detta är endast en delambition. Artikelförfattarna har ett vidare politiskt mål:

the most important work involves … changes to the scientific community to make it less white and male.

Målsättningen är alltså inte bättre forskning. Det är inte därför som “quantum primacy” ska ersätta “quantum supremacy”. Faktum är att artikelförfattarna inte har något problem med “quantum supremacy”. De säger att om Preskill hade varit svart, hade det inte funnits något att bråka om. Då hade uttrycket refererat till extremt snabba datorer. När vita använder samma uttryck, refererar det däremot till “våld, nykolonialism och rasism”. Den primära målsättningen är mindre män och vita (män och kvinnor) och artikelförfattarna är övertygade om att om det målet ska uppnås, måste “quantum primacy” ersätta “quantum supremacy”.

Man tar sig för pannan

Denna typ av artiklar har blivit allt vanligare i takt med wokekulturens utbredning. Den postmoderna kulturkritiken har liknats vid ett virus och det kanske är en överdrift. Frågan är emellertid om det finns ett bättre ord.