Home » Okategoriserade » Brott och straff: Annika Deasy – myt och verklighet I

Brott och straff: Annika Deasy – myt och verklighet I

Vem är egentligen Annika Östberg Deasy och varför sitter hon i amerikanskt fängelse? Det är en högst relevant fråga. Den som studerar den mediala hanteringen av denna kvinnas öde i det amerikanska straffsystemet får känslan av att hon utsatts för ett justitiemord: Annika har inte gjort något eller så är Annika ett offer för omständigheter som hon inte har kunnat kontrollera. Sveriges regering har engagerat sig i hennes fall. Hon har förärats filmer, böcker och till och med en ambulerande teaterföreställning. Musikproducenten Billy Butt summerade den svenska debatten när han avfyrade följande smått paradoxala observation:

Jag vill inte bagatellisera Annika Östbergs brott, men ärligt talat så undrar jag vad det var för brott som hon egentligen begick? Det var inte hon som avfyrade skotten som dödade. Hon låg där nedknarkad i baksätet i bilen. Hon fanns på fel plats vid fel tidpunkt som det heter.

I två artiklar skall vi kika lite närmare på den massmediala bilden av Annika Deasy och kontrastera denna närmast mytologiska figur mot verkligheten. Vi skall skärskåda det förhör som Deasy hade med den kaliforniska kriminalvårdsnämnden, Board of Prison Terms (BPT), år 2005. Varför just 2005? Därför att intresset för Deasy stod på topp detta år. Svenska massmedia var representerade under förhöret, liksom regeringen via Sveriges generalkonsul Tomas Rosander. Dessvärre var det inte mycket av det som sades under förhöret som sipprade ut och nådde allmänheten. Den bild av Deasy som svenska mediakonsumenter har fått ta del av är mer än lovligt vinklad.

Procedur

Först skall vi säga något om hur det går till när kriminalvårdsnämnden sammanträder. Detta gör vi i syfte att förebygga misstankar om att Deasys rättigheter inte blev tillgodosedda under mötet. Vi får också en inblick i hur nämnden arbetar. Kriminalvårdsnämndens möten är hårt regisserade. Nämndens ledamöter leder mötet. Alla närvarande måste uppge sitt för- och efternamn. Efternamnet skall dessutom bokstaveras eftersom förhöret spelas in på band. Släktingar till offren har rätt att närvara och framföra sina synpunkter. Totalt var 21 personer närvarande under Deasys prövning. Det finns regler för hur länge en fånge som har rätt till återkommande prövning av sin sak kan sitta inspärrad utan att ha fått sitt fall granskat av nämnden. Nämnden kan neka en fånge prövning i maximalt 5 år och dess beslut kan endast ändras av domstol eller Kaliforniens guvernör.
Mötet inleddes med att Deasy fick läsa upp The Americans With Disabilities Act:

INMATE DEASY: If you have a disability, you have the right to ask for help to get ready for your Board of Prison Terms hearing, get to the hearing, talk, read forms and papers and understand the hearing process. BPT will look at you asked for to make sure that you have a disability that is covered by the ADA, and that you have asked for the right kind of help. If you do not get help or if you don’t think you got the kind of help you need, ask for a BPT 1074 Grievance Form. You can also get help to fill it out.
PRESIDING COMMISSIONER PEREZ: Do you understand what that means?
INMATE DEASY: Yes, Ma’am.
PRESIDING COMMISSIONER PEREZ: Tell me what that means.
INMATE DEASY: It means that if I have a disability, I may ask the Board for assistance for any portion of the hearing.
PRESIDING COMMISSIONER PEREZ: That’s correct.

Eftersom Deasy var under medicinering blev hon ombedd av nämnden att redovisa vilka mediciner hon tar och berätta hur de påverkar hennes förmåga att uppfatta det som pågår omkring henne. Detta är en viktig punkt: en individ, vars kognitiva förmågor är mer eller mindre satta ur spel av ett läkemedel, kan inte hävda sina rättigheter. Deasy gavs också möjlighet att kritisera nämndens sammansättning. Dessutom kontrollerade nämnden om Deasy hade tillgång till för mötet viktiga dokument:

PRESIDING COMMISSIONER PEREZ: … Ma’am, you have certain rights. Those rights include the right to a timely notice of this hearing, the right to review your Central File and the right to present relevant documents. According to the record, on January 28th, 2005, you were provided the opportunity to review your Central File. Is that correct, ma’am?
INMATE DEASY: That’s correct.
PRESIDING COMMISSIONER PEREZ: Okay, did you review it?
INMATE DEASY: Yes, Ma’am.
PRESIDING COMMISSIONER PEREZ: Did you have sufficient time to review your Central File?
INMATE DEASY: Yes, Ma’am.

Även Deasys advokat gavs möjlighet att uttala sig:

PRESIDING COMMISSIONER PEREZ: … Counsel, have your entire client’s rights been met to the best of your knowledge?
ATTORNEY RAMANI: To the best of my knowledge. Yes.

Ett BPT-möte kan beskrivas som ett kvasisamtal mellan i huvudsak nämndens ledamöter och internen där nämnden ställer frågor och internen förväntas svara sanningsenligt på dessa. Internen måste inte delta i denna "dialog", men om hon väljer att göra det, måste hon sväras in:

PRESIDING COMMISSIONER PEREZ: Will your client be speaking to the Panel today?
ATTORNEY RAMANI: Yes, she will.
PRESIDING COMMISSIONER PEREZ: Thank you. Ma’am, at this time I need to swear you in, if I could get you to raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm that the testimony you provide today will be the truth, the whole truth and nothing but the truth?
INMATE DEASY: I do.
PRESIDING COMMISSIONER PEREZ: Thank you.

Resten av mötet förlöper enligt följande dagordning:

  • Nämnden går igenom det brott som internen har dömts för.
  • Nämnden beskriver de framsteg som internen har gjort. Det kan handla om terapi eller drogrehabilitering. Deasy berättade bland annat att hon deltagit i ett hundträningsprogram och att hon studerar judisk filosofi. Nämnden går också igenom eventuella disciplinära anmärkningar som internen har dragit på sig.
  • Medborgare i staten Kalifornien kan skriva till nämnden och rekommendera den att fatta ett visst beslut. Dessa brev läses upp under mötet under förutsättning att de inte är för många.
  • Internen ges möjlighet att presentera sina framtidsplaner.
  • Eventuella läkarutlåtanden läses upp.
  • Åklagaren och internens advokat ges möjlighet att ställa frågor till internen. Frågorna ställs alltid till nämnden och har formen "Kan nämnden fråga fröken Deasy om…?".
  • Åklagaren och advokaten håller sina slutpläderingar. Deasys advokat betonade att Deasy har förändrats och att hon har konkreta och realistiska framtidsplaner. Åklagaren fokuserade på de brott som Deasy har dömts för och argumenterade mot frigivning.
  • Internen får möjlighet att argumentera för sin frihet. Deasy underströk att hon idag är en annan och bättre människa och att hon djupt ångrar sina brott.
  • Anhöriga till offren ges möjlighet att yttra sig.
  • Mötet avslutas och nämnden drar sig tillbaka för att fatta ett beslut.

Låt oss nu titta lite närmare på hur Annika Deasy skildras i svenska media.

Annika Deasy i media

Varför är Annika Deasy inspärrad på California Institution for Women? Det är inte lätt att veta om man är svensk nyhetskonsument. Den mediala rapporteringen kring Deasy och de brott som hon dömdes för är mer än lovligt vinklad. Låt oss därför försöka destillera fram huvudingredienserna i den massmediala bilden av Annika Deasy – den Deasy som Billy Butt hade i åtanke när han skrev “Hon fanns på fel plats vid fel tidpunkt som det heter”.

CIW
California Institution for Women

Den 30 april 1981 bestämde sig 27-åriga Annika Deasy och hennes dåvarande pojkvän, Bob Cox, att råna Joe Torre därför att de behövde pengar till droger. Torre hade en bror som ägde en restaurang och ibland hjälpte Torre honom med anskaffning av råvaror. Deasy förespeglade Torre att hon hade ett större parti kött som han kunde få köpa billigt och att han kunde hämta partiet i en lagerbyggnad. När Deasy och Torre kom till platsen, mördade Cox Torre och plundrade honom på pengar. Därefter flydde paret från platsen i sin bil.
Ute på landsvägen drabbades Deasy och Cox av punktering. Cox parkerade bilen vid vägkanten och Deasy gick ut bland buskarna för att urinera. När hon återvände upptäckte hon en polisbil och att Cox pratade med en uniformerad man – konstapel Richard Helbush. När Helbush vände blicken bort från Cox drog pojkvännen fram sin revolver och sköt honom tre gånger – två gånger i ryggen, en gång i huvudet. Under förhöret förklarade Deasy att hon trodde att Helbush skulle hjälpa paret att fixa punkteringen och att hon blev totalt överrumplad av att Cox sköt Helbush.
Deasy och Cox gav sig sedan i väg i patrullbilen. Det dröjde inte länge innan Helbush kropp hittades och larmet gick. En polisman såg Deasy och Cox köra omkring med den stulna polisbilen och en biljakt inleddes. Efter en eldstrid där Cox sårades fördes Deasy och Cox till ett lokalt fängelse. Under förhören lade Cox skulden på Deasy. Cox begick sedermera självmord i sin cell. För att undvika dödsstraff valde Deasy att erkänna sig skyldig till de två morden. För det fick hon 25 år till livstids fängelse.
Denna beskrivning av morden och händelserna efter dem är med ett undantag korrekt: resonemanget om straffsatser är felaktigt. Vi återkommer till denna detalj i nästa artikel. Det som gör beskrivningen tveksam är det selektiva urvalet av fakta. Den officiella historieskrivningen berättar kanske hälften av sanningen. Men den massmediala bilden av Deasy är också problematisk av ett annat skäl: de påståenden som förs fram i syfte att förklara varför Deasy deltog i morden är högst tvivelaktiga. Deasy säger att hon var påverkad av droger när brotten begicks och att det enda som hon brydde sig om var att skaffa pengar till droger. Det är det som Billy Butt syftar på när han skriver "Hon låg där nedknarkad i baksätet i bilen." Cox var den person som försåg henne med droger. Han var också en mycket dominant man:

INMATE DEASY: He did strike me. Yes, between the first and second murder. But prior to that, no, he was a very strong personality and at the time I had no place to live and no way of getting around. I was very addicted and he sort of took charge; made the decisions and everything else. And I was very committed to him because he was the first man in my life that had – would not allow me to prostitute. And so that sort of put another focus on him that I think I just, I became very dependent on him, reliant on him. And so that was basically our relationship. He just sort of took charge.

Låt oss sammanfatta den massmediala bilden av Annika Deasy. Annika Deasy var en vinddriven heroinist som finansierade sitt missbruk genom att prostituera sig och begå småbrott. Hon var förvisso kriminell, men ingen mördare. Det var först när Deasy råkade i klorna på Bob Cox, en våldsam man med egna missbruksproblem, som hon drogs in i riktigt tung kriminalitet. På detta sätt får den officiella historieskrivningen också en feministisk karaktär. När Cox i polisförhören hävdade att det var Deasy som varit drivande, föll skuggan tungt på henne och när pojkvännen längre fram valde att ta livet av sig såg hon ingen annan möjlighet att undvika dödsstraff än att ta på sig skulden för brotten. Med Billy Butts ord: “Hon fanns på fel plats vid fel tidpunkt som det heter”.

I nästa artikel skall vi titta lite närmare på morden på Joe Torre och Richard Helbush. Vi kommer att upptäcka att medias beskrivning av brotten är tillrättalagd för att passa Deasy och att Deasy inte är den sorgfågel som hon vill att vi skall se henne som. Vi kommer också att upptäcka att Deasy faktiskt är misstänkt för tre, inte två mord.