Home » Okategoriserade » Woke 2023: Från Mao till Trudeau

Woke 2023: Från Mao till Trudeau

Året är 1966. Du har blivit arresterad av kinesisk polis. Du spärras in i en cell tillsammans med ett tiotal personer. De samlas runtom dig och anklagar dig för att ha begått avskyvärda brott mot folket. Du försvarar dig och säger att du inte har brutit mot någon lag, åtminstone ingen lag som du känner till.
Dina medfångar pekar finger och skriker att staten aldrig fängslar någon av misstag och att du endast kan bli frigiven om du erkänner. Du svarar att du inte vet vad du ska erkänna. “Du är oförmögen att identifiera dina brott därför att du har en kapitalistisk ideologi!”, ryter en av medfångarna och fortsätter: “Du måste betrakta dina handlingar ur folkets perspektiv!”. Invektiven haglar över dig. “Du är individualist och därför kan du inte se att du har begått upprepade brott mot folket! Du måste praktisera självkritik!”.
Dessa kampsessioner eller “struggle sessions” har ingen tidsgräns. Dagarna blir veckor, veckorna blir månader. Varje gång som du svarar “fel” eller upplevs som passiv eller raljerande, ökas pressen på dig. Vid ett tillfälle stormar en vakt in i cellen och förklarar att du inte ska tro att du ostraffat kan motarbeta folket. “Folkets fiender har ingen rätt att sova!”, dundrar vakten och beordrar dina cellkamrater att hålla dig vaken.
“Där ser du”, vrålar dina medfångar. “Regeringen har alltid rätt! Du måste erkänna dina brott! Du måste komma till insikt om att dina handlingar är kriminella. Detta kräver självkritik, utan upprepad självkritik kommer du inte att kunna betrakta världen och dina handlingar ur folkets perspektiv.”

JBP

Jordan Peterson. Källa: Gage Skidmore.

College of Psychologists of Ontario

För att arbeta som psykolog i Sverige måste du ha en psykologlegitimation och det är Socialstyrelsen som är utfärdande myndighet. Om du uppvisar bristande professionalism i din yrkesutövning, kan din legitimation dras in. Kanada har ett snarlikt system. I Ontario är det College of Psychologists of Ontario som övervakar provinsens psykologer.

Den kanadensiske psykologen Jordan Peterson har nyligen blivit anmäld för regelbrott till nämnda College och beordrats att inställa sig för så kallad coaching. Om han vägrar, riskerar han att förlora sin psykologlicens.

Två frågor anmäler sig.

Vilka har anmält Peterson och hur många rör det sig om? Det handlar om drygt 15 personer. Ingen av anmälarna är eller har varit patienter hos Peterson. Flera av dem är inte ens kanadensiska medborgare. Samtliga klagomål är anonyma och har inkommit under en fyraårsperiod.

Den andra frågan är vad anmälarna är upprörda över. Klagomålen består av citat från Twitter och intervjuer i vilka Peterson har uttalat sig på ett sätt som anmälarna uppfattar som kränkande.
Här är det viktigt vara uppmärksam på vad anmälarna säger. Problemet är inte att Peterson har kränkt dem. De säger att Peterson har kränkt andra människor. Vilka dessa andra individer är får vi inte veta. Inte heller får vi veta hur det gick till när anmälarna erhöll ett mandat att representera dessa kränkta individer.

Peterson påpekade detta för College of Psychologists of Ontario. Peterson framhöll också att han inte har arbetat som psykolog sedan 2017, att han numera lever på att föreläsa och skriva böcker. Med andra ord: Vad har anmälarna och College of Psychologists of Ontario att göra med vad han ägnar sig åt på sin fritid? College of Psychologists of Ontario svarade att de inte behöver svara på hans frågor, att de inte behöver svara på frågor överhuvudtaget.

Brottsbeskrivning

Vilka brott är då Peterson anklagad för? Här är några exempel:

  • Han har kritiserat premiärminister Trudeau.
  • Han har drivit med Nya Zeelands förra premiärminister, Jacinda Arden.
  • Han har kritiserat den kanadensiska regeringens COVID-politik.
  • Han har kritiserats för att vara mentalt instabil och därför olämplig som psykolog.

Peterson anmäldes också för följande tweets:

SI

Källa: Twitter.

Den amerikanska skådespelerskan Ellen Page identifierar sig numera som man och kallar sig numera Elliot. Page har låtit operera bort sina bröst för att bli mer lik en man. Peterson twittrade:

EP

Källa: Twitter.

Kampsessioner i Trudeaus Kanada

Maoistiska kampsessioner hade som mål att bryta ned den anklagades gamla, reaktionära identitet och ge denne möjlighet att återfödas som en socialistisk människa och fullvärdig medlem i den nya folkgemenskapen. Maoistiska “struggle sessions” var långa, intensiva och ofta brutala. Kanada är en modern rättsstat och myndigheterna kan inte utsätta medborgare för något jämförbart. Moderna kampsessioner äger inte rum i fängelser. Det är ingen som skriker åt dig. Inget fysiskt våld förekommer. Miljön är ett välstädat konferensrum och den som leder kampsessionen är en person med doktorsgrad i något samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne.

Peterson har alltså blivit anmäld till College of Psychologists of Ontario för att bland annat ha kritiserat premiärminister Trudeau. För att få behålla sin legitimation måste han inte endast inställa sig för så kallad “coaching”, han måste underteckna ett tresidigt dokument i vilket han intygar att han accepterar College of Psychologists of Ontarios brottsbeskrivning och försäkrar att han deltar av fri vilja.

Vad är det målet med coachingen?

Syftet är att Peterson ska granska, reflektera och förbättra sina aktiviteter på nätet.

I den maoistiska förlagan var målet att den anklagade skulle erkänna sina brott. Det sistnämnda antogs inte vara möjligt utan att den anklagade accepterade och betraktade sitt agerande ur folkets perspektiv. Detta krävde introspektion, analys och självkritik.
Den coaching som erbjuds Peterson startar från premissen att Peterson bland annat har uttryckt sig nedsättande om den så kallade transrörelsen, att han förstår att han har gjort fel, att han är villig att reflektera över sina motiv och att målet med kampssessionerna är att han ska identifiera sig med transfolkets perspektiv. I annat fall riskerar han att förlora sin psykologlegitimation.

Slutord

I en rättsstat hade klagomålen mot Peterson förpassats i papperskorgen. Det som har skett är att wokepatologin har börjat kolonisera rättssystemet. I stället för att döma enligt lag har myndigheter som College of Psychologists of Ontario tagit på sig uppgiften att skapa ett socialt rättvist samhälle. Det räcker således inte att psykologer utför ett gott arbete, de måste också ha korrekta åsikter.
Denna utveckling har accelererat under regeringen Trudeau.
Trudeau avfärdade deltagarna i truckprotesterna som nazister. Han eliminerade möjligheten för lastbilschaufförerna att försäkra sina bilar och frös bankkonton som tillhörde människor som stött protesterna. Kanadensare som, av diverse skäl, avstod från att vaccinera sig sparkades från sina arbeten. Trudeau kallade ovaccinerade “vetenskapsfientliga”, “sexister” och “rasister”. Han klagade över att de “tog upp plats” i samhället och ställde frågan om vi verkligen ska “tolerera” sådana människor. Trudeauregimen har lagt ett förslag enligt vilken medborgare ska kunna rapportera varandra för vad de säger på sociala medier. De hade sådana system i kommuniststaterna i Östeuropa.
Utvecklingen är, minst sagt, oroande.