Home » Okategoriserade » Hjärnsmältor

Hjärnsmältor

Sam Harris är hjärnforskare, men försörjer sig i huvudsak på att skriva, föreläsa och debattera. Han är dock ingen större kommunikatör. Han talar med en låg och entonig röst och ger ofta ett oengagerat intryck.
Likväl har han formulerat en skarp och ofta träffande kritik av de stora världsreligionerna. Han är kanske inte en lika stor orator som Christopher Hitchens, men definitivt en lika god analytiker.
Harris har under många år och för många människor varit ett intellektuellt föredöme: Här har vi en person som fokuserar på empiriska data och logisk konsistens i stället för på känslor.

Sam Harris

Sam Harris. Källa: Cmichel67.

Demokrati för vissa, inte för alla

Drygt 74 miljoner amerikaner röstade på Donald Trump i det senaste presidentvalet. För Harris är detta emellertid ovidkommande. De har röstat på fel person och därför ska deras röster inte räknas.
I en nyligen publicerad intervju med Triggernometrys Francis Foster och Konstantin Kisin sade Harris att det är sant att det existerade en vänsterkonspiration mot Trump under den senaste valkampanjen och att han sympatiserade med sammansvärjarnas mål och metoder.

Mer konkret.

Twitter stängde New Yorks Posts konto efter det att tidningen hade publicerat en Bidenkritisk artikel. Företaget hindrade också Twitteranvändare från att länka artikeln. Facebook gjorde samma sak på begäran av FBI, den federala polisorganisation som hade ingen mindre än den sittande presidenten, Donald Trump, som chef. Harris förklarade för Foster och Kisin att det var rätt av Twitter och Facebook att censurera information som kunde inverka negativt på Bidens chans att vinna presidentvalet:

That’s a left-wing conspiracy to deny the presidency to Donald Trump – absolutely it was, absolutely. But I think it was warranted.

En chockad Kisin frågade Harris om han verkligen menade allvar. Menade han verkligen att det är helt i sin ordning att manipulera utgången av ett demokratiskt val med om den sittande presidenten inte är tillräckligt progressiv? Harris svarade med en tirad i vilken han jämförde Trump med en asteroid på väg mot jorden.
Årets mest imponerande hjärnsmälta var, för att använda ett av Harris favorituttryck, ett “empiriskt faktum”.

Och det var endast början.

Harris lämnar Twitter

Fredagen den 8 januari, 2021, meddelade Twitter att Trumps konto hade stängts och att den forne presidenten var permanent suspenderad från plattformen. När Elon Musk tog över Twitter genomförde han en omröstning:

Omnrostning

Källa: Twitter.

Trumpsympatisörerna och yttrandefrihetsförespråkarna vann omröstningen och Musk beordrade Twitters censorer att häva blockaden.

Harris var bestört och drabbades nu av hjärnsmälta nummer två. Han förklarade att han skulle lämna Twitter. Varför? Trump hade offentligen deklarerat att han inte hade för avsikt att återvända till Twitter. Han hade skapat en egen digital plattform under mellantiden. Det spelade emellertid ingen roll för Harris. Det var det enkla faktum att Trump hade möjlighet att twittra som var avgörande för Harris’ beslut.
Harris’ reaktion var minst sagt pueril. Kommer han också att sluta handla på Amazon om det skulle visa sig att Trump är Amazonkund?

Covid

När pandemin bröt ut ställde sig Harris på vaccinförespråkarnas sida. Han avfärdade kritiker av vaccinmandaten som konspirationsteoretiker och hävdade att de inte visste vad de pratade om.
Naturligtvis hade han inte fel på alla punkter. Det fanns konspirationsteoretiker bland vaccinkritikerna och endast en minoritet vaccinskeptiker höll sig ajour med utvecklingen på området.
Dessvärre skulle det visa sig att Harris hade fel i sakfrågan.

  • Vaccinen skyddade inte emot viruset.
  • Vaccinerade spred sjukdomen vidare.
  • Dödligheten bland vaccinerade var större än bland ovaccinerade.
  • Vaccinen hade inte endast negativa bieffekter, risken att en vaccinerad skulle drabbas av en negativ bieffekt var större än att en ovaccinerad skulle hamna på en intensivvårdsavdelning.

I takt med att pandemin fortskred blev det således allt tydligare att den officiella ståndpunkt som Harris försvarade vilade på bristfälligt underlag. Harris vägrade emellertid att modifiera sin åsikt. I stället uppmanade han sina kritiker att föreställa sig en verklighet i vilken han har rätt och de har fel, att acceptera denna imaginära verklighet som den enda verkligheten och att basera sin syn på vaccinpolitiken på denna tankekonstruktion.

Had Covid had been worse, you know, just enough worse to really get our attention, to really be undeniable, we would have had a different political conversation around it there wouldn’t have been the same kind of vaccine skepticism. … there would have been no fucking patience for vaccine skepticism. Everyone would have recognized that this is not my body, my choice.

Som religionskritiker hade Harris i åratal åberopat sig på empiriska data och logisk konsistens. Allt detta kastade han nu överbord. Harris fortsatte:

In some sense we got unlucky at how benign this was.

Med andra ord: Om vi får tro Harris, var det synd att viruset inte var farligare än det var, för om fler människor hade dött, hade ingen protesterat mot vaccinmandaten och alla hade insett att han hade haft rätt hela tiden.

Den tredje hjärnsmältan var ett faktum.

Slutord

“Vetenskapsman” och “intellektuell” är inte nödvändigtvis synonyma ord. Som matematiker och logiker var Bertrand Russell en legend, men hans politiska analyser lämnade aldrig grundskolenivå. Noam Chomsky hade varit okänd för mänskligheten om han hållit sig inom språkvetarskrået. I stället blev han en internationell vänstercelebritet med sin, minst sagt, vettlösa kritik av västdemokratierna.
Sam Harris är i grunden vetenskapsman och forskare, men i likhet med Chomsky anser han att hans kunskaper om hjärnan ger honom rätt och möjlighet uttala sig om allt möjligt. Han vill inte endast vara forskare, han vill också bli erkänd som intellektuell därför att det har en högre social status, inte minst inom den akademiska vänstern. Han förstår inte att i många frågor äger han inte mer kunskap om sociala fenomen än mannen på trottoaren.
Sammanfattningsvis: Upp som en sol, ner som en pannkaka.