Home » Okategoriserade » Herr Clausewitz och klimatkampen

Herr Clausewitz och klimatkampen

Klimataktivisten Greta Thunberg har beklagat sig över att hennes politiska engagemang har hindrat henne från att få en anständig utbildning. Allt hopp är dock inte ute. Thunberg förefaller bedriva självstudier och beviset härför är hennes ständigt expanderande vokabulär.
Hon har lärt sig att använda två nya ord; “nykolonialism” och “rasism”.
Att öppna en gruva är, om vi får tro Thunberg, nykolonialism och rasism, även om det görs av svenskar och på svenskt territorium.
Thunberg förefaller också ha pluggat Clausewitz. Militärteoretikern Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sade, som bekant, att “Krig är en fortsättning på politiken, men med andra medel”. Thunberg menar att gruvdrift är krigföring med andra medel. Enligt Thunberg bedriver Sverige, ett av världens renaste länder, ett “krig mot naturen”. Thunberg varnar Sverige att inte öppna nya gruvor med följande minnesvärda fras: “Världen kommer att minnas detta”.

Clausewitz

Carl Philipp Gottfried von Clausewitz. Källa: Wikipedia.

Mer röd än grön

Thunberg har också radikaliserats. Thunberg brukade säga något i stil med att klimatkrisen är skapad av människor. Inte längre. Nu är det kapitalismens fel. I november var Thunberg i London för att marknadsföra sin nya bok, The Climate Book, en bok som hon självfallet inte har skrivit själv.
Naturligtvis blev hon intervjuad och det visade sig att Thunberg numera är mer röd än grön. När Gudrun Schyman var partiledare uppmanade hon kamraterna i Vänsterpartiet att inte använda ordet “kommunism” i onödan med hänvisning till att de flesta människor inte förstår att kommunism handlar om “människans frigörelse”.
Thunberg inledde också försiktigt. I stället för att som konservativa hänvisa till “status quo” eller som liberaler tala om “liberalkapitalism”, valde Thunberg i stället att skälla på “The Normal”.
Vad är då “The Normal”?

Vladimir Lenin hävdade i sitt pekoral från 1916, Imperialismen som kapitalismens högsta stadium, att kapitalism oundvikligen leder till imperialism och att imperialism, i sin tur, leder till kolonialism och annat elände.

Thunberg är numera av samma uppfattning. “The Normal” har, om vi får tro Thunberg, skapat “ett system av kolonialism, imperialism, förtryck, folkmord”. För att hantera detta problem krävs, om vi får tro Thunberg, en “transformation av hela systemet” eller det som kommunister kallar “revolution”.

Hur ska det gå till?

Radikal klimatkamp

Klimatpessimister attackerade nyligen en tavla av den österrikiske konstnären Gustav Klimt genom att kasta en svart oljeliknande vätska på tavlan. Tavlan klarade sig eftersom den befann sig bakom ett skyddsglas. Aktivisterna rundade av sin protest med att limma sig fast på skyddsglaset. Demonstranterna motiverade sitt agerande med att Tod und Leben är en oljemålning och att användandet av olja är en “dödsdom mot samhället”.
Samma öde har drabbat verk av Vermeer, Munch och Van Gogh. Tyska demonstranter har kastat potatismos på en målning av Monet. Till och med popkonstnären Andy Warhol har fått sin beskärda del av klimatvreden.

Klimataktivister har satt i system att blockera vägar och broar. Man stör idrottsevenemang och härjar på flygplatser i syfte att hindra plan från att lyfta.

En mer udda protest har levererats av skådespelaren Rainn Wilson. Wilson annonserade nyligen på Twitter att han har bytt namn till Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson. Imponerande, eller hur?
Numera finns det till och med en webbsida som hjälper människor att följa i Wilsons spår. Naturligtvis kunde undertecknad inte motstå frestelsen att ge sig själv ett klimatkorrekt namn. Här är några förslag från The ArcticRiskName Generator:

  • Fähstorkh Horrid Hail.
  • Fähstorkh Sinking Coastlines.
  • Fähstorkh Harsh Heat Wave.
  • Fähstorkh Soaring Temperatures.
  • Fähstorkh Terrible Tornados.

Klimataktivisten Vanessa Nakate har uppfunnit en ny form för protest. Hon uppmanar människor att skriva “No New Gas, No Oil” på sin handflata och hålla upp den. Kreativt, eller hur?
Gruppen Animal Rebellion går in i livsmedelsaffärer försöker hindra kunder från att handla klimatinkorrekt. Man har även destruerat lastbilar för att förhindra att klimatinkorrekt mat når butiker.

Skaffa dig inte barn för barnets skull

Om vi får tro på Thunberg och hennes medkämpar, existerar det en lösning på klimatproblemet: revolution. Inte alla klimataktivister är övertygade.

Den sydafrikanske filosofen David Benatar har uppmanat människor att inte skaffa sig barn. Benatars argument är inte klimatrelaterat. Han är inte oroad över stigande BNP och konsumtionskapitalism.
Problemet, enligt Benatar, är att livet är lidande och därför är det omoraliskt att sätta barn till världen.
Hur vet Benatar det? Hur vet han att undertecknad lider pin? Svaret är att han inte har en aning. Benatars argument är abstrakt-filosofiskt och handlar inte om konkreta individer. Benatar har alltså inte frågat människor om de i stället för att leva skulle vilja vara döda. Nygifta buntas ihop således med cancerpatienter. Jorden är en jämmerdal.

Skaffa dig inga barn för klimatets skull

Thunberg vill rädda klimatet genom att krossa kapitalismen. Benatars utopia är, av allt att döma, en planet utan människor eller åtminstone utan abstrakta subjekt.
Les Knight är medlem i Voluntary Human Extinction Movement och försöker kombinera Thunbergs position med Benatars.
Knight håller med Benatar att mänskligheten bör sluta att reproducera sig, men hans argument är annorlunda. Knight vill, i likhet med Thunberg, rädda klimatet, men anser att radikala samhällsförändringar onödiga. Det räcker med att vi slutar att reproducera oss och accepterar att dö ut som art.

And if we all stopped procreating we’ll go extinct, slowly, we’ll clean up our messes as we go, and the biosphere – what’s left of it, will have a chance to recover.

Vad bär framtiden i sitt sköte?

Politiska rörelser har höger- och vänsterfalanger. Högerfalanger försöker förändra samhället med rättsenliga metoder. Vänsterfalanger anser att våld är nödvändigt. Klimataktivismen domineras idag av dess högerfalang. Thunberg är en av dess representanter. Hon har förvisso radikaliserats, men det är fortfarande mest ord och mycket lite verkstad och skälet är att hon i huvudsak är en posör.
Hon kommer aldrig att ställa sig på Himmelska fridens torg och kräva en “transformation av hela systemet”?
Hon kommer aldrig att avstå piller och mobiltelefon för klimatets skull eller bosätta sig i skogen och leva på vad moder natur erbjuder.
Det är inte överdrivet svårt att förstå varför.
Amerikanen Andy bestämde sig för att se vad som krävs för att skapa en vanlig smörgås med ost och kyckling. Han mjölkade en ko, slaktade en kyckling. Han gjorde osten själv och odlade vete som han sedan malde och bakade brödet av. Det tog honom sex månader att bli färdig. Smörgåsen kostade 1500 dollar och den smakade så där. Och då hade George inte betalt för kon som försåg honom med mjölk.
Det är klimataktivismens vänsterfalang som är problemet, inte posörerna till höger. Sabotage av viktiga samhällsfunktioner som matdistribution handlar inte om civil olydnad, det är kriminella handlingar och ska behandlas som sådana. När klimataktivister förordar kollektivt självmord, har den klimatkritiska ideologin nått vägs ände. Då är det endast en tidsfråga innan klimatterrorismen gör entré.