Home » Okategoriserade » Intellektuellt finlir eller bara dravel? Jordan Peterson och John McWhorter

Intellektuellt finlir eller bara dravel? Jordan Peterson och John McWhorter

I George Orwells roman Animal Farm beskriver författaren hur djuren på en bondgård gör uppror mot bonden med målet att skapa en jämställd lantegendom. Revolutionen urartar dock och en gris med namnet Napoleon tar makten och inför ett nytt privilegiesystem i vilket han själv befinner sig på toppen. Från och med nu, kungör Napoleon, är alla djur jämlika, men några djur är mer jämlika än andra.
Vad har Orwells satir att göra med Jordan Peterson och John McWhorter? Det är en fråga som ifrågavarande artikel förhoppningsvis ska besvara.

JP och JM

Jordan Peterson och John McWhorter. Källa: YouTube.

Jordan intervjuar John

John McWhorter blev nyligen intervjuad av den kanadensiske psykologen Jordan Peterson. Det är ett långt samtal och efter drygt 70 minuter ställde Peterson den minst sagt pertinenta frågan: “Are all white people racist?”:

So i’ve been considering this proposition that that’s emerged from the woke end of the of the of the political spectrum, let’s say, that all white people are racist and i think, okay. Are all white people racist? What’s the answer to that? … The answer is “Yes” and “No” and “How dare you frame the question like that?” That’s the three answers. So, let’s look at first “Are all people racist?” Probably …

Skälet är, förklarade Peterson, att alla människor har något som kallas “ingruppspreferenser”.

It’s very difficult for all of us to overcome our in-group biases and we never even want to do it completely because we want to love our family especially and we also only have a limited amount of time and attention, so we have to love some people especially or do nothing at all.

McWhorter hakade på och sade följande:

White people, you know, are probably very slightly racist, but not in any way that will remotely matter in your life even including being friends with them and sometimes close friends.

Som vi ser svarar McWhorter inte på Petersons fråga. Peterson ställer frågan om alla människor är rasister, McWhorter svarar att alla vita är rasister. Frågan är varför. Menar han att endast vita är rasister? Nej, det gör han inte. Har han samma åsikt som Peterson, att alla människor är rasister? Nej, det har han inte.

Är ingruppspreferenser rasistiska?

Peterson förefaller likställa ingruppspreferenser med rasism. Varför är ingruppspreferenser rasistiska? Beror det på att de är exkluderande? Det är uppenbart att Peterson föredrar sin familj framför McWhorters familj och vice versa. Varför är det ett problem?
Ett möjligt svar på den frågan är att ingruppspreferenser kan leda till rasism. Det är naturligtvis fullt möjligt, men det innebär inte att ingruppspreferenser är rasistiska som sådana.

Nästa fråga är därför: När blir ingruppspreferenser rasistiska?

Ett nödvändigt villkor är att de måste vara mycket starka. Svarta som vägrar att umgås med vita och vita som vägrar att umgås med svarta befinner sig, enligt detta argument, i en riskzon. Frågan är dock om starka ingruppspreferenser är ett tillräckligt villkor för rasism. Svaret på den frågan är: Nej.

Ett annat nödvändigt villkor är att en grupps ingruppspreferenser är kompletterad med en teori som säger att gruppen ifråga är överlägsen andra grupper.
Det finns vita som anser att vita som grupp är överlägsna svarta som grupp. Det finns svarta som anser att svarta som grupp är överlägsna vita som grupp. Det finns latinos som anser att latinos som grupp är överlägsna svarta som grupp och vita som grupp. Men inte heller det är tillräckligt. Undertecknad anser att män är i genomsnitt fysiskt starkare än kvinnor, men få skulle hävda att en sådan ståndpunkt är sexistisk. Det är ett påstående om verkligheten och som sådant är det antingen sant eller falskt. I detta fall är det sant. Män är i regel starkare än kvinnor. Det finns vita som anser att alla vita är smartare än alla svarta. Det finns svarta som anser att alla svarta är smartare än alla vita. Det är två påståenden om verkligheten och de är falska.

Ytterligare ett nödvändigt villkor är att en grupps ingruppspreferenser kompletteras med en teori som rättfärdigar dominansrelationer. Det räcker alltså inte att vi föredrar en grupp framför en annan. Vi måste också anse att de skillnader som existerar mellan grupper gör det legitimt för vissa grupper att utöva makt över andra grupper. Ett exempel: Män är starkare än kvinnor, men det är först när denna ståndpunkt används för att rättfärdiga mäns makt över kvinnor som den blir sexistisk.

Med andra ord: Ingruppspreferenser existerar, men de kan knappast likställas med rasism. Det faktum att McWhorter föredrar sin familj framför Petersons familj, innebär inte att han också anser att Petersons familj förtjänar att degraderas. Etniska ingruppspreferenser är knappast annorlunda.

Menar McWhorter att alla människor är rasister?

McWhorter har upprepade gånger sagt att Woke Racism är skriven med förhoppningen om att vita amerikaner ska läsa boken. Inte svarta. Frågan är varför.
McWhorters första tes är att wokevänstern är rasistisk, hans andra tes är att dess rasism drabbar svarta. Svarta är offer. Vilka är då förövarna? Svaret på den frågan är: Vita amerikaner.
Menar McWhorter att inga vita utsätts för wokerasism? Nej, det gör han naturligtvis inte. Han har till och med uppmanat vita att inte acceptera ogrundade rasismanklagelser. Innebär det alltså att det finns vita som inte är rasister? Nej, alla vita är rasister, men några vita är mer rasister än andra vita och McWhorter förefaller mena att vita som endast är genomsnittsrasistiska inte ska acceptera att bli behandlade som nazister.

Enligt McWhorter ska vi inte döma svarta på samma sätt som vi dömer vita. Svarta har, till skillnad från vita, en skadad självbild och den har tillfogats dem av vita. McWhorter:

It will surprise no one that a people treated like animals for centuries, under slavery, Jim Crow, and then redlining, came out with a damaged racial self-image.

McWhorter fortsätter:

A people seek a substitute sense of pride and positive identity in circumstances like this. An available “hack,” as we might put it today, was the status of noble victim.

Med andra ord: När svarta beskyller vita för rasism gör de det på grund av att vit rasism har berövat dem på en positiv självbild. Därför existerar det ingen genuin svart rasism mot vita. Svart rasism är en överlevnadsstrategi, vit rasism handlar om makt. Vit rasism ska fördömas (det finns alltid grund för att anklaga vita för rasism), svart rasism ska förstås (svart rasism är inte genuin rasism därför att den är orsakad av vit rasism).