Home » Okategoriserade » A Billion Years

A Billion Years

Det som gör scientologikyrkan till en intressant religion är att den är modern. Traditionella religioner handlar om änglar och demoner, scientologins doktrin innehåller intergalaktiska konfederationer, rymdskepp, inplanteringsstationer och utomjordiska invasionsstyrkor.
I denna artikel ska vi kika lite närmare på Mike Rinders nya bok: A Billion Years (Silvertail Books, 2022). Rinder var scientolog i över 30 år och medlem av kyrkans ledning. Han lämnade organisationen för 15 år sedan och är idag en av dess skarpaste kritiker.

A Billion Years

Dianetik

Scientologikyrkan grundades 1954 av amerikanen L. Ron Hubbard. Hubbard var författare. Han skrev kioskdeckare, science fiction, äventyrshistorier och mycket annat. Hubbards kommersiella genombrott kom 1950 med Dianetics: The Modern Science of Mental Health. Dianetik är en form av regressionsterapi som Hubbard hävdar bland annat leder till en dramatisk ökning av individens intelligens, gör glasögon onödiga och immuniserar mot en rad olika sjukdomar, däribland förkylningar och cancer.
Boken blev en enorm succé och gjorde Hubbard förmögen. Hubbard älskade emellertid att leva i lyx och två år senare var kapitalet spenderat. Hubbard tvingades till en pinsam konkurs.
Hubbard brukade säga att om man ska bli rik, måste man ha en egen religion och fyra och år efter publiceringen av Dianetics grundade Hubbard scientologikyrkan. Två år senare, 1956, klassificerade det amerikanska skatteverket kyrkan som en religiös organisation. Hubbard hade därmed nått sitt ekonomiska mål. Religiösa organisationer betalar nämligen ingen federal inkomstskatt i USA.

År 1959 flyttade Hubbard till England. Han köpte en herrgård i västra Sussex, Saint Hill Manor, och utnämnde den kyrkans nya högkvarter.

Allt var emellertid inte frid och fröjd.

Scientologikyrkan var kontroversiell på många håll. Flera delstater i Australien förbjöd kyrkan på 60-talet. I USA anklagades kyrkan för att bedriva sjukvård utan tillstånd. Den brittiska regeringen var trött på Hubbard och övervägde att inte förnya hans visum. Krisen kulminerade när det amerikanska skatteverket år 1967 ändrade beslutet att skattebefria kyrkan med hänvisning till att den drevs som ett kommersiellt företag i syfte att gynna Hubbard och hans familj.

Till havs

Hubbard blev alltmer paranoid och snart hade han övertygat sig om att han var utsatt för en konspiration. Samma år som kyrkan förlorade skattebefrielsen köpte Hubbard tre båtar, en fiskebåt, en tvåmastad segelbåt och en färja, och drog till havs.

Saint Hill hade under många år varit kyrkans högkvarter, men mellan 1967 och 1975 styrde Hubbard scientologirörelsen från flaggskeppet Apollo på internationellt vatten.

Det var under denna period som Sjöorganisationen grundades. Scientologer delar in mänskligheten i tre grupper. Icke-scientologer eller wogs är individer som inte praktiserar scientologi. Publika scientologer är individer som tillhör en kyrka och som besöker den med jämna mellanrum för att studera. Medlemmar av Sjöorganisationen har undertecknat ett kontrakt som förbinder dem att tjäna kyrkan i en miljard år. De utgör kyrkans exekutiva arm. När Hubbard utfärdade en order var det Sjöorganisationen som verkställde den.

Tillbaka till USA

År 1974 befann sig Hubbards flotta i Curacao i Karibien. Det är där som Hubbard får sin första hjärtattack. Hubbard var fet och kedjerökare. Svårt sjuk insåg Hubbard att det var omöjligt för honom att fortsätta leva på en båt. Kyrkan måste etablera sig på land.

Ett problem återstod dock att lösa. Hubbard var övertygad om att han skulle bli arresterad i samma ögonblick som han satte fötterna på amerikansk mark.
Skatteverket var ute efter honom. Efter det att kyrkan hade förlorat sin status som ideell organisation år 1967, hade Hubbard vägrat att betala skatt. Istället hade kyrkan stämt skatteverket för maktmissbruk, en juridisk process som skulle pågå i hela 26 år.
Hubbard begränsade emellertid inte sin motoffensiv till juridisk krigföring. År 1973 beordrade han sjösättandet av Operation Snow White. Målsättningen var att infiltrera federala myndigheter som Hubbard upplevde som ett hot mot kyrkan. Konspirationen avslöjades dock när en Sjöorganisationsmedlem med falskt ID-kort togs på bar gärning i skatteverkets lokaler i Washington DC. Nio högt rankade scientologer, bland andra Hubbards fru, som hade lett spionoperationen, dömdes till fängelsestraff.

Tillbaka i USA gick Hubbard under jorden. Frågan var för honom inte om polisen skulle gripa honom, utan när. Hubbard levde nu ett kringflackande liv som skulle sluta utanför en liten by med knappt 100 invånare, norr om Los Angeles, på en förfallen ranch som kyrkan hade köpt åt honom som tillflyktsort.
Den 24 januari 1986 dör Hubbard efter flera hjärninfarkter. Frågan var vem som skulle efterträda honom. Även om Hubbard hade varit kyrkans ledare, var det Sjöorganisationen som hade lett det dagliga arbetet. När Hubbard dog var det således naturligt att Sjöorganisationen övertog ledningen av kyrkan. Efter en kort kamp om makten i Sjöorganisationen utsågs David Miscavige till ny ledare för scientologirörelsen.

Mike Rinder

Mike Rinder kommer från en scientologifamilj i Australien och var blott 18 år gammal när han ansökte om medlemskap i Sjöorganisationen. Han avancerade snabbt i rang och blev medlem av kretsen omkring Hubbard. På 80-talet blev Rinder chef för Office of Special Affairs (OSA). Som OSA-chef var det Rinders uppgift att hantera kritiker av kyrkan. Hubbard hade slagit fast tillvägagångssättet:

The DEFENSE of anything is UNTENABLE. The only way to defend anything is to ATTACK, and if you ever forget that, then you will lose every battle you are ever engaged in, whether it is in terms of personal conversation, public debate, or a court of law. …

The purpose of the suit is to harass and discourage rather than win. The law can be used very easily to harass, and enough harassment on somebody who is simply on the thin edge anyway, well knowing that he is not authorized, will generally be sufficient to cause professional decease. If possible, of course, ruin him utterly.

År 1991 publicerade Time Magazine en lång och starkt kritisk artikel om scientologikyrkan: “Scientology: The Thriving Cult of Greed and Power”. Det blev Rinders uppgift att leda motattacken. Kyrkan stämde Time och krävde över 400 miljoner dollar i skadestånd.

Mike Rinder

Mike Rinder. Källa: Mark Rathbun.

Det är inte olagligt att kritisera religiösa organisationer i USA. Som OSA-chef förstod Rinder att kyrkan inte kunde vinna i domstol. Skadeståndsanspråket var emellertid inte det viktiga. Målsättningen var att tillfoga Time ekonomisk skada. Det skulle få tidningar med liknande tankegångar att tänka sig för två gånger innan de publicerade scientologikritiskt material. Time vann det juridiska slaget, men det kostade företaget drygt 50 miljoner kronor att försvara sig mot kyrkans anklagelser. Efter det var det få tidningar som öppet vågade kritisera scientologirörelsen. Kyrkan hade uppnått sitt mål.
Kyrkan använde samma taktik gentemot det amerikanska skatteverket. Efter det att kyrkan hade förlorat sina skattemässiga privilegier och klassificerats som en kommersiell organisation, stämde scientologer och scientologiorganisationer över hela världen skatteverket för maktmissbruk. När skatteverket till slut kapitulerade av budgetmässiga skäl och gav kyrkan vad den krävde hade 2400 stämningar riktats mot myndigheten. Inte ens en federal myndighet hade resurser att hantera något dylikt.

“The Hole”

Scientologirörelsen nådde sin höjdpunkt på 70-talet med ungefär 100 000 medlemmar. Därefter började den krympa. Idag har kyrkan kanske 30 000 medlemmar – i hela världen.

Rinder beskriver Miscavige som en djupt troende scientolog. Miscavige är, i likhet med Hubbard, övertygad om att människans fysiska och spirituella problem beror på att det, på hennes kropp, sitter tusentals osynliga varelser, att dessa förhindrar individen från att utveckla sin fulla potential och att de endast kan avlägsnas med scientologiska procedurer.

Miscavige är övertygad om att endast scientologi kan återge människan total frihet. Det är en frihet från alla restriktioner. Det fysiska universum som vi lever i kommer att disintegrera och upphöra att existera när vi har återerövrat de gudomliga krafter som vi har som spirituella varelser.

Miscavige betraktar alltså världen ur Hubbards perspektiv: Kyrkans problem kan inte bero på dess lära eftersom läran är perfekt. Orsaken till att den inte expanderar, måste i stället förklaras med existensen av en konspiration mot den.
Miscavige var övertygad om att bland dessa konspiratörer fanns hans närmaste medarbetare. Men det var inte endast förekomsten av konspiratörer som oroade honom. Miscavige var genuint orolig över att Hubbard skulle återvända i reinkarnerad form och hålla honom ansvarig för den negativa utvecklingen.
År 2005 beordrade Miscavige att alla verksamma i kyrkans internationella ledning vid kyrkans bas utanför Hemet, drygt 100 personer, skulle spärras in i två byggnader och att de skulle hållas inlåsta tills de hade erkänt sina brott. Rinder var en av dem. Han spenderade drygt två år i det som i media skulle komma att kallas “The Hole”.

Rinder lämnade kyrkan år 2007 och är sedan dess en av dess skarpaste kritiker.

Slutord

När före detta scientologer kritiserar kyrkan brukar de hävda scientologi inte är en religion, utan ett sofistikerat sätt att lura pengar av människor.

Rinder är inte lika säker.

Hubbard tillbringade de sista åren i en husbil utanför den lilla byn Creston i Kalifornien. De som var med honom beskrev honom som en fanatisk scientolog, övertygad om att hans hälsoproblem berodde på att hans kropp hade koloniserats av osynliga varelser och han tillbringade dagarna med att försöka fördriva dessa varelser.
Mycket talar för att Hubbard var en bedragare. Han grundade inte scientologikyrkan därför att han trodde på dess doktrin. Han gjorde det för att tjäna pengar. Lika mycket talar emellertid för att Hubbard ändrade uppfattning med tiden. Det var naturligtvis en gradvis process, men mot slutet av sitt liv var Hubbard övertygad om att han, av en ren slump, hade upptäckt universums hemlighet.
Hubbard var en intelligent man med mentala och fysiska problem. Det som drev honom var inte sökandet efter en lösning på mänsklighetens problem, han ville förstå sin egen fysiologiska och psykologiska misär. Det var efter det att han insett att dianetiken inte fungerade som han börja söka efter alternativa förklaringar och detta sökande gav upphov till de så kallade OT-nivåerna.

A Billion Years beskriver Mike Rinders drygt 30 år i scientologikyrkan. Det är en välskriven och lättläst bok. Det är också en fascinerande bok som visar hur svårt det kan vara att frigöra sig från en kult efter en längre tids medlemskap. Rinder lämnade kyrkan år 2007, men det tog honom ytterligare 5-6 år att sluta betrakta världen genom Hubbards perspektiv.

A Billion Years av Mike Rinder är rekommenderad läsning.

Mike Rinders blogg