Home » Okategoriserade » Lärdomar från Kanada

Lärdomar från Kanada

Kommunister är utopister och tror på ett framtida statslöst samhälle. Klassiska liberaler anser att staten är ett nödvändigt ont. Den är nödvändig därför att den sociala ordningen måste upprätthållas och ett försvar mot externa fiender är nödvändigt. Den är ett ont därför att den utgör ett hot mot människors friheter. Därför vill klassiska liberaler begränsa statens storlek och i stället prioritera marknadslösningar.
Konservatismen växte fram ur den klassiska liberalismen som dess dåliga samvete. Konservatism och klassisk liberalism har samma grundläggande positiva syn på marknader, men de argumenterar för marknader på delvis olika sätt. Klassiska liberaler betonar frihet och effektivitet. Det konservativa argumentet är moraliskt. Konservativa försvarar marknadslösningar därför att de tvingar människor att ta ansvar för sina liv.
Utvecklingen i Kanada ger oss ytterligare en anledning att varna för statstillväxt.

JT

Justin Trudeau. Källa: Wikipedia.

Medborgarna och staten

I moderna välfärdsstater ser människor staten som den primära problemlösningsmekanismen. Enskilda individer ska inte själva lösa sina problem, politiker ska göra det åt dem och för att kunna bistå medborgarna måste politikerna ha makt. Ju mer makt som de har, desto bättre antas de kunna tjäna den enskilda individen.

Kanada

Håll denna tanke i huvudet för en stund: du är kanadensisk medborgare och har donerat en smärre summa pengar, kanske några tior, till en grupp truckförare som protesterar mot regeringens vaccinmandat. Du är själv vaccinerad, men tycker att det är upp till den enskilda individen att bestämma om han eller hon ska vaccinera sig. Du stöder aktionen av principiella skäl.
Du vet att din ståndpunkt är kontroversiell. Pandemin har gjort många landsmän paranoida och hatiska:

TS

Toronto Star. Källa: Twitter.

Du har svårt att förstå upprördheten. Om vaccinen fungerar, behöver de vaccinerade inte oroa sig. Om vaccinen inte fungerar, varför vaccinera sig?
Nästa dag kommer du inte åt ditt bankkonto. Din bank har fryst det. Det kan väl ändå inte vara lagligt, tänker du. Sådana åtgärder måste väl godkännas av en domstol? Du slår på teven. Regeringen håller presskonferens. Finansministern säger att regeringen samarbetar med bankerna för att komma åt finansiärer av aktionen. Hon säger att regeringen har vidgat definitionen av terrorismfinansiering till att omfatta stöd till protesterna mot vaccinmandatet vilket innebär att banker kan frysa konton utan domstolstillstånd.
Regeringen säger att man överväger fler åtgärder. Barn till truckförare kan komma att omhändertas av myndigheterna, truckar kan bli konfiskerade och förarlicenser indragna. Demonstranter hotas med fängelsestraff.
Nu börjar du bli orolig. Dina barn lär inte bli omhändertagna. Du har ju aldrig närvarat fysiskt vid protesterna. Det är dock uppenbart att den kanadensiska staten känner till att du har donerat pengar till truckförarna. Du undrar om det gör dig till terrorismfinansiär i statens ögon.
Helt plötsligt slås du av en annan tanke. Håller Kanada på att bli fascistiskt? Ett fascistiskt system är ett samhälle i vilket stat och näringsliv agerar som en enhet. Premiärministern säger att regeringens åtgärder tvärtom syftar till att rädda landet från fascism. En partikollega till premiärministern hävdar, på fullt allvar, att “Honk honk” är en akronym för “Heil Hitler”. Premiärministern säger truckförarna viftar med hakkorsflaggor, att ovaccinerade och de som stöder aktionen mot vaccinmandatet är sexister och rasister. Han säger att personer som du “upptar plats” och ställer frågan om ni förtjänar att “tolereras”. Med andra ord: Det är du som är fascisten.

Sverige

Antag att en människa går vilse i en öken. Kroppen hittas 15 år senare. Det enda som återstår av personen är skelettet. En rättsläkare skulle kunna fastställa könet på den döda människan. Han skulle däremot inte kunna veta vad som pågick i vederbörandes huvud, till exempel hur personen ifråga definierade sig könsmässigt.
Nyligen sparkades en lärare därför att hon hade vägrat att tilltala en elev med ordet “hen”. En skola dömdes av statliga Diskrimineringsombudsmannen att betala 150 000 kronor i skattestånd till en familj med hänvisning till att en lärare nekat att tilltala deras barn med “elevens önskade pronomen”.
Socialdemokraten och förra socialförsäkringsministern Annika Strandhäll har sagt att “Vi är inte där än, där vi kan avskaffa begreppen man och kvinna”.
Det socialdemokratiska partiet har en utopisk ambition. Det vill införa total jämlikhet. Vi är jämlika först när vi själva bestämmer vilket kön som vi tillhör. Strandhäll och hennes partikamrater tror att de kan uppnå detta mål genom att ge förvirrade människor vetorätt.

Slutord

Klassiska liberaler och konservativa varnar oss för att ge politiker för mycket makt. Det handlar inte endast om att det som staten ger oss, kan den ta tillbaka. Staten kan pervertera det uppdrag som den har fått av folket. I Kanada är man extremist om man vägrar att vaccinera sig. Man är extremist om man stöder ovaccinerades rätt att förbli ovaccinerade även om man själv är vaccinerad. I Sverige är man extremist om man vägrar att acceptera att känslor trumfar verklighet. I båda länderna riskerar man att förlora sin försörjning och kanske mer därför att staten i dessa länder har en makt som den inte borde ha.