Home » Okategoriserade » Du har väl rätt etnisk bakgrund, lille vän?

Du har väl rätt etnisk bakgrund, lille vän?

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) Margareta Wadstein bryter Malmö högskola mot den nya lagen om likabehandling av studenter. I syfte att öka andelen studenter med invandrarbakgrund, har högskolan försökt kvotera in personer med utomnordisk bakgrund på kursen Medie- och kommunikationsvetenskap. För att säkerställa att det inte blir för många svenskar bland eleverna, har högskolan formulerat antagningsvillkoren på ett sådant sätt att svenska studenter missgynnas.
Malmö högskola är naturligtvis inte ensam om att dribbla med unga människors framtid. Enligt Uppsala Nya Tidning har även Uppsala universitet praktiserat s.k. positiv särbehandling:

Uppsala universitets kommande försök att kvotera in sökande med utländsk bakgrund på juristutbildningen kan vara olagligt. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, kritiserar Malmö högskola för ett liknande försök. … Juristprogrammet blir först med att nyttja den nya antagningen vid Uppsala universitet. På utbildningen ska 30 av 300 platser vikas för studenter vars båda föräldrar är födda utomlands.

Det inträffade är intressant av flera skäl. För det första torde det nu stå helt klart att högskolan numera inte endast är en utbildningsplats, utan också ett instrument för social ingenjörskonst. Numera är det propositioner i mångfald som avgör vilka som skall ges möjlighet att utbilda sig. För det andra bekräftar Wadsteins ingripande det motståndare mot positiv särbehandling alltid har sagt: positiv särbehandling är ett nollsummespel där varje vinnare motsvaras av en förlorare.
Nu skall man inte låta sig förledas av DO:s uttalande. DO Margareta Wadstein är knappast någon räddare i nöden. Wadstein har egentligen inget emot att människor diskrimineras. Anledningen till att Wadstein ingrep, var att en s.k. “ickeinvandrare” dristade sig att anmäla Malmö högskola till DO. I en intervju med Dagens Nyheter, säger Wadstein “att hon inte är emot positiv särbehandling, tvärtom. Men först måste lagen ändras så att den är tillåtlig.”
Uttryckt på ett annat sätt: vi tycker att det är helt OK att ni diskriminerar svenskar, men i egenskap av DO är det min plikt att informera er att det inte är tillåtet - ännu.
Sonya Aho, pressekreterare hos DO, har samma åsikt som sin chef:

Vi är inte emot positiv särbehandling, men först måste lagen ändras så att det blir möjligt.

Högskolans informationsdirektör Claes Nowotny är upprörd över skrivelsen från DO:

Det här kommer att slå ned som en bomb i hela Högskolesverige och försvåra arbetet med en bredare etnisk sammansättning bland studenterna, säger han.

Nog är det fascinerande att politiseringen av Högskolesverige har gått så långt att åtminstone vissa anställda liknar ett förbud mot etnisk diskriminering, vid ett bombnedslag.
Annika Lindblom, chefsjurist på Högskoleverket, är inte säker på att Malmö högskola begått något formellt fel och på Utbildningsdepartementet vet man inte vilka regler som gäller. Enligt ansvarigt statsråd är kvotering förbjudet eftersom lagen påbjuder att studenter skall behandlas på samma sätt. Utbildningsminister Östros har dock också aviserat att de högskolor som vill bidra till att den sociala snedrekryteringen minskar, har möjlighet att använda s.k. “alternativa urval”. En möjlig tolkning av Östros något ekivoka formulering är att det är tillåtet att använda sig av kvoter inom utbildningssystemet, under förutsättning att man kallar dem något annat.

Malmö högskola har låtit meddela att arbetet för ökad mångfald fortsätter. Rektor Lennart Olausson:

Den här kvoteringen var bara en liten del i det stora och framgångsrika arbete vi bedriver med att rekrytera studenter med invandrarbakgrund. Vi har många andra metoder som är viktigare, även om vi tar bort denna, vilket vi nu ska sätta oss och diskutera. Vi kommer fortsätta vara kreativa när det gäller att hitta nya vägar för rekryteringen, som vi varit hittills. Men självklart ska arbetet bedrivas inom lagens råmärken, så ett tydliggörande av reglerna vore bra för alla.