Home » Okategoriserade » “Det skall vara en kvinna”

“Det skall vara en kvinna”

Det socialdemokratiska partiet är på jakt efter en ny partiledare. Åtminstone försöker man inbilla väljarna det. Per Nuder som för inte så länge sedan var favorittippad, anses numera uträknad. Det beror inte på att Nuder är inkompetent, utan på att han har fel kön. Socialdemokraterna har nämligen bestämt sig för att nästa partiledare skall vara en kvinna. Det innebär att Sveriges nästa statsminister kommer att vara en genom kvotering tillsatt partiledare.
Vad ligger bakom denna märkliga tvångsneuros som dikterar att kvinnor är så till den milda grad speciella att kön övertrumfar kompetens? Karin Johansson skriver i Sydsvenska Dagbladet att “Partiet behöver en kvinna”:

Även om det vore dumt att diskvalificera dugliga kandidater, skulle det se konstigt ut att välja en man när det finns så många kvinnliga kandidater.

Frågan är emellertid vad Johansson menar med uttrycket “många kvinnliga kandidater”? Om man eliminerar konkurrensen bland kandidaterna genom att upphöja könstillhörighet till merit, är det ju inte särskilt märkligt att majoriteten av kandidaterna är kvinnor. Eller hur?
Dessutom: vem eller vilka anser att det är “konstigt” att socialdemokraterna väljer en duglig person till statsminister? Johansson kanske är ett undantag från regeln, men de flesta människor vill väl ha kompetenta politiker?
En del feminister menar att det behövs en kvinnlig partiledare därför att kvinnor har kunskaper som män inte kan inneha. Ingen har dock kunnat precisera denna position på ett sådant sätt att den inte utmynnar i nonsens.
Det kanske vanligaste argumentet ser ut på följande sätt: eftersom männens politiska makt är baserad på diskriminering, är det rättvist att utse en kvinna till partiledare. Det är det argumentet som ligger till grund för socialdemokratins historiska beslut att tillsätta en partiledare medelst kvotering. Det är ett argument vars premisser utgörs av grumliga föreställningar om kollektiv skuld. Problemet är nämligen inte att Nuder har diskriminerat Sahlin eller någon annan kvinna. Sahlin har rätt till politiska favörer på Nuders bekostnad därför att Nuder är man.
Föreställningen om att män har en kollektiv skuld till kvinnor är en bland moderna socialister varmt omhuldad föreställning. Den är så djupt rotad att inte ens männen ifrågasätter den. För många manliga socialister är det självklart att de är kvinnoförtryckare även om de alltid behandlar kvinnor med respekt. Skulden är gemensam. Den är av samma art som de sovjetiska kommunisterna tillskrev kulaker och nazisterna tillskrev Europas judar. Mannen är skyldig på grund av sin grupptillhörighet, inte på grund av sina handlingar.
Socialdemokraterna säger att de skall välja ny partiledare. Det är bara delvis sant. Det är skillnad mellan att välja partiledare och att hitta en kvinna som man kan utnämna. Det socialdemokraterna ägnar sig åt är en ideologiskt motiverad cirkus som borde vara ovärdig ett modernt, politiskt parti.