Home » Okategoriserade » Diskursiva hjärnmaskar och judehat

Diskursiva hjärnmaskar och judehat

Ett djur som har infekterats av hjärnmasken parelaphostrongylus tenuis kommer att gå runt i små cirklar tills det kollapsar av utmattning. Frågan är om det är möjligt att också tala om diskursiva parasiter. Evolutionsbiologen Richard Dawkins anser det. Dawkins presenterade år 1991 en teori om mentala virus. En person vars hjärna har infekterats av en diskursiv hjärnmask kommer naturligtvis inte att gå runt i en cirkel, men denne kommer att bete sig egendomligt. Här är Nebraska-Demokraten Machaela Cavanaugh:

Queers for Palestine

Queerteori är ett exempel på socialkonstruktivism. Queerteori handlar om att befria sig från det normala. “Man”, “kvinna”, “homosexuell”, “lesbisk” avfärdas alla som repressiva, sociala konstruktioner. Socialkonstruktivismen är i dess extrema form ett exempel på mentalt virus. Det spelar ingen roll att teorin strider mot kända biologiska fakta, en hjärna som har infekterats av det socialkonstruktivistiska viruset kommer att tvångsmässigt dra samma bisarra slutsatser.
Naturligtvis tror inte Hamas och andra islamistgrupper på queerteoretiskt nonsens. Det hindrar emellertid inte gruppen Queers for Palestine från att demonstrera till stöd för Hamasstyrda Gaza:

Queers for Palestine

Källa: Twitter.

I realiteten hade dessa människor inte överlevt en dag i Hamasstyrda områden.

Mellanösternkonflikten

En förklaring till varför konflikten i Mellanöstern är så svår att lösa är att den har en metafysisk grund. För Hamas är det primära problemet inte staten Israel. Hamas vill naturligtvis eliminera Israel, men Israel är endast ett av organisationens många terrormål.
Det primära problemet är judarna. Enligt islam kommer Allah att döma alla människor, muslimer och icke-muslimer, på domedagen. De rättrogna kommer att skickas till himlen, resten kommer att deporteras till helvetet. Domedagen infaller emellertid först efter det att alla judar har dödats.

Abu Huraira reported Allah’s Messenger (ﷺ) as saying:

“The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.”

Ett konkret exempel från Hamas’ TV-kanal Al-Aqsa:

Mannen i videon är islamisk präst. Han är inte endast absolut säker på att domedagen är annalkande. Han är också övertygad om att när denna dag infaller kommer stenar och träd att börja prata. De kommer dessutom inte att säga vad som helst. De kommer att hjälpa honom och andra muslimer att hitta judar att döda.
Frågan är emellertid varför mannen beter sig som han gör. I videon nedan säger han en muslimsk kvinna att hon är redo att offra alla sina barn och barnbarn om Allah vill det.

En kompletterande förklaring skulle kunna använda sig av Dawkins teori om mentala parasiter. Mellanösternkonflikten är ingen rationell konflikt. Den handlar inte om mark. Den handlar i grunden om parasiterade hjärnor. Dess fundament är övertygelsen att dörren till paradiset inte kommer att öppnas för de rättrogna med mindre än att de dödar världens alla judar. Det är ingen slump att många av dem som vill destruera Israel beter sig som mentalpatienter.