Home » Okategoriserade » Redaktören läser det finstilta

Redaktören läser det finstilta

Innehållshanteringssystemet Drupal grundades av Dries Buytaert, en belgisk programmerare, för drygt 20 år sedan. Det är fritt att använda systemet för kommersiella och privata syften. Samtiden har faktiskt använt Drupal i hela 15 år. 
På Buytaerts profilsida kan vi lära oss mer om mannen bakom Drupal. Han är naturligtvis supersmart. Han har ju en doktorsexamen i datavetenskap. Han har tilldelats så många utmärkelser att redaktören hinner bli yr innan han har hunnit gå igenom hela listan. 
Något överraskande var det därför att Buytaert är noga med att deklarera sina pronomen. Trots att minsta barn kan se att han är en man anser han det nödvändigt att påminna besökare av hans profilsida att han vill bli tilltalad med “he/him”. 
Ännu mer överraskande var att Buytaert är en av World Economic Forums Young Global Leaders. YGL är grundad av WEF:s ledare, dollarmiljonären Klaus Schwab. Enligt Schwab, som har en Leninbyst i bokhyllan, saknar kapitalismen i väst framtid. Schwab vill ha intressentkapitalism. Den danska socialisten och WEF-medlemmen Ida Auken, skrev år 2016 en artikel för WEF i vilken hon profeterade om det framtida intressentkapitalistiska samhället:

I own nothing, have no privacy, and life has never been better.

Skriver Buytaert under på detta? Förmodligen inte, han är alldeles för smart för det, men det enkla faktum att han ändå, i likhet med Auken, tillhör WEF gjorde redaktören nyfiken på vilka regler som gäller för Drupal. Har också Drupal en politisk vision? Hur ser den i så fall ut?

Drupal

Källa: Drupal.org.

En regelstyrd gemenskap

Drupal är en regelstyrd gemenskap och reglementena återfinns i ett dokument med namnet Values & Principles. Det är en viktig text, inte minst därför att den är författad av Buytaert. Där kan man läsa följande:

The Drupal Values and Principles describe the culture and behaviors expected of members of the Drupal community to uphold. … The values and principles will allow the Drupal community to make better decisions faster, inspire members to be their best selves and move forward as a unified community. … 
The Drupal community is a diverse group of people from a wide variety of backgrounds. Supporting diversity, equity, and inclusion is important not just because it is the right thing to do but because it is essential to the health and success of the project.

Vad som utgör gemenskapen bli aldrig riktigt klart. Är det utvecklarna eller är också enskilda användare av innehållssystemet involverade? Är redaktör Fähstorkh medlem i gemenskapen? Man säger sig vilja skapa “a unified community”, en gemenskap som hålls samman av starka principer. Vilka är dessa principer? Principerna är tre till antalet: “diversity, equity, and inclusion” eller mångfald, rättvisa och inkludering.

Denna triad är ett amerikanskt påfund och har sina rötter i kritisk rasteori. Den kritiska rasteorin har, i sin tur, marxistisk grund. Det som kritiska rasteoretiker har gjort är att man har anpassat marxismen för rasideologisk kamp.
I stället för klass betonar man således ras. Klassförtryck har ersatts med rasförtryck och klasskamp med raskamp. Kapitalismen är inte längre primärt ett klassamhälle, utan ett strukturellt rasistiskt system. Den politiska strategin syftar inte till att öka de förtrycktas klassmedvetande, utan att stärka deras rasmedvetande. Kritiska rasteoretiker vill inte avskaffa all privat egendom, i stället vill man avskaffa all vithet, en egendom eller ett system av privilegier som sägs vara koncentrerade till vita. Målet är inte planekonomi, utan “equity” eller ett samhälle i vilket staten har omfördelat alla resurser så att alla har lika mycket.

DIE-ideologin definierar inte “diversity, equity, and inclusion” på standardsättet.

Liberaler och konservativa vill ha lika möjligheter för alla. Om du har goda betyg, kan du läsa till läkare. Om du har dåliga betyg, kan du inte göra det. Detta är inte orättvist. Vi vill ha de bästa möjliga läkarna och därför sorterar universiteten sökanden.
DIE-förespråkarna definierar “diversity” i motsättning till meritokratiska principer. De likställer dispariteter med diskriminering. Meritokratiska principer sägs vara orättvisa därför att de inte leder till perfekt proportionell representation av olika grupper. I DIE-ideologin är det viktiga inte att de bästa studenterna läser till läkare, utan att alla grupper är lika representerade. Det viktiga är inte kvalitet, utan proportionell representation. 
“Inclusion” betyder inte att alla ska få vara med, utan att alla ska tycka likadant. Det ska ske genom bland annat att vardagsspråket rensas på icke-inkluderade ord som “mamma” och “pappa”. 
“Equity” handlar inte om lika möjligheter, utan lika resultat. Socioekonomiska skillnader mellan grupper sägs bero på öppen eller dold diskriminering. DIE-aktivister vill lösa detta problem med massiva resursomfördelningar mellan olika samhällsgrupper. Alla ska ha lika mycket. 

Ibland är det skojigt att läsa det finstilta.