Home » Okategoriserade » Woke 2023: Frihet till vad?

Woke 2023: Frihet till vad?

John Locke är en av den politiska liberalismens husgudar. Locke menade att objekt i världen har olika slags egenskaper. En del egenskaper är primära och hör till objektets natur. Andra är sekundära och beror på oss. När vi säger att människor har ögon, beskriver vi verkligheten, inte vår upplevelse av den. När vi säger att vindruvor är söta, rapporterar vi ett faktum om oss själva.

Hello

Källa: Unsplash.

En ny frihet

Moderaterna och Liberalerna är liberaler. De tillhör samma intellektuella tradition som Locke. Följaktligen vill de maximera människors frihet. Nu säger de två partierna att man vill ge transpersoner mer frihet. Man vill att det ska bli enklare att byta juridiskt kön.
Så här låter det:

Varje samhälle har en plikt att se till så att våra lagar och samhällssystem bygger på en grundläggande respekt för människors olika behov. Vi går nu fram med dessa förslag för att vi är övertygade om att de kommer att skapa bättre förutsättningar för transpersoner att leva sina liv fullt ut.

Idag krävs medicinsk diagnos. Detta vill Moderaterna och Liberalerna ändra på. Kravet på medicinsk utredning ska bort och ersättas med något som man kallar “enklare utredning”. Genom att eliminera kravet på medicinsk diagnos hoppas man “skapa bättre förutsättningar för transpersoner att leva sina liv fullt ut”.

Ratelbands predikament

För fem år sedan gick en belgisk man till domstol för rätten att ändra sin ålder.
Emile Ratelband hade tröttnat på att leva ensam, men upptäckt att unga kvinnor dessvärre är ointresserade av 69-åriga män. Om vi kan byta juridiskt kön, varför kan vi då inte byta juridisk ålder?
Domstolen svarade:

Mr. Ratelband is at liberty to feel 20 years younger than his real age and to act accordingly, but changing his legal documents would have undesirable legal and societal implications.

Det domstolen sade var alltså att det är helt i sin ordning att känna sig ung och viril, men att det inte ändrar någons biologiska ålder. Ålder är en primär egenskap.

Är kön en sekundär egenskap?
Wokefolket anser det.

Antag att jag inte trivs med att vara man, att jag i stället identifierar mig som kvinna. Jag kanske byter namn och juridiskt kön och börjar använda kvinnokläder. Vem vet, jag kanske också uppmanar min bekantskapskrets att inte endast acceptera min nya identitet, utan att också respektera den.
Innebär det att jag nu är kvinna?
Naturligtvis inte.
Wokefolket tror att eftersom verkligheten är språkligt konstruerad, kan vi ändra på den genom att ändra på vårt språk. Det är nonsens. Det är inte möjligt att ändra på verkligheten genom språkliga identifikationer. Kön är en primär egenskap. Män kan inte bli kvinnor, kvinnor kan inte bli män. Det existerar ingen jämförbar frihet. Verklighetens natur bestäms inte av språklig konsensus.

Contradictio in terminis

Kanske är detta argument orättvist. Moderaternas och Liberalernas förslag handlar ju om juridiskt kön, inte biologiskt kön. Frågan är således om juridiskt kön är en primär eller en sekundär egenskap.
Svaret på den frågan är: både och.

Tillbaka till herr Ratelband.

Antag att domstolen hade beviljat honom att få sin ålder nedsatt med 20 år. Hur många tror att detta hade medfört att unga kvinnor, helt plötsligt, hade börjat svärma omkring honom? Ingen.
Domstolen sade det inte, men det var uppenbart att Ratelband hade förlorat kontakten med verkligheten. Om juridisk ålder inte hade hjälpt Ratelband att hitta unga kvinnor som är villiga att dejta honom, varför skulle juridiskt kön hjälpa transpersoner att “leva sina liv fullt ut”?
Det hade naturligtvis inte hjälpt dem alls. Inte ens en kriminalisering av “misgendering” hade hjälpt. Varför inte? Därför att människor förstår att juridiskt kön inte korresponderar med något i verkligheten.
En så kallad motsägelse i termer uppstår när man kombinerar ord som motsäger varandra. Det klassiska exemplet är “fyrkantig cirkel”. Juridiskt kön tillhör denna kategori. Lagar är stiftade, kön är medfött. Begreppet är nonsens.
Dessutom: Varför ska vi som samhälle komplicera en redan komplicerad verklighet med lagar som endast befordrar illusioner?

Idén är även problematisk av ett annat skäl.

Positiva och negativa rättigheter

Liberalismen har, historiskt sett, varit skeptisk till positiva rättigheter. Skälet är att positiva rättigheter genererar skyldigheter. Om jag har rätt till att bli tilltalad på ett specifikt sätt, har någon annan en plikt att använda mina ord. En persons positiva rättigheter är alltid en annan persons skyldigheter.
Negativa rättigheter är annorlunda. Om jag har en rätt till liv, respekterar du denna min rättighet genom att inte göra något alls, genom att lämna mig ifred. Detta är skälet till att liberalismen förordar negativa rättigheter. De kräver inget av andra människor.
Frågan är alltså om rätten till byte av juridiskt kön är en positiv eller en negativ rättighet. Förslagsställarna skriver att vi inte ska oroa oss:

Till exempel har en person i Danmark som dömts till fängelse för sexualbrott ändrat sitt juridiska kön och ansökt om att flytta till en avdelning för kvinnor, men nekats flytt av säkerhetsskäl. Personen fick dock rätt att tilltalas som kvinna.

Det är den sista meningen som är intressant.

Personen fick dock rätt att tilltalas som kvinna.

I förslagsställarnas exempel har en man förvärvat rätten att bli tilltalad som kvinna. Det är en positiv rättighet.

Så här ser problemet ut.

Antag att jag ändrar mitt juridiska kön, men att du struntar i att använda mitt nya pronomen? Har du då begått ett brott? Förslagsställarna säger sig vilja göra det möjligt för transpersoner att kunna “leva sina liv fullt ut”. Hur ska jag kunna leva mitt liv “fullt ut” om du envisas med att använda fel pronomen när du tilltalar mig? Brittiska Labour menar att detta problem endast kan lösas genom att “misgendering” kriminaliseras.

Jag ställde därför följande fråga brevledes till förslagsställarna: “Vill ni på kort eller lång sikt kriminalisera så kallad ’misgendering’?”. Moderaterna svarade på följande sätt:

Moderaterna har inget förslag på att kriminalisera det du föreslår.

Kanske inte världens bästa svar. Frågan var ju inte om partiet har ett förslag liggande, utan hur det ser på frågan rent principiellt. Moderaterna tolkade dessutom min fråga som om jag rekommenderar kriminalisering av “misgendering”, vilket jag ju inte gör.
Liberalerna har valt att inte svara.