Home » Okategoriserade » The Sumter Gambit: How the Left Is Trying to Foment a Civil. Del I

The Sumter Gambit: How the Left Is Trying to Foment a Civil. Del I

Den tolfte april, 1861, besköt sydstatstrupper det unionskontrollerade Fort Sumter i Charleston, South Carolina. South Carolina hade krävt en evakuering av fortet, men president Lincoln vägrade. I stället för att beordra soldaterna att lämna fortet skickade han provianter till dem.
Lincoln var övertygad om att kriget var oundvikligt, att sydstaterna skulle förklara sig oberoende i samma ögonblick som Sumter evakuerades. Men han ville inte vara den som avfyrade det första skottet. Han bestämde sig därför för att provocera South Carolina till att attackera Sumter. South Carolina svalde betet och den tolfte april anföll konfedererade trupper Fort Sumter. Det amerikanska inbördeskriget var ett faktum.
Detta utgör bakgrunden till Robert Spencers nya bok: The Sumter Gambit: How the Left Is Trying to Foment a Civil War (Bombardier, 2023).

Sumter Gambit

President Joe Biden: Oppositionen är semifascistisk

Den första september, 2022, höll president Joe Biden ett tal i Philadelphia. Biden stod på ett podium flankerad av två marinkårssoldater. Bakgrunden var omväxlande blodröd och svart. Estetiken var klart fascistisk. Talets namn var: "The Continued Battle for the Soul of the Nation". I talet förklarade den demokratiske presidenten krig mot Amerikas MAGA-Republikaner.

JB

Källa: White House.

I realiteten var definitionen inte partipolitisk, utan ideologisk. Biden talade om MAGA-Republikaner, i realiteten menade han amerikaner. MAGA-Republikaner är amerikaner som inte stöder det Demokratiska partiets agenda.
Det är människor som har motsatt sig presidentens COVID-mandat. Det är amerikaner som tvivlar på att män kan bli kvinnor och vice versa. Det är alla de som anser att det inte existerar en konstitutionell rätt till abort eller definierar “rättvisa” i termer av lika möjligheter. MAGA-Repblikaner är, förklarade Biden, alla de som inte samarbetar med honom, dvs. gör som han vill.

Biden beskrev sina motståndare som lögnare. Han anklagade hälften av den amerikanska väljarkåren för att vilja destruera Amerika. Han stämplade 80 miljoner amerikaner som förrädare. Presidenten lämnade inget utrymme för tvivel. Det existerade inga gråzoner. Man är antingen för eller emot hans administration. Man är antingen för hans vision eller en semifascistisk MAGA-republikan. Biden sade sig vilja ena Amerika, men det var uppenbart att han ville göra det genom att krossa all opposition.

Hitler

När Hitler tillträdde ämbetet som rikskansler i januari 1933 hade han inte total makt. Han var ännu inte Tysklands diktator. Hitler ville ha absolut makt, men det krävde lagändringar och dessa blockerades av kommunisterna i parlamentet.
Den 27 februari, 1933, utbröt en brand i riksdagsbyggnaden i Berlin. En holländsk kommunist, Marinus van der Lubbe, greps på plats. Lubbe erkände att han hade startat branden. Hitler såg sin chans och kontaktade rikspresident Hindenburg. Lubbe hade hävdat under förhören att han hade agerat ensam, men Hitler lyckades övertyga Hindenburg att Lubbe var medlem i en kommunistisk sammansvärjning mot Tyskland och att han, Hitler, behövde mer makt för att kunna krossa konspiratörerna. Hindenburg gav sitt samtycke och Hitler skred till verket. Han förbjöd det tyska kommunistpartiet. Kommunisterna förlorade därmed sin parlamentariska representation. Detta gav Hitler möjlighet att driva igenom nya lagar som gav honom absolut makt.

Biden

Spencer menar att Biden och det Demokratiska partiet använder sig av samma taktik som Hitler gjorde när han manövrerade till sig total makt. Det tyska kommunistpartiet och Tysklands nationalsocialistiska arbetarparti var bittra rivaler. Hitler ville krossa kommunisterna, men detta krävde diktatoriska befogenheter som han inte hade. Kommunisterna var i realiteten inte mer konspiratoriska än nationalsocialisterna, men de var mer fruktade. Alla visste vad som pågick i Stalins Sovjetunionen, det Nationalsocialistiska arbetarpartiet var däremot för många tyskar ett oprövat kort. Många tyskar var rädda för vad som kunde hända om Tyskland blev kommunistiskt och Hitler utnyttjade dessa rädslor maximalt när han lanserade den konspirationsteori som gav honom total makt.
Spencer menar att Biden gjorde något snarlikt när han klassade all opposition mot hans ledarskap och det parti som han tillhör som oamerikansk. Amerikansk vänster vill transformera Amerika till en auktoritär, socialistisk enpartistat. Detta kommer att kräva våld och våldet ska legitimeras med en konspirationsteori. Det var en sådan teori som Biden presenterade i sitt tal i Philadelphia. Amerika, sade han, är hotat av en MAGA-Republikansk komplott.
Låt oss därför kika lite närmare på denna teori.

Bidens konspirationsteori

Enligt president Biden och Demokraterna existerar det en MAGA-Republikansk konspiration vars syfte är att omkullkasta Amerikas politiska system. Den sjätte januari, 2022, samlades medlemmar av representanthuset och senaten för att räkna elektorsröster och formalisera Joe Bidens seger i det amerikanska presidentvalet. Utanför Kapitolium hade drygt 120 000 människor samlats. Demonstranterna var övertygade om att Bidens seger var en följd av omfattande valfusk och att Trump var den rättmätige vinnaren. De flesta demonstranter nöjde sig med att ropa slagord och vifta med amerikanska flaggor, men en mindre grupp tog sig utan tillstånd in i parlamentsbyggnaden.

Först några frågor och svar.

Menar Spencer att valfusk gav Biden segern? Ja, Spencer är övertygad om att om valet hade gått rätt till, hade Trump vunnit. Han är inte ensam om att hysa denna åsikt. Några robusta bevis för denna teori har emellertid aldrig presenterats. I stället tar man fasta på andra fakta, till exempel att Biden lyckades skrapa ihop 15 miljoner fler röster än Barack Obama. Obama var populär. Han är dessutom verbal och tycker om att vistas bland människor. Biden har aldrig var särskilt populär. Hans offentliga framträdanden var lätträknade, han hade svårt att uttrycka sig begripligt och när han väl fick något sagt dementerades det nästa dag av någon medlem i hans entourage.
Bidens seger kom därför som en chock för många Trumpanhängare. Det är emellertid lätt att glömma bort att Trump var en kontroversiell president. Även om Amerika blomstrade under hans presidentskap var det många amerikaner som avskydde honom som person. Fler än en konservativ politisk kommentator sade att Trumps värsta fiende inte är Biden, utan Trump. Till och med personer som sade sig stödja honom hade problem med hans enorma ego. Det är fullt möjligt att det var det som i slutändan blev avgörande. Trump föll på eget grepp.

Förekom det vandalism under demonstrationen? Ja.
Förekom det bråk mellan demonstranter och polis? Ja.
Stals det föremål från parlamentsbyggnaden? Svaret är: ja.

Inget av detta bevisar emellertid existensen av en konspiration. Över 100 000 människor hade samlats utanför Kapitolium. Att några av dessa skulle visa sig vara rötägg borde inte förvåna någon. Faktum är, som vi snart ska se, att Trump hade varnat för att just detta kunde hända.

Dessutom: Konspirationer förutsätter planer och ledare. FBI hittade emellertid inga planer, demonstranterna hade inga ledare. Trump deltog inte i protesten. Trump hade förvisso uppmanat människor att demonstrera, men han hade också uppmanat eventuella demonstranter att lyda polisen och att avstå från våld.

Trump Tweet

Aktionen var i realiteten mindre samordnad än en svensk Första majdemonstration.

Demokraterna kallade demonstranterna för “beväpnade upprorsmakare”, men polisen konfiskerade inga pistoler eller gevär.

När det stod klart att demonstranterna inte var beväpnade, ändrade Demokraterna beteckningen till “upprorsmakare”. USA har världens mäktigaste armé. Demonstranterna var inte beväpnade, de bar inte skottsäkra västar och hade inte genomgått militär träning i gatustrider. De var, helt enkelt, inte utrustade eller övade för ett uppror. Kanske var de endast vanliga demonstranter?

Den överväldigande majoriteten av demonstranterna stannade utanför parlamentsbyggnaden.

De demonstranter som tog sig in i byggnaden gjorde inget som med mening kan beskrivas som revolutionärt. En demonstrant stal förvisso Nancy Pelosis bärbara dator, men ingen skulle, med vett och mening, hävda att denna stöld eller liknande handlingar från demonstranternas sida utsatte det amerikanska statsskicket för några större påfrestningar.

Biden hävdade i sitt tal att demonstranterna vägrade att acceptera ett valresultat. På den punkten hade presidenten rätt, men även om det inte existerade några bevis på omfattande valfusk, saknades det inte anledningar att tvivla på att valresultatet var korrekt. Det fanns andra skäl. Det enkla faktum att i många delstater behöver människor inte identifiera sig när de röstar är ett skäl. Ett svenskt valresultat som hade tillkommit på samma sätt som det amerikanska hade aldrig godkänts av riksdagen.

Sist men inte minst: Om syftet med demonstrationen var att hindra Biden från att bli president, varför har inga demonstranter dömts för “insurrection”? Varför har de dömts för brott som “trespassing”, dvs. för att olovligen ha vistats i byggnaden?

Spencer: Det är Demokraterna som konspirerar

Spencers tes är alltså att det är Demokraterna och vänstern i allmänhet som konspirerar. Det är en myt att demonstrationen den sjätte januari syftade till att omkullkasta Amerikas politiska system. Det är en lögn som Demokraterna använder för att kunna demonisera sina politiska motståndare.

Demokraterna föreföll i realiteten vara måttligt intresserade av att förebygga demonstrationsrelaterade problem. Trump erbjöd sig tidigt att postera nationalgardet runt Kapitolium. Han oroade sig för att vänster- eller högerextremister skulle ställa till med bråk. Representanthusets talperson, Demokraten Nancy Pelosi, tackade emellertid nej. Varför? Hoppades hon kanske på kravaller?

För det andra: Biden tog förvisso avstånd från politiskt våld i sitt tal, men hans perspektiv var minst sagt selektivt. Här är presidenten:

And this is a nation that rejects violence as a political tool. We do not encourage violence. … So I want to say this plain and simple: There is no place for political violence in America. Period. None. Ever.

Black Lives Matter och Antifa är marxistiska organisationer vars politiska målsättning är ett störtande av det amerikanska, politiska systemet. Som kommunister anser de att det borgerliga samhällets perimeterförsvar utgörs av polis och militär. En förutsättning för en kommunistisk revolution är en svag polismakt och en lika svag militär. Det är skälet till att de kämpar för en resurssvag polismakt och en wokefierad militär.
De BLM- och Antifaledda kravallerna sommaren 2020 kostade skattebetalarna drygt 18 miljarder kronor, men varken Biden eller hans parti fördömde BLM eller tog avstånd från dess revolutionära och djupt antiamerikanska ideologi. President Biden förnekade Antifas existens, hans parti stöder öppet BLM. BLM och Antifa är organisationer med uppror på programmet. Deras aktioner har plan och ledare. Varför klassificerades inte deras aktioner som uppror?

Biden sade i sitt tal att politiskt våld inte har en plats i Amerika, men när Kamala Harris i en intervju med Stephen Colbert sade sig sympatisera med vandalerna hade Biden inget att säga. Här är Kamala Harris i konversation med Stephen Colbert:

“I know there are protests still happening in major cities across the United States, I’m just not seeing the reporting on it that I had for the first few weeks,” Colbert said.
“That’s right,” Harris replied. “But they’re not gonna stop. They’re not gonna stop, and this is a movement, I’m telling you.”
“They’re not gonna stop, and everyone beware, because they’re not gonna stop,” she added.
“They’re not gonna stop before Election Day in November, and they’re not gonna stop after Election Day.”
“Everyone should take note of that, on both levels, that they’re not going to let up — and they should not. And we should not,” she concluded.
“You know, there needs to be unrest in the streets for as long as there’s unrest in our lives.”

Biden och Demokraterna hävdade att Kapitoliumdemonstranterna var upprorsmakare därför att de attackerade federal egendom, men inga Demokrater protesterade när BLM-aktivister och Antifa försökte bränna ned federala byggnader. Tvärtom: Portlands borgmästare, Demokraten Ted Wheeler, demonstrerade tillsammans med Antifa och BLM. När Trump satte in federala poliser för att skydda federal egendom mot vandalism, jämförde Pelosi agenterna med Hitlers stormtrupper. Varför?

För det tredje: Varför ljög man?
Majoriteten av dem som tog sig in i parlamentsbyggnaden ägnade sig inte åt vandalism. Man hävdade att fem poliser hade dödats under demonstrationerna. Den korrekta siffran var noll. Den enda person som blev dödad var en kvinnlig demonstrant som sköts till döds av en polis inne i parlamentsbyggnaden.
Enligt Demokraterna rådde det fullständigt kaos i Kapitolium. Alexandria Ocasio-Cortez sade att hon var övertygad om att hon skulle bli mördad. Efterhand visade det sig att hon inte hade befunnit sig i byggnaden under händelseförloppet.
Kapitolium har gott om kameror och nyligen släpptes drygt 40 000 timmar av inspelat material. Detta material motsäger åtminstone delvis den officiella bilden av händelserna inne i byggnaden. Demonstranter inne i Kapitolium blev mottagna av poliser som guidade dem runt i byggnaden. Många demonstranter samlades i små klungor där man samtalade. En demonstrant höll ett tal i vilket han tackade Kapitoliums poliser för deras välvilja. Varför hemlighöll Demokraterna detta material i två år? Var det kanske Demokraterna som konspirerade emot det amerikanska folket?

För det fjärde: Varför spelade media med? På följande bild beskrivs situationen i Kapitolium som anarkisk:

CNN

På nedanstående bild beskriver CNN BLM- och Antifakravaller i Kenosha, Wisconsin.

CNN

För det femte: Varför var Bidens kritik så selektiv? Biden anklagade MAGA-Republikaner för att underminera det demokratiska systemet när de ifrågasatte att han, inte Trump, hade vunnit presidentvalet. Ifrågasatte inte Demokraterna valresultatets legitimitet när Trump besegrade Hillary Clinton? Var det inte ett stående tema i den Demokratiska politiken under de fyra år som Trump var president, att valet var riggat emot dem?

Kommande artikel

Den Demokratiska konspirationen mot det traditionella Amerika kulminerade med President Bidens tal, men i verkligheten den har en lång historia. I en kommande artikel ska vi titta lite närmare på hur denna utvidgade konspiration ser ut. Vi ska också syna Spencers argument närmare i sömmarna. Har han rätt i sakfrågorna eller är han ute och cyklar?