Home » Okategoriserade » Woke 2023: Genderfucking på svenska

Woke 2023: Genderfucking på svenska

Sam Brinton var under en period anställd av det amerikanska energidepartementet med ansvar för landets kärnavfall. Brinton beskrev sig som icke-binär och bar ofta klänning på jobbet. Han gick omkring i högklackat och använde läppstift i kombination med mustasch.
Brinton genderfuckade sin arbetsplats.

Sam Brinton

Sam Brinton, genderfuckare. Källa: Wikimedia.

Genderfucking som queerpolitisk strategi

Queerfolket vill befria människor från normalitet. De hatar särskilt intensivt dikotomin man-kvinna. Queerteoretikern Judith Butler har sagt att det inte existerar någon korrelation mellan genus och biologiskt kön. Uttryckt på vanlig svenska: Manligt och kvinnligt är sociala konstruktioner. Genus beskriver inte vad vi är utan vad vi gör. Det är performativt. Samhället är, om vi får tro Butler, en gigantisk teaterföreställning i vilket människor spelar av samhället förprogrammerade, repressiva roller.
Butler menar att detta berövar oss på vår frihet. Det finns emellertid en lösning på problemet: genderfucking. Genderfucking är en metod vars syfte är förvirra människors könsrollsuppfattning genom att kombinera manliga och kvinnliga attribut. Enligt queerteoretiker som Butler ska detta frigöra oss från sociala roller som begränsar vår frihet.

Vilka är queerfolkets målgrupper? Svar: Små barn och unga familjer.

Den mest populära målgruppen är barn. Ju yngre, desto bättre. Enligt queerteorin har barn inte hunnit utveckla en stabil identitet. Det är därför lättare att queera barn än vuxna. Att queera ett barn är att destabilisera det, att förhindra barnet att utveckla en stabil identitet. Målet är identiteter utan essenser. Det är queerteoretisk frihet.

Queer är en motståndsidentitet. En queerad individ definierar sig inte i termer av vad de är, till exempel man, kvinna, utan i termer av vad de inte är. Målsättningen är en permanent, psykologisk revolution. Friheten finns i icke-identiteten. Barnet är endast sant fritt när det befinner sig i konflikt med det normala.
Vad är då det normala? Det är mamma, pappa, man, kvinna, en stabil sexuell orientering, samhället i allmänhet.
Dragqueens och Drag Queen Story Hour är ett exempel på genderfucking. Det innebär att en kraftigt sminkad man som är utstyrd i kvinnokläder läser sagor för små barn, eller att en kraftigt sminkad man som är utstyrd i minimalt med kvinnokläder utför en sexualiserad dans framför små barn.

Källa: Twitter.

Dragqueens och Drag Queen Story Hour syftar till att lära barn att leva queert och att definiera sig i motsatsställning till samhälleliga normer, till exempel att ifrågasätta att mamma inte kan vara deras pappa och vice versa. Det är ett politiskt projekt utformat som en familjeföreställning.

Inte alla begriper detta.

Även liberaler vill genderfucka

Nyligen lät Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholms stad och gruppledare för Liberalerna i Stockholms stad, Drag race Sverige-vinnaren Admira Thunderpussy att, med hjälp av smink och kvinnokläder, förvandla honom till en dragqueen. Varför? Jönsson sade att han ville protestera mot högerns hat mot dragartister och att alla farhågor om att dragqueens kan förvirra barns könsidentitet är “en förfärlig anklagelse och totalt trams”. Tvärtom, förklarade Jonsson:

[Drag Queen Story Hour] möjliggör … för familjer att diskutera flera typer av frågor med barn: familjekonstellationer kan se olika ut, människor kan se olika ut, män kan se ut på många olika sätt och kvinnor också.

Han åkte sedan till ett bibliotek där han, iförd nämnda utstyrsel, läste sagor för barn.
Detta är naturligtvis rent och skärt struntprat. Kritiken av dragqueens är ingen höger-vänsterfråga. Kritiken av dragqueens hotar inga vuxnas rättigheter. Inte heller handlar frågan om yttrandefrihet.
Det handlar om att låta barn vara barn. Dragqueerteknologin syftar till att bryta sönder barns oskuldsfullhet, att destabilisera dem mentalt och väcka dem till liv sexuellt. Små barn har inget som helst intresse, behov eller ens förmåga att diskutera olika familjekonstellationer, vad som är manligt respektive kvinnligt. De vill ha en stabil mamma och pappa.

Det är tragiskt och, minst sagt, bisarrt att det år 2023 i ett av världens mest moderniserade och sekulariserade länder ska behövas sägas följande: Ingen normal vuxen man umgås med små barn utstyrd i kvinnokläder och groteskt sminkad.

Är Liberalerna numera så moraliskt degenererade att partiet försvarar denna typ av aktiviteter? Varför har det inte tagit Jönsson i örat? Det Jönsson ägnade sig åt är en form av sofistikerad barnmisshandel och civiliserade stater kriminaliserar denna typ av beteenden.

Det queerteoretiska projektets långsiktiga målsättning

Det queerteoretiska projektets långsiktiga målsättning är att bryta ned alla sociala normer. En filosofi som inte accepterar några restriktioner, som kräver total frihet från alla sociala spärrar, kommer förr eller senare att kräva en avkriminalisering av pedofili.
Det är lätt att glömma bort att queerteorins intellektuelle fader, den franske filosofen Michel Foucault, kämpade för rätten för vuxna att ha sex med tolvåringar. Foucault är numera död och begraven, men hans anda lever vidare.
I Florida ställdes årets Pridedemonstrationer in i protest mot att delstatsregeringen hade förbjudit små barn att delta i dragshows. Vad säger det om demonstranternas motiv?
Idag kan du inte säga det självklara på ett amerikanskt universitet, att män inte kan bli kvinnor och vice versa, däremot kan du föreslå en avstigmatisering av pedofili. Det pågår idag ett öppet arbete på att avstigmatisera pedofili. Det första steget är redan taget med ett förslag om att “pedofil” ska ersättas “minor-attracted individual”.

Allyn Walker

Allyn Walker i seminarierummet. Källa: Twitter.

Personen på bilden är en kvinna som inbillar sig att hon är man. Allyn Walker vill ersätta “pedofil” med “Minor Attracted individual”. Varför? Walker har sagt att vi inte ska använda termer som människor uppfattar som pejorativa när vi beskriver dem. Med andra ord: Eftersom pedofiler ogillar att bli kallade pedofiler, ska vi inte kalla dem pedofiler. I stället vill Walker att vi använder formuleringen “Minor Attracted Person”.
Europeiska kommissionen har hakat Walkers idé. I sitt program för att eliminera sexuell exploatering av barn skriver Kommissionen följande.

However, to reduce the number of abused children and those at risk of exploitation, we need to address various challenges. Several of those relate to people with a sexual interest in children and their needs for support and guidance to prevent them from abusing. 2PS, which stands for Prevent & Protect Through Support is a highly innovative action offering a paradigm shift in the approach to tackling child sexual abuse and exploitation (CSAE) across Europe.

Hur vill Kommissionen uppnå detta mål? Ett instrument är att sluta kalla pedofiler “pedofiler”, att i stället kalla dem “Minor Attracted Persons”.

However, to reduce the number of abused children and those at risk of exploitation, we need to address various challenges. Several of those relate to the Minor Attracted Persons (MAPs) and their needs for support and guidance to prevent them from abusing.

Naturligtvis bröt ett våldsamt rabalder ut när människor i och utanför EU-byråkratin fick nys om planerna och Kommissionen har sedan dess strukit formuleringen. Bli dock inte överraskad om den återkommer.

Slutord

Queerprojektets långsiktiga mål är att eliminera alla sociala barriärer. En av de sista barriärerna är barns oskuldsfullhet och syftet med dragshower för barn är att destabilisera dem och förbereda dem för ett liv utan stabila identiteter. Detta är barnmisshandel och borde vara förbjudet i lag. Barn ska, till varje pris, skyddas från olämpliga inflytanden, inklusive personer som inte är kapabla att följa sociala normer.