Home » Okategoriserade » Gud, Milo och Margie

Gud, Milo och Margie

Vad driver människor att bli religiösa? Kristna får ofta frågan hur de kan beskriva Gud som kärleksfull när han, uppenbarligen utan att tveka, är beredd att döma människor till eviga plågor för bagatellartade regelöverträdelser. Skräckrockaren Alice Cooper sade i en intervju att hans kristna tro är grundad på fruktan. Cooper förklarade att han är rädd för Gud. Det var inte paradiset som lockade honom, utan rädslan för att hamna i helvetet.
En mer intressant fråga är emellertid om Gud kan skicka syndare till paradiset och rättrogna till helvetet. Om det är möjligt, går ingen säker. Svaret på den frågan beror naturligtvis på hur vi ser på Gud.

William Blake

Gud fader porträtterad av William Blake. Källa: Wikimedia.

Kristendom och morallagen

Huvudfåran i kristendomen är påverkad av antik filosofi. Dess ambition är följaktligen att vara en rationell religion. Religion ska inte endast handla om tro, det ska vara förnuftsbaserad tro. Religiösa övertygelser ska bäras upp av goda argument. Om Gud är god, kan han således inte skicka rättrogna till helvetet och syndare till paradiset. Det vore omoraliskt och ologiskt.

Islam och morallagen

Islam är annorlunda. Islamiska teologer insåg att kristen teologi implicerar att Gud inte är allsmäktig. Kristen teologi gör nämligen morallagen oberoende av Gud. Om Gud inte kan skicka syndare till paradiset och rättrogna till helvetet, är han underordnad morallagen. Detta inskränker hans makt. Islamiska teologer menade att Gud är allsmäktig. Han kan göra vad han vill. Han kan till och med döma rättrogna till evig skärseld.
Innebär det att islam anser att Gud kan vara ond?
Nej, det gör det inte. Det innebär att Allah definierar vad som är gott. Det existerar ingen morallag oberoende av honom. I kristen teologi har Gud förbjudit mord därför att det strider mot en av honom oberoende morallag. I Islam skapar Allahs handlingar morallagen.

WBC och islam

Westboro Baptist Church är en kristen sekt i Topeka, Kansas. WBC har en med islam snarlik syn på Gud. Den brittiske dokumentärfilmaren Louis Theroux besökte gruppen år 2007. En av de kvinnliga medlemmarna hade dekorerat väggarna i sitt rum med tsunamivågor. När Theroux frågade henne om hon gladdes åt naturkatastrofer som kostar tusentals människor deras liv, svarade hon att de är Guds straff för människors synder, att alla Guds handlingar är rättmätiga och att det är kristnas plikt att glädjas åt dem, oavsett deras konsekvenser.
En muslim är en person som underkastar sig Guds vilja och Gud definierar enväldigt vad som är rätt och fel. För WBC är en kristen en person som underordnar sig Guds vilja och accepterar att Gud enväldigt definierar vad som är rätt och fel. Det existerar ingen autonom morallag i islam eller i WBC.

Milo och Margie

Milo Yiannopoulos är journalist. En kritikstorm bröt ut 2016 efter det att Yiannopoulos sagt att sexuella relationer mellan vuxna män och minderåriga pojkar bör tillåtas. Reaktionen blev häftig. Yiannopoulos förlorade ett bokkontrakt och flera uppdrag. Under en presskonferens gjorde han ett tafatt försök att framställa sig själv som ett offer. Han självpublicerade också sedermera sin bok som visade sig vara synnerligen usel. Kalabaliken medförde att Yiannopoulos, mer eller mindre, försvann från offentligheten. Yiannopoulos är katolik och han ägnade de kommande åren att reflektera över sina tillkortakommanden och Guds plats i hans liv. Numera har Yiannopoulos återvänt till kyrkan. Han säger sig ha gjort upp med sin forna “homosexualism” och att han lever ett bättre liv nu än tidigare.
Margie Phelps är Yiannopoulos motsats. Hon är jurist och taleskvinna för Westboro Baptist Church. Bibeln är för henne det enda nödvändiga rättesnöret. Där finns svaren på alla frågor. Yiannopoulos provar sig fram. “Älskar Gud oss oberoende av våra åsikter och handlingar?” Margie bemöter varje tvekan och varje frågetecken med att hamra in Guds ord i den rådville britten. När Yiannopoulos berättar att hundar har slutat att skälla på honom efter det att han återvände till Guds famn, ler Margie brett. Gud verkar i det öppna och i det fördolda. Han är, med Christopher Hitchens ord, överallt. Han ser allt, hör allt, minns allt. Ett, minst sagt, fascinerande samtal mellan två udda personligheter.