Home » Okategoriserade » Woke 2021: Amen och Awoman

Woke 2021: Amen och Awoman

Kineser använder ofta ordet “nega”. “Nega” betyder “det” och uttalas “nigga”. Det är ett ord som kineser använder när de är osäkra på hur de ska formulera sig. “Nigga” har alltså inget med ras att göra. Det hindrade inte University of Southern California att omplacera en språklärare efter det att denne hade använt ordet som ett exempel på fyllnadsord i en kurs om kommunikation. Flera studenter klagade:

The way we heard it in class was indicative of a much more hurtful word with tremendous implications for the Black community.

Den 4 januari inledde the amerikanska representanthuset sina överläggningar med en bön. Demokraten och metodistpastorn Emanuel Cleaver avslutade bönen med att säga “Amen”, vilket man ska göra, och “Awomen”, vilket man inte ska göra.

EC

Emanuel Cleaver II. Källa: Wikipedia.

Etymologi

“Amen” är inte ett engelskt ord. Det kommer från hebreiskan och betyder ungefär: “Låt din vilja ske”. Praktiserande judar och kristna anser att Gud vet bäst. Därför avslutar de sina böner med “amen”. Muslimer säger ofta In šaʾ Allāh, vilket betyder ungefär samma sak.
“Amen” har alltså inget med politik att göra. Inte heller har det med kön att göra. Det har lika litet med kön att göra som “menu” och “Menton. Ordet “menu” syftar inte på ett visst kön, det är en teknisk term som används av till exempel webbplatsbyggare. Menton är en stad på Franska rivieran.
Ordet “mensa” är ett annat exempel. Det betyder inte att endast män är supersmarta. “Mensa” är ett latinskt ord och betyder “runt bord”. “Fundamentalism” innebär inte att endast män kan vara bokstavstroende. Inte alla män är sentimentala. Hans-Georg Gadamer var förvisso man, men ordet “hermeneutik” har inget med kön att göra.

Inom medicinsk vetenskap är “men” en förkortning för “Multiple Endocrine Neoplasia”, en genetisk defekt som ofta leder till cancer. Innebär det att medicinsk vetenskap likställer män med cancer?
Förtrycker läkarvetenskapen män med begrepp som “meningitis” (hjärnhinneinflammation)? Borde vi i jämlikhetens namn också tala om womengitis? Gör sig män skyldiga till biologisk appropriering (jämför kulturell appropriering) när de använder ordet “menstruation”? Borde vi inte säga “womanstruation” eftersom “men” inte menstruerar? Eller blir också det orättvist eftersom det implicerar att vi inte kan välja kön?
Gör sig restauranger skyldiga till diskriminering när de delar ut menyer? Ska vi ha menyer och womyer?
Är det orättvist att det inte finns en svensk stad som heter “Kalsong”? Kvinnor har ju “Trosa”. Eller är “Trosa” sexistiskt och exkluderande?
Listan på dumheter kan göras lika lång som kinesiska muren.

Ideologisk fanatism

“Awoman” betyder naturligtvis ingenting. Pastor Cleaver hade lika gärna kunnat säga “mjauu” för att inkludera världens alla kattdjur.

När Stockholms stad införde “hen” i stadens kommunala handlingar, var en anställd på trafikkontoret först med att använda ordet. Händelsen firades i webbtidningen Stockholm direkt med följande Orwellska rubrik: “Hen är första tjänsteperson att skriva ‘hen'”. Representerar detta verkligen ett framsteg?

Nej, det gör det inte. "Hen" och "awoman" är ord som vi förväntar oss hitta i sovjetiska Pravda och kinesiska People’s Daily.