Home » Okategoriserade » Föreläsningar om Bibeln: Fadern som metafor för ordning

Föreläsningar om Bibeln: Fadern som metafor för ordning

I den mesopotamiska skapelseberättelsen Enuma elish består världen av två gudar i union med varandra. Tiamat representerar det feminina som symboliserar kaos, medan Apsu representerar det maskulina som symboliserar ordning eller kultur.
Efter det att Apsu blir mördad av gudar av lägre rang, finns det inget som kan hålla Tiamat i schack och kaoset breder ut sig i världen. Dramats hjälte, Marduk, dödar emellertid kaosdraken och av hennes kroppsdelar skapar han en värld i jämvikt.

Drunkenness of Noah

Giovanni Bellinis Drunkenness of Noah. Källa: Wikimedia.

Noa och hans tre söner

Efter syndafloden lade arken an vid en strand. Det var där som Noa uppförde sitt nya hem. Noa odlade vindruvor och en dag berusade han sig så kraftigt på vin att han somnade naken i sitt tält.
Enligt berättelsen upptäcktes Noa av Ham, en av Noas tre söner. Ham slog snabbt larm och snart var samtliga bröder på plats.
Berättelsen om Noas söner betonar hur olika varandra de är. Ham ansåg mest att situationen var komisk. Han visade ingen respekt inför den nakna, sovande fadern. Tvärtom. Han gjorde sig lustig över faderns belägenhet. Efteråt skojade han om händelsen med främlingar.
Hams två bröder var annorlunda. För dem var den sovande mannen inget fyllo. Han var inte ens en berusad gammal man. Han var deras far. Medan Ham skrattade och skojade, behandlade hans två bröder Noa som om Noa vore ett heligt föremål.
I berättelsen undviker de att titta på fadern eftersom han inte har kläder på sig. De försöker hjälpa honom ur vad de uppfattar som en pinsam situation utan att se honom i hans nakenhet. Även om fadern befinner sig i ett komprometterande tillstånd får detta inte kasta en skugga över honom.

Kulturkritik

Varför klandrar berättelsen Ham för att hålla blicken fästad på den nakne fadern? Svaret är att Noa symboliserar ordning och åsynen av fadern riskerar att underminera hans auktoritet. Naken, sovande och berusad är han en människa, vilken som helst.
Peterson menar att vi kan bevittna något liknande i modern kulturdebatt. Postmodernisterna tvingar oss att om och om igen betrakta vår kultur med vidöppna ögon på samma sätt som Ham såg på sin far. På samma sätt som Hams stirrande riskerade att underminera Noas auktoritet och reducera honom till en gammal, försupen gubbe, äventyrar den radikala kulturkritiken grundläggande värderingar.
Varför är detta ett problem?
Svaret är: utan ett stabilt värdesystem väcks kaosdraken till liv.
Två av Noas söner behandlade fadern med respekt. Vi ska behandla vårt kulturella arv med respekt.
Gud straffade Ham för brist på aktning. När vi behandlar vår kultur med bristande vördnad, förlorar livet successivt mening och denna meningslöshet är en metafor för det bibliska helvetet.

Kulturen som ark

Noa räddade sin familj undan syndafloden genom att bygga en ark. Vår kultur är vår ark. Det är den som bär oss genom kaosets grund och skär.
Innebär det att vi inte ska kritisera vår kultur?
Nej, det gör det inte, men vi ska behandla den med respekt. Noa inkarnerar denna dubbelhet. Han är en god man, men likväl inte perfekt. Han blir berusad och försätter sig i en potentiellt generande situation. Det rättfärdigar dock inte Hams brist på respekt. Att behandla vår kultur med respekt innebär att vi bevarar det som har tjänat oss väl och eventuella förändringar är inkrementella.

Nästa artikel

Nästa artikel om Jordan Petersons Bibelföreläsningar ska handla om Sodom och Gomorra.