Home » Okategoriserade » Föreläsningar om Bibeln: Babels torn

Föreläsningar om Bibeln: Babels torn

Den bibliska berättelsen om syndafloden är, om vi får tro Jordan Peterson, en metafor för vad som händer när människor inte tar ansvar för framtiden och dessutom handlar i strid med höga ideal.
I denna artikel tittar vi lite närmare på berättelsen om Babels torn.

Babels torn

Pieter Bruegels Babels torn. Källa: Wikipedia.

En enad värld

Efter syndafloden var mänskligheten en enhet i den meningen att alla människor talade samma språk. Efter det att människorna hade slagit sig ner och byggt en stad, påbörjade de uppförandet av ett torn som inte endast skulle symbolisera denna enhet, utan också sträcka sig ändå upp till himlen.
Detta väckte Guds vrede:

Herren förvirrade dem genom att ge dem många språk och på detta sätt skingra dem över hela jorden.

Låt oss nu granska Petersons sekulära tolkning av denna myt.

Miltons intellektuella djävul

Satan var inte endast en ängel som gjorde uppror mot Gud, han var den högst rankade ängeln. I John Miltons Paradise Lost beskrivs han som en intellektuell figur. Det är på grund av att han anser att det inte behövs en transcendental dimension som han identifieras med extrem rationalism. Det är också ett skäl för hans uppror mot Gud och det faktum att hans filosofi kollapsar i extrem nihilism. Djävulen ser ingen mening med tillvaron. Livet är så fullt med lidande att det hade varit bättre om det inte hade existerat överhuvudtaget. Det är skälet till hans hat mot varat och hans ambition att destruera allt som existerar.

Nietzsche

Nietzsche menade att kristendomens kris skulle underminera den västerländska kulturen. Nihilismen skulle breda ut sig och människor skulle söka ny mening i rationella, sekulära samhällsprojekt och det skulle kosta miljontals människor deras liv.
Socialismen är en slags kvasireligion. Den har samma grundläggande struktur som den bibliska berättelsen och den ställer en permanent mening i utfästelse.
Den är dock mer än det. Lika litet som djävulen ansåg sig ha ett behov av en transcendent dimension, eftersträvar socialism och kommunism ett socialt system som har eliminerat Gud. I båda fallen leder vägen till helvetet.

Babels torn

Miltons djävul lider, i likhet med vår tids socialister, av hybris.
Vad innebär detta?
Hybris är en konsekvens av intellektets tendens att förälska sig i sina egna produkter. Satan tror sig ha genomskådat varats mysterium och bestämmer sig för att destruera det. Socialister och kommunister ansåg sig ha avmystifierat historien och bestämde sig för att destruera det bestående.
Båda menade att den befintliga världen var för irrationell för att ha rätt att existera. Den bibliska berättelsen varnar oss för att hysa sådana ambitioner. I berättelsen om Babels torn försöker människorna eliminera distinktionen mellan den empiriska värld som de lever i och det transcendenta genom att bygga ett torn som når ända upp till himlen. Socialismen försökte samma göra samma sak, med den skillnaden att den sade sig vilja upprätta ett paradis på jorden.
Något sådant är inte möjligt.
Socialismens intellektuella utopism medförde att den förnekade det växande kaoset istället för att transformera det till en ny ordning. Följden blev politisk paranoia, massförföljelser och folkmord och ett system som till slut stagnerade och bröt samman.

Nästa artikel

Nästa artikel ska handla om kulturkritik och kaos.