Home » Okategoriserade » The Unbreakable Miss Lovely

The Unbreakable Miss Lovely

År 1972 gav den amerikanska journalisten Paulette Cooper ut boken The Scandal of Scientology. Scientologikyrkan reagerade med vrede och bestämde sig för att krossa Cooper ekonomiskt, socialt och personligt.
I boken The Unbreakable Miss Lovely: How the Church of Scientology tried to destroy Paulette Cooper (Silvertail Books, 2015) beskriver Tony Ortega vad som hände.

The Unbreakable Miss Lovely: How the Church of Scientology tried to destroy Paulette Cooper

The Tragi-farce of Scientology

Det var två händelser som fick Paulette Cooper att intressera sig för scientologikyrkan. En manlig bekant hade berättat för Cooper att han, tack vare scientologisk träning, hade upptäckt att han var Jesus Kristus. Scientologer är övertygade om att människan är en spirituell varelse och att den spirituella delen av människan är odödlig. Vi är alltid en och samma theta eller själ även om vi bebor olika fysiska kroppar. När Cooper berättade för sin före detta pojkvän, som även han var scientolog, om vad mannen hade sagt, svarade pojkvännen, till hennes stora förvåning, “Han kanske är det”.
Cooper anmälde sig till några kurser i scientologi på en av kyrkorna i New York. En av övningarna gick ut på två personer satt och stirrade på varandra i flera timmar utan att blinka. En annan övning innebar att testledaren skrek okvädesord åt testpersonen som var tillsagd att sitta absolut stilla och tyst.
Det fanns gott om externt material om scientologikyrkan. Cooper lärde sig mycket om kyrkan genom att intervjua före detta scientologer. Det mesta materialet fanns dock på justitiedepartementet i Washington. I slutet på 50-talet hade USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, infiltrerat kyrkans avdelning i Washington. Hubbard hade sagt att människor som följde hans anvisningar i boken Dianetics blev intelligentare, fick bättre minne och blev immuna mot astma och leukemi och myndigheterna misstänkte inte oväntat att kyrkan bröt mot lagen, dvs. att den praktiserade medicin utan licens. År 1963 stormade federala myndigheter avdelningen och beslagtog dokument och e-metrar.
Cooper begärde ut handlingarna för att kunna studera dem närmare och resultatet blev den i brittiska Queens år 1969 publicerade artikeln: The Tragi-farce of Scientology.
Coopers artikel blev mycket uppmärksammad och hon bestämde sig för att vidareutveckla den till en bok.
Under arbetet med The Scandal of Scientology lärde hon känna Hubbards son, L. Ron Hubbard Jr eller Nibs. Nibs hade bistått skatteverket och FDA i dess utredning av kyrkan och nu förklarade han att han ville hjälpa Cooper.
Nibs beskrev Hubbard som en kvinnomisshandlare. Hade sade att fadern hade hittat på alla vetenskapliga referenser i Dianetics. Boken byggde inte på någon forskning överhuvudtaget. Hubbard hade skrivit boken på tre månader. Nibs berättade att fadern hade skapat scientologikyrkan som ett medel att bli rik och att han hade flera miljoner hemma undanstoppade i skokartonger och lådor eftersom han inte litade på banker.
Enligt Nibs förändrades fadern dock efterhand och han blev mer och mer övertygad om att scientologiläran innehåller för mänskligheten omistliga sanningar.
För Cooper var Nibs en guldgruva. Som före detta insider besatt han ovärderlig information.

The Scandal of Scientology

År 1971 publicerades The Scandal of Scientology. Cooper nämnde Charles Mansons scientologiengagemang. Hon avslöjade att Hubbard under en period var gift med två kvinnor samtidigt. Hon röjde kyrkans behandling av barn. Hon diskuterade den för kyrkan extremt känsliga frågan om den ska skattebefrias. Hon beskrev kyrkan mer som en affärsverksamhet än som en religiös inrättning och ifrågasatte den teori som ligger till grund för e-metern.
Hubbard skapade The Guardian Office (GO), scientologikyrkans spionorganisation, 1966. Ett år senare slog han fast att kyrkan aldrig ska försvara sig mot anklagelser, utan istället gå till skoningslös motattack.

-

Tre dagar efter publiceringen stämdes Cooper för förtal. Dock inte för boken, utan för artikeln i Queens. Några dagar senare stämdes hon på nytt. Denna gång för boken. Totalt stämde kyrkan Cooper 19 gånger. Bland annat stämde kyrkan henne för att ha uppmuntrat en annan journalist att publicera en bok som var kritisk till kyrkan.
Målet med stämningarna var inte att tvinga Cooper att betala skadestånd. För Hubbard var det sak samma om kyrkan vann eller förlorade en rättstvist. Hubbard hade instruerat kyrkan att använda rättssystemet som ett verktyg för att trakassera kritiker. Syftet var att ruinera Cooper med många, långa och dyra rättegångar.
Det var dock inte endast åtalshoten som skulle tynga ned Cooper. Cooper insåg snart att någon spred lögner om hennes sexliv. Hennes telefonnummer dök upp på väggar i publika toaletter. Hon emottog obscena telefonsamtal och blev mordhotad. En teletekniker förklarade för henne att hennes telefon med stor sannolikhet hade varit avlyssnad. Anonyma brev skickades till Coopers hyresvärd i vilka hon beskrevs som en olämplig hyresgäst. Ett flygblad distribuerades i området som pekade ut henne som prostituerad.
The Scandal of Scientology började att försvinna från biblioteken runt om i landet. Ett av New Yorks bibliotek hade köpt in 50 exemplar, men när Cooper besökte det visade det sig att alla exemplar var stulna. I Los Angeles förvarades boken under disk för att förhindra stöld.

Detta var dock endast början. I GO:s högkvarter i England var kyrkan i full gång med att planera Operation Dynamite. Operation Dynamite skulle ta trakasserierna till en helt ny nivå.

Operation Dynamite

År 1972 sjösatte GO Operation Dynamite. Samtidigt bytte Hubbards son sida i konflikten. I ett uttalande tog han avstånd från sin kritik av scientologikyrkan och förklarade att han ånyo utgjorde en del av den.
I december samma år bombhotades kyrkans lokalavdelning i New York. Kyrkan kontaktade FBI och förklarade att de misstänkte att Cooper låg bakom hoten. Cooper hade ingen aning om att hon nu var föremål för en FBI-undersökning.
Det dröjde ett år innan Cooper kallades till förhör och fick veta att hon var misstänkt för bombhoten. Förhörsledaren förklarade att breven var skrivna på hennes skrivmaskin och att hennes fingeravtryck fanns på ett av dem.
Nibs hade haft tillgång till hennes lägenhet och möjlighet att skriva breven på hennes brevpapper. Om hon fälldes för bombhoten, riskerade hon 15 års fängelse. Coopers värld rasade samman.
Det var vid denna tidpunkt som en av Coopers väninnor sammanförde henne med en manlig bekant. Jerry hade ingenstans att bo. Han var vänlig, praktiskt lagd och uttalade sig ofta kritiskt om kyrkan och Cooper bestämde sig för att erbjuda honom tak över huvudet. Hon behövde sällskap. Inte minst behövde hon någon att anförtro sig till. Vad hon inte kände till var att både väninnan och hennes nya hyresgäst var scientologer.

Operation Snow White

Vid denna tidpunkt befann sig Hubbard i New York. Han var övertygad om att myndigheterna letade efter honom och höll sig gömd i en lägenhet på andra sidan Hudsonfloden, inte långt ifrån det höghus som Cooper bodde i.
Hubbard hade alltid varit lite paranoid, men under 70-talet växte hans förföljelsemani till stormstyrka och två år efter publiceringen av The Scandal of Scientology bestämde han sig för att sjösätta Operation Snow White. Hubbard ville veta vad myndigheterna visste om honom och vad de planerade att göra.
År 1973 började scientologer att söka arbete som säkerhetsvakter och kontorister på framför allt skatteverket och justitiedepartementet. Målet var att infiltrera federala myndigheter i syfte att förstöra dokument som kunde användas för att kompromettera kyrkan och att kopiera sekretesstämplade dokument som kyrkan kunde ha nytta av och smuggla ut kopiorna.

FBI slår till

Operation Snow White var en enormt komplicerad operation och risken för upptäckt var stor. I maj 1976 noterade en nattbibliotekarie på justitiedepartementet att två okända män uppehöll sig i lokalerna. Bibliotekarien frågade männen om de hade loggat in på det föreskrivna sättet. De två scientologerna svarade att de hade försökt, men att inloggningen inte hade fungerat. Därefter lämnade de byggnaden.
Nattbibliotekarien blev misstänksam och rapporterade det inträffade till FBI.
Två veckor senare arresterade FBI den ena mannen. Drygt ett halvår senare kontaktade den andre mannen FBI och sade att han ville samarbeta med myndigheterna i utbyte mot strafflättnad. Mannen berättade för FBI-agenterna hur han och medhjälpare till honom på kyrkans uppdrag hade stulit dokument från bland annat Skatteverket och Justitiedepartementet.
I juli 1977 stormades kyrkans avdelningar i Washington och Los Angeles av över 150 FBI-agenter. Det var den största FBI-operationen i USA:s historia.

Operation Freakout

Sammanbrottet för Operation Snow White var en katastrof för kyrkan. Stora delar av kyrkans ledning, inklusive Hubbards hustru, Mary Sue, riskerade långa fängelsestraff.
Det var dock inte kyrkans enda huvudvärk. Operation Dynamite hade fallerat. Den åklagare som hade åtalat Cooper för bombhoten mot en av kyrkans anläggningar i New York hade lagt ner åtalet efter det att hon hade passerat ett test med sanningsserum.
År 1976 beordrade Hubbard nästa attack mot Cooper: Operation Freakout.
Operation Freakout bestod av flera olika delplaner. Här begränsar vi oss till de tre första.
Plan ett innebar att en kvinnlig scientolog som hade tränat sig på att imitera Coopers röst skulle ringa upp två arabiska konsulat i New York och bombhota dem.
Plan två gick ut på att kyrkan skulle skicka ett bombhot till ett arabiskt konsulat. Meddelandet skulle bestå av utklippta bokstäver från tidskrifter som kyrkan visste om att Cooper läste. Hotet skulle postas i en brevlåda nära Coopers hem.
Plan tre var den mest komplicerade planen. En kvinnlig scientolog utrustad med peruk och kläder som liknade dem som Cooper brukade bära fick till uppgift att besöka en närliggande tvättstuga och där säga att hon heter Paulette Cooper och sedan uttala hot mot en eller flera arabländer.
Hubbard förklarade att Operation Freakout hade hög prioritet, men innan kyrkan hann sjösätta planen, flyttade Cooper från området. Operation Freakout kollapsade.

“Ms. Lovely”

Tre år efter det att FBI hade stormat kyrkans lokaler i Washington och Los Angeles kunde Cooper ta del av det beslagtagna materialet. För första gången fick hon svart på vitt att hon hade varit offer för en sofistikerad konspiration. I materialet beskrevs inte endast Operation Freakout och mycket mer, där kunde hon också läsa att i GO:s interna material kallades hon “Ms. Lovely”.

Creston

I december 1979 åtalades flera ledande scientologer för sin inblandning i Operation Snow White. Hubbards hustru, Mary Sue, dömdes till fem års fängelse. Även om Hubbard aldrig åtalades för sin medverkan i Operation Snow White, litade han inte på att myndigheterna inte planerade att gripa även honom vid första bästa tillfälle. Från och med 1983 höll sig Hubbard gömd på en ranch utanför Creston i Kalifornien som kyrkan hade köpt och renoverat.

Beskrivning. Drönaren flyger först över ranchen. Den stannar ovanför en u-formad byggnad med rött tak. Det är stallet. Hubbard dog i sin husbil och husbilen var parkerad bredvid stallet.

Hubbard bodde på ranchen tillsammans med ett mindre antal medlemmar i den så kallade Sjöorganisationen. Alla hade falska namn för att försvåra upptäckt. Hubbard kallade sig Jack Farnsworth.
Det var dock inte endast myndigheterna som var problemet. På 80-talet drabbades Hubbard av hälsoproblem. Han insåg att han inte kunde befinna sig på flykt i evighet och år 1981 beordrade han kyrkan att lösa alla kvarvarande juridiska problem. Han ville leva ett normalt liv och återta kontrollen över kyrkan.
Relationen till Paulette Cooper var det kanske största problemet. Kyrkan ville inget hellre än att krossa Cooper, men efter sammanbrottet för Operation Snow White behövde den andrum. Cooper hade fått upprättelse, men hon var psykologiskt märkt av fejden med kyrkan, mer eller mindre ruinerad och ville bara se ett slut på eländet. År 1985 satte sig Cooper ner med representanter för kyrkan och förhandlade fram en lösning för att få ett slut på den till synes eviga tvisten.
Hubbards hälsa fortsatte att försämras. I oktober 1985 hade Hubbard bestämt sig för att han inte orkade gå vidare utan att han ville dö. Han beordrade ranchens förvaltare, Steve Pfauth, att designa en e-meter som var så kraftig att den dödade honom när han satte på den. På nätterna kunde Pfauth hitta Hubbard irrandes runt ranchen mumlandes om hur mycket han hatade rosa parfymer eftersom han ansåg att de utgjorde en del av en psykiatrisk konspiration mot honom. Pfauth sade att Hubbard kunde peka mot himlen och säga att allt som finns därute är “bara en massa cowboys som försöker döda varandra”.
Den 24 januari 1986 dog Hubbard av en stroke.

Var är Oliver Stone?

Det är omöjligt att sammanfatta Tony Ortegas bok om Paulette Coopers strid mot scientologikyrkan. Man måste läsa boken för att förstå vidden av den konspiration som Cooper var utsatt för. Detta är en bok som förtjänar att gestaltas på biografduken och för tillfället kan redaktören inte komma på en mer lämplig regissör än amerikanen Oliver Stone.
Tony Ortega är journalist och driver sajten The Underground Bunker och med The Unbreakable Miss Lovely: How the Church of Scientology tried to destroy Paulette Cooper har han lett i bevis att han är en utmärkt författare.
Köp och läs Ortegas bok! Om du äger en Kindle, kostar boken dig mindre än en ordinär biobiljett.

Tony Ortega intervjuar Paulette Cooper.