Home » Okategoriserade » Krig och fred

Krig och fred

Den 7 april innevarande år stal en illegal invandrare en lastbil och körde över och dödade fem personer och skadade många fler. Mannen var uzbek, muslim och sympatiserade med Islamiska staten. Efteråt förklarade han för polisen att han var nöjd eftersom han hade "kört på otrogna".
Detta är det andra terroristattentatet som har drabbat Sverige och frågan är vad det betyder.

Den slumpmässiga terrorns teori

I mars månad år 2003 gjorde den pakistanska säkerhetstjänsten i samarbete med amerikanska CIA en räd mot en lägenhet i Rawalpindi i nordöstra Pakistan. Amerikanerna och pakistanierna misstänkte att Khalid Sheik Mohammed använde lägenheten som gömställe och de hade rätt.
Khalid Sheikh Mohammed var ingen dussinterrorist. Mohammed hade planerat septemberattackerna mot USA. Han var en av Al Qaedas befälhavare. Mohammed utlämnades till USA och internerades på militärfängelset på örlogsbasen Guantanamo Bay.
Till en början vägrade Mohammed svara på frågor, men efter att ha utsatts för så kallad “enhanced interrogation” mjuknade han.

Khalid Sheikh Mohammed

Khalid Sheik Mohammed. Källa: Wikipedia.

Under förhören förklarade Mohammed att hans dröm var storskaliga attacker som skulle få det amerikanska samhället att kollapsa, men han medgav att det inte var särskilt troligt att sådana var möjliga att verkställa.
Amerika skulle besegras på ett helt annat sätt. Mohammed sade att västerlänningar betraktar sina demokratiska fri- och rättigheter som välsignelser. I realiteten är de, förklarade han, gåvor från Allah till hans soldater. Mohammed förklarade att islam skulle exploatera de liberala immigrationslagarna för att kunna sätta upp baser i Amerika. Muslimer skulle immigrera till väst och sakta men säkert bygga upp egna shariastyrda samhällen. Han sade att USA:s lagar om religionsfrihet, yttrandefrihet och minoriteters rättigheter skulle ge islamisterna det erforderliga juridiska skyddet och välfärdssystemet skulle förse dem med de ekonomiska resurserna.
Därefter skulle de bida sin tid och när de hade blivit tillräckligt starka skulle de börja attackera det amerikanska samhället.
Mohammed beskrev USA som en stor elefant. Han sade att en ensam fluga inte kan få en elefant på fall, men många flugor kan det. Ett bett här, ett bett där. Till slut blir elefanten sjuk och dör.
Mohammed sade att John Allen Muhammad och Lee Boyd Malvo hade visat vägen. De lyckades skapa panikstämning i Washingtonområdet genom att slumpmässigt skjuta och döda 17 människor. Det som imponerade på Mohammed var inte antalet döda, utan den skräck som slumpmässig terror kan injaga i människor.
Det var så maktövertagandet skulle ske, sade han: Amerika skulle besegras med slumpmässig terror. De islamiska krigarna skulle genomföra attack efter attack efter attack och de skulle använda konventionella medel: knivar, pistoler, bilar, sprängmedel.
Till slut skulle ingen känna sig säker.
Föräldrar skulle leva i osäkerhet om deras barn skulle komma hem efter skolan. Människor skulle inte våga använda allmänna transportmedel. De skulle börja att undvika offentliga platser.
Snart skulle människor börja kräva av politikerna att de måste gå muslimerna till mötes för att få ett stopp på terrorn och politikerna skulle motivera sina reträtter med att Amerika är mångkulturellt, när de i verkligheten var livrädda. Mohammed förklarade att Amerika har en mäktig armé och det döljer för många det faktum att amerikaner är veka människor. Det var också denna vekhet och feghet som skulle ge islam segern, sade han.

Dyster framtidsutsikt

I december 2016 körde en lastbil rätt in i en folksamling i Berlin och dödade tolv människor. I juli hände något liknande i Paris: en truck körde rätt in i en anhopning av människor som firade Bastiljdagen och dödade över 80 stycken.
Alltsedan årsskiftet har islamiska militanter slagit till tolv gånger och attackerna följer det av Mohammed beskrivna mönstret. Våldet är oförutsägbart. Man inte endast slår till utan förvarning, man mördar barn, kvinnor och män och man använder fordon. Målet är allmän paranoia.
Europa kommer att vara särskilt utsatt för denna typ av terrorism. Enligt Pew fanns det cirka 40 miljoner muslimer i Europa år 2010. Turkiet är inte medtaget i kalkylen.
Terrorister har goda möjligheter att infiltrera flyktingströmmar och gömma sig i Europas storstäder.

Sveriges regering

Självfallet vill den av socialdemokraterna ledda regeringen stoppa terroristattacker mot Sverige, men då måste man nämna fienden vid dess namn. Regeringen beskriver sin Nationella strategi mot våldsbejakande extremism med följande ord:

Den främjande dimensionen innebär ett inkluderande demokratistärkande arbete för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Den förebyggande dimensionen riktas mot grupper och individer som är mottagliga för rekrytering till våldsbejakande extremism. Den förhindrande dimensionen är inriktad på åtgärder gentemot individer som befinner sig i våldsbejakande extremistmiljöer samt anhöriga till dessa.

På denna punkt sviker regeringen folket. En regerings uppgift är att tala klarspråk i krissituationer. Det gör inte Sveriges nuvarande regering.
Begreppet “våldsbejakande extremism” inkluderar vänster-; höger- och islamistisk extremism.
Ingen ifrågasätter naturligtvis att staten ska skydda medborgarna mot höger- och vänsterextremister, men dessa rörelser utgör inget hot mot folkflertalet. De bråkar mest med varandra. Ibland hotar de folkvalda politiker, men antifascister och nynazister hyr inte lastbilar och kör in i folkhopar i förhoppningen att de ska döda så många barn, kvinnor och män som möjligt. De utgör inget hot mot samhället. De representerar grupper som man gör klokt i att undvika, inte minst på grund av deras våldsbenägenhet, men de utgör inget hot mot staten eller folkstyret.
Varför ägnar sig inte högerextremister och antifascister åt slumpmässig terror? Svaret är att de är medvetna om att den skulle drabba landsmän.
Muslimska terrorister har inga jämförbara restriktioner. Deras lojalitet är med den världsvida muslimska gemenskapen eller umman. Stockholmsterroristen sade det själv: “jag har kört på otrogna”. Inte barn, män eller kvinnor. Inte svenskar eller européer, utan icke-muslimer. Problemet är alltså inte “våldsbejakande extremism” i allmänhet, utan muslimsk terrorism. Att regeringen inte kan säga det är ömkansvärt.

Behov av klarspråk

Regeringen har gett Statens medieråd att utveckla kampanjen No Hate Speech Movement till att omfatta insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, men man får leta länge efter information om muslimsk terrorism på medierådets webbplats. Fokus är istället på rasism och sexism och intersektionalism.
Om man söker på regeringens webbplats med ordet “islamistisk” får man ynka tolv träffar. Om man istället söker på “högerextrem”, får man elva träffar. “Vänsterextrem” genererar inga träffar alls.
Det tål därför att upprepa att vårt land inte hotas av vänster- och högerextremister. Den är den muslimska terrorismen som är problemet och det är regeringens uppgift att säga det klart och otvetydigt.
Argumentet “Inte alla muslimer är terrorister” är inget motargument, eftersom ingen har hävdat det.

Åtgärder

Det åtgärdspaket som regeringen och allianspartierna har sytt ihop lider av samma brist på klarspråk. Inte ens i sin plan Nationell strategi mot våldsbejakande extremism orkar regeringen tala klarspråk. Det är också skälet till den overklighetskänsla som inställer sig när man läser planen. Alla vet hur problemet ser ut och väntar på att regeringen ska nämna det vid namn. Dessvärre bläddrar man förgäves.
Ordet “muslim” förekommer inte alls i den drygt 40-sidiga rapporten, utan har ersatts av det mer neutralt klingande “individer”.
Följaktligen säger regeringen att man ska arbeta för att “individer” inte ska ansluta sig till en “våldbejakande ideologi”. Man ska förhindra att “individer” begår “ideologiskt motiverade våldshandlingar”. Man vill stödja forskning om de “individer” som reser till krigsdrabbade områden.
Vilka individer?
Sverige har inget som helst problem med att tala klarspråk om nazityskland och kommuniststaterna och de ideologier som dessa system var baserade på. På statliga myndigheten Forum för levande historia får vi lära oss att “regimer som bekänt sig till kommunismen gjort sig skyldiga till några av de värsta brott mot mänskligheten som vi känner” och att “Mein Kampf blev nationalsocialismens viktigaste skrift”.
Varför inte också nämna att islam är islamisternas ideologi? Utan islam hade Islamiska staten inte existerat. Tror regeringen kanske att islamisterna inte tror på Allah, att de inte läser Koranen?
Regeringens plan brister dock inte endast vad avser klarspråk. Den är också ofullständig.

Klarspråk är inte tillfyllest

Vad är det terroristerna vill ersätta demokratin med? Svar: sharia. De vill att sekulär lag ska ersättas med gudomlig lag och de är beredda att använda terrorism för att få sin vilja igenom.
Problemet är att många muslimer vill leva under sharia även om de inte vill införa systemet med våld. De har samma slutmål som terroristerna, men de är oeniga med terroristerna om hur man ska nå målet. Enligt Ruud Koopmans studie Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe anser mer än hälften av Sveriges muslimer att religiösa regler, dvs. shariaregler, väger tyngre i vågskålen än sekulär lag, dvs. lag stiftad av Sveriges riksdag. Nästan 70 procent av de tillfrågade menar att islams heliga skrifter endast kan tolkas på ett sätt och över hälften svarade att västvärlden försöker underminera islam.
Den som letar efter regeringens plan för att motverka utbredningen av sharia i Sverige, letar dock förgäves. På denna punkt håller “världens första feministiska regering” tyst.
Den som däremot söker på “genus”, blir rikligt belönad. På det området är regeringen mycket aktiv. Man säger sig vilja “analysera förarprov för körkort ur ett genusperspektiv”, man vill ha en genusanalys av “dödsolyckor”, läromedel ska studeras ur ett genusperspektiv. Faktum är att genusmaterialet är så omfattande att en ordinär person förmodligen skulle behöva flera veckor på sig för att hinna ta del av det.
Varför inte inkludera immigrationspolitiken i åtgärdspaketet? Om mer än hälften av Sveriges muslimer anser att det är viktigare att lyda shariaregler än sekulär lag, vad säger detta statsministern om islamisternas rekryteringsmöjligheter? Faktum är ju att den terrorism som Europa brottas med är, på ett eller annat sätt, importerad. Varför inte stänga gränserna för immigration från kulturer som har ett problem med vårt sätt att leva? Varför är det kontroversiellt? Beror det kanske på att statsministern är orolig för att laglydiga muslimer skulle känna sig kränkta? Kanske, men då är det statsministerns uppgift att förklara för dem att de antingen är en del av problemet eller en del av lösningen.
Varför finns inte deportationsfrågan med i åtgärdsprogrammet? Stockholmsterroristen var illegal immigrant. I Sverige finns det kanske 20 000 illegala immigranter. Varför deporteras inte dessa? Beror det kanske på att regeringen inte vill deportera illegala immigranter? Om inte, varför har regeringen gett så kallade “papperslösa” “rätt till vård” och barn till “papperslösa” rätt till skolgång? Varför har regeringen gett skolor tillstånd att sekretessbelägga uppgifter om “papperslösa” elever för att värna om deras “familjers anonymitet” för att på det sättet försvåra för de rättsvårdande myndigheterna att spåra upp dessa människor och deportera dem?
När ska regeringen sluta tramsa om “papperslösa”? Kalla dem vid namn: “illegala immigranter”.
När ska det bli ett slut på alla dessa farser i vilka utlänningar som har ett utvisningsbeslut på sig pungslår skattebetalarna förmedelst utdragna rättegångsprocesser? Efter det att en asylsökande kvinna hade fått sin ansökan om uppehållstillstånd avslagen gick hon under jorden. För att överleva ekonomiskt ansökte hon om socialbidrag från Vännäs kommun. Kommunen avslog hennes ansökan, men kvinnan gav sig inte och överklagade. Kvinnan vann i förvaltningsrätten, men förlorade i kammarrätten. Nu är målet uppe i Högsta förvaltningsdomstolen. Varför ska vi behöva stå ut med gyckelspel av detta slag?

Det ultimata testet

En ännu viktigare fråga är hur regeringen definierar själva handlingen. Det finns en tendens bland politiker att vilja behandla denna typ av brott som grov kriminalitet.
Detta vore ett misstag. Terrorister mördar förvisso, men det är inte mördandet som gör dem till terrorister. Israels problem är inte att kriminaliteten i Gazaområdet emellanåt drabbar israeler, utan att terroristorganisationen Hamas genomför terroristattacker mot Israel i syfte att destabilisera den judiska staten. Terrorister har ett politiskt syfte med mördandet och därför skiljer de inte mellan militära och civila mål. När israelerna således slår tillbaka, ägnar de sig inte åt reguljär brottsbekämpning, de är utkämpar ett krig.
Från och med den sjunde april 2017 befinner sig vårt land i krig med Islamiska staten. Den över 200 år gamla fred som vi har åtnjutit har nått vägs ände. Det enda skälet till att Sverige inte befinner sig i direkt militär konflikt med Islamiska staten, är att huvuddelen av dess armé håller till i Mellanöstern.
Detta borde statsministern upplysa sitt folk om.