Home » Okategoriserade » The Future of Conservatism

The Future of Conservatism

I maj månad innevarande år satte sig Douglas Murray ned med Roger Scruton för en diskussion om konservatismens framtid. Douglas är samhällsdebattör och författare till sex böcker. Roger Scruton behöver knappast någon närmare presentation. Den brittiske filosofen har skrivit över 40 böcker i de mest vitt skilda ämnen. Han har dessutom författat skönlitteratur och komponerat operor.

DM

Douglas Murray. Källa: Wikimedia.

Konservatismens natur

Samtalet kretsade kring tre ämnen. Här ska vi fokusera på ett av dessa: konservatismens natur. Vad är konservatism och varför upplevs socialismen som mer genuin och spännande? Scruton menar att en del av konservatismens problem är att den är grundad i instinkt istället för teori. Marxism är ett högeligen teoretiskt fenomen. Marknader uppstår spontant, planekonomier kräver intellektuella. Emfasen på teori är också skälet till att socialister över hela världen ställer samma krav. Konservatismen är annorlunda. Konservatism handlar om att bevara det som man tycker om och det varierar från en kultur till en annan vad människor vill bevara. Få människor är dock villiga att förändra sin omgivning till oigenkännlighet. Robert Conquest har sagt att de flesta människor är konservativa om saker som de känner väl till och radikala i frågor där deras kunskaper är ringa. Ett annat problem är att det ofta är svårare att försvara något än att kritisera det. Inte heller utställer konservatismen grandiosa löften. Dess budskap är att vi, trots allt, har det ganska bra. Socialismen lovar allt till alla. Till skillnad från konservatismen är vänstern dessutom duktig på slogans. Scruton:

I’ve often thought this, that the left is very good at slogans; you know ‘March forward into the future’. And if you think what a slogan would be on the conservative side it would be something like ‘Hesitate’. And it doesn’t work.

RS

Roger Scruton. Källa: Wikimedia.

Det är av dessa skäl till svårt att förstå varför socialism tilltalar så många människor, inte minst ungdomar. Konservatismen är tråkig, men sann. Socialismen är spännande, men falsk.

Murray erkänner att han deltagit i en demonstration i sitt liv. Det gick inget vidare:

I can’t remember what the protest was – but at some point we all chanted something and then we stopped. We did it once and I said to one of the friends: ‘We’re not very good at this, are we?’. And she said: ‘Well, if you said something once that’s quite enough’.

Scruton:

Repeating yourself suggests that you’re either demented or that you just don’t care about the other person’s response.

Mycket nöje!