Home » Okategoriserade » How to Debate Leftists and Destroy Them: 11 Rules for Winning the Argument

How to Debate Leftists and Destroy Them: 11 Rules for Winning the Argument

Ben Shapiro är en amerikansk författare och debattör som driver en av nätets största konservativa webbplatser. Shapiro, som är i 30-årsåldern, har gjort sig känd som en intelligent och synnerligen energisk polemiker. I How to Debate Leftists and Destroy Them: 11 Rules for Winning the Argument (Truth Revolt, 2014) beskriver han i punktform hur man ska debattera med vänsteraktivister.

How_to_Debate_Leftists_and_Destroy_Them

Romney versus Obama

När Mitt Romney utmanade Barack Obama om presidentposten, beskrev hans team Obama som en god amerikan, solid patriot och familjeman. Problemet med Obama, förklarade Romney, är att han inte är en särskilt bra president. Obamakampanjen beskrev Romney som USA:s svar på Benito Mussolini. Romney fördömdes som vit, rik, sexistisk och rasistisk.
Obamakampanjens mål var inte att övertyga amerikanska folket om att Romney hade fel i sakfrågorna, utan att han var en förfärlig människa.
Shapiro menar att detta är ett skolexempel på hur vänsteraktivister debatterar. De är inte primärt intresserade av sakfrågorna, de vill debattera dig som person. Skälet är att vänsteraktivister känner sig moraliskt överlägsna sina motståndare. Det är också anledningen till att de tolkar meningsskiljaktigheter i moraliska termer: om du inte samtycker, är du, i likhet med Romney, en dålig människa.
Shapiro menar att detta är en översittartaktik och att den kan bemötas med relativt enkla medel.

Piers Morgan versus Ben Shapiro

I How to Debate Leftists and Destroy Them: 11 Rules for Winning the Argument presenterar Shapiro elva regler som är användbara vid debatt med vänsteraktivister.
Här ska vi kika på de fem första reglerna.
Shapiro har demonstrerat hur dessa regler kan användas i en synnerligen underhållande diskussion om vapenkontroll med CNN-journalisten Piers Morgan. Shapiro hade studerat Morgan och noterat hans taktik: britten Morgan är förespråkare för vapenkontroll och hans huvudargument är att de som inte håller med honom i sakfrågan, är känslokalla och likgiltiga människor som inte bryr sig om de 28 barn och vuxna som massakrerades på för- och lågstadieskolan Sandy Hook i december 2012.
Shapiro menar att om någon stämplar dig som sexist, rasist eller homofob därför att du har en skiljaktig åsikt i abortfrågan, invandringsfrågan, äktenskapsfrågan eller någon annan fråga, ägnar de sig åt översitteri.
Morgan inledde debatten med att presentera Shapiro:

MORGAN: Strong words from Vice President Biden who heads the White House task force on guns. My next guest has strong words for me, says I’m off the rails on guns in America.
Ben Shapiro is editor-at-large at Breitbart.com and the author of “Bullies: How the Left’s Culture of Fear and Intimidation Silences Americans.” So why am I off the rails, Mr. Shapiro?

Shapiros tre första regler heter: Walk Toward the Fire, Hit first och Frame you opponent.
Den första regeln säger att om man bestämmer sig för att debattera en vänsteraktivist, är det viktigt att hålla i minnet att det är publiken som man ska övertala, inte opponenten.
Vad säger regel två? Shapiro skriver att boxaren Mike Tyson brukade säga “Everybody has a plan ’til they get punched in the mouth.” Shapiro visste att Morgan hade en plan och att den gick ut på att framställa honom som en dålig människa. Hans använde därför sin inledningsreplik till att gå till direktattack. Det är regel två: Hit first. Shapiro kallade Morgan “översittare” med hänvisning till hans ständiga demoniserande av meningsmotståndare:

BEN SHAPIRO: You know, honestly, Piers, you’ve kind of been a bully on this issue because what you do, and I’ve seen it repeatedly on your show …. What you tend to do is you tend to demonize people who differ from you politically by standing on the graves of the children of Sandy Hook, saying they don’t seem to care enough about the dead kids. If they cared more about the dead kids they would agree with you on policy.

Shapiros offensiv skakade Morgan. Morgan insåg snabbt att han hade förlorat initiativet. Hans målsättning hade varit att ifrågasätta Shapiros karaktär, nu befann han sig i den prekära situationen att han måste försvara sin karaktär.
Morgan hade två alternativ. Han hade möjlighet att bemöta Shapiros kritik. Han hade kunnat replikera att han inte alls demoniserar meningsmotståndare. Det gjorde han dock inte. Morgan visste att Shapiro hade rätt. Istället valde han på nytt att ifrågasätta Shapiros omdömesförmåga:

MORGAN: How dare you accuse me of standing on the graves of children that died there? How dare you?
SHAPIRO: I have seen you do it repeatedly, Piers.
MORGAN: Like I say, how dare you?

Shapiro vägrade emellertid att låta sig skrämmas av Morgan och replikerade lugnt att det inte spelade någon roll hur många gånger som han sade “How dare you?”, han var likväl en översittare:

SHAPIRO: I mean, you can keep saying that, but you’ve done it repeatedly.

Därmed är vi framme vid regel nummer tre: Frame you opponent. Målsättningen är att få motståndaren att förstå att varje försök att attackera din karaktär, kommer att stå honom dyrt.

Det moraliska argumentet

Det är viktigt att förstå den roll som det moraliska argumentet spelar i Shapiros regelsamling. Politik handlar inte endast om statistik och fakta, utan också om värderingar. Shapiros tes är att om man inte vinner det moraliska argumentet, förlorar man hela debatten. Vänstern har förstått detta. Det är skälet till att den alltid fokuserar på motståndarens person. De som vill begränsa invandringen, skälls följaktligen för rasism och de som ifrågasätter genusfeminismen, blir per automatik sexister.
Shapiro visste att Morgans mål var att demonisera honom. Det var skälet till att han formulerade sin direktattack i moraliska termer. Genom att visa att Morgan är en översittare, kunde Shapiro övertyga TV-tittarna att han också är en dålig människa. Det tvingade Morgan på defensiven.

Ett svenskt exempel: Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ har nyligen presenterat sitt nya partiprogram och i maj intervjuades Gudrun Schyman av Ekot. Under intervjun pressade journalisten Schyman på hur FI tänker finansiera sitt program. Schyman som är gammal kommunist svarade att hon vill höja skatten därför att pengar “är ett verktyg för att nå politiska mål”.
När en politiker som Schyman säger något sådant, brukar journalister kräva att hon eller han specificerar sin politik. Vilka skatter vill ni höja? Hur mycket?
Om vi följer Shapiro, är detta en felaktig strategi därför att den behandlar premissen för FI:s politik som giltig. Istället för att fråga Schyman vilka skatter som hon vill höja och med hur mycket, borde journalisten ha ställt frågan varför FI anser sig ha rätt att stjäla andra människors pengar och använda dem för politiska projekt. Detta hade fört upp frågan på ett moraliskt plan och tvingat Schyman att ta en, för en gammal kommunist, mycket besvärlig debatt.

Tillbaka till debatten mellan Shapiro och Morgan

Mot slutet av debatten försökte Morgan återta initiativet genom att på nytt attackera Shapiros karaktär:

MORGAN: Do you understand how absurd you sound?
SHAPIRO: Here’s where you go into the absurd and the bullying.
MORGAN: I’m not the one who came in here and accused you of standing on the graves of dead children.
SHAPIRO: Because you’re the one who is doing that. …
MORGAN: That’s what I call bullying.
SHAPIRO: Astonishing.
MORGAN: What is astonishing?
SHAPIRO: What’s astonishing about it is that for weeks now, you have been saying that anybody who disagrees with your position is absurd, idiotic, and doesn’t care about the kids in Sandy Hook. Then when I say that that’s a bullying tactic, you turn around and say I’m bullying you for saying that. It’s absurd. It’s ridiculous.

Den fjärde regeln lyder: Frame the debate. Det innebär att man sätter en ram för debatten. Shapiro förklarade att han emotsåg en rationell debatt om vapenfrågan och sade att ramen för denna debatt ska vara USA:s konstitution. Han överlämnade sedan ett tryckt exemplar av den amerikanska grundlagen till Morgan. Morgan som är brittisk medborgare hade nu inte möjlighet att åberopa sig på europeisk vapenlagstiftning. Detta begränsade ytterligare hans möjlighet att kritisera Shapiros frisinnade syn på vapenkontroll.
Den femte regeln lyder: Spot Inconsistencies in the Left’s Argument. Shapiro menar att vänsterargument i regel är motsägelsefulla och att det beror på att vänsterdebattörer ofta inte vågar redovisa sin politiska agenda av rädsla för att framstå som extrema. Shapiro misstänkte att Morgan egentligen vill förbjuda alla vapen, men att han inte vågar säga det i amerikansk TV och att det är skälet till hans fokus på attackvapen.
Shapiro kontrade med att de flesta mord faktiskt begås med vanliga handvapen. Om målet är att minska antalet mord, varför inte förorda ett handvapenförbud?
Därmed var fällan gillrad.
Om Morgan envisades med att endast vilja förbjuda attackvapen, kunde Shapiro kritisera honom för hyckleri. Varför inte förbjuda alla vapen eller åtminstone handvapen? Är Morgan kanske likgiltig inför de hundratals människor som varje år faller offer för handvapenvåld i Chicago?
Om Morgan istället valde att kräva ett förbud för handvapen och attackvapen, skulle han framstå som en politisk extremist i ett land med flera hundra miljoner privatägda vapen. Dessutom hade Shapiro kunnat vifta med konstitutionen och hävda att ett sådant förslag strider mot grundlagen.

Ben Shapiro drabbar samman med CNN:s Piers Morgan.

Summa summarum

How to Debate Leftists and Destroy Them: 11 Rules for Winning the Argument är ingen bok, utan en pamflett. Likväl levererar den 37 underhållande sidor. Dessutom är den i det närmaste gratis: ynka 2 dollar.
En begränsning är dock att man måste äga en Amazon Kindle för att kunna köpa den. Den lär finnas för gratis nedladdning på TruthRevolt, en av Shapiros webbplatser, men redaktören har dessvärre aldrig lyckats att lokalisera den där.