Home » Okategoriserade » Teflonpolitikens återkomst

Teflonpolitikens återkomst

När den amerikanske entomologen Edward Wilson fick frågan vad han tyckte om socialism, svarade han: “Great idea. Wrong species”. Om vi hade varit myror, hade det fungerat utmärkt, förklarade Wilson. Myrsamhällen är egalitärt organiserade. Mänskliga samhällen fungerar inte på det sättet. Skälet är att människor är olika talangfulla, de har olika ambitioner och förmågor. Socialism strider, helt enkelt, mot människans natur.
Ett hundra år av socialistiska katastrofer har dock inte påverkat idéens attraktionsförmåga nämnvärt. En nyligen genomförd Gallupundersökning visade att amerikaner blir allt mer positivt inställda till socialism. Hela 57 procent av de intervjuade Demokraterna var positivt inställda till socialism. Över hälften av landets unga ser positivt på socialism. Det bådar inte gott för framtiden. Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez personifierar denna trend.

AOC

Alexandria Ocasio-Cortez. Källa: Wikipedia.

Svensk teflonpolitik: Gudrun Schyman

Det är inte lätt att ljuga eller att, med vett och vilja, prata strunt utan att avslöja sig. Kroppsspråk, ögonrörelser och annat skvallrar ofta om hur personen upplever situationen.
När förre ledaren för Vänsterpartiet, Lars Ohly, pressades om kommunismen sade han att det var först efter det att muren hade fallit som sanningen om kommuniststaterna stod klar för honom. Detta var naturligtvis en lögn och det syntes på Ohly. Han ville säga sanningen, men kunde inte göra det därför att hans politiska karriär stod på spel. Det var en plågad Ohly som for med osanning.
Hans efterträdare, Gudrun Schyman, led inte av samma mänskliga tillkortakommanden. Schyman har kallats PR-geni. Det är inte sant. Hon har endast förfinat tekniken att häva ur sig dumheter utan att röja sina djupare känslor. Det finns faktiskt människor som går på tricket. Säg något obotligt korkat och låtsas som om det vore en självklarhet och att endast obotligt korkade personer har en motsatt åsikt, och många människor kommer att förväxla din attityd med insikt.

Amerikansk teflonpolitik: Alexandria Ocasio-Cortez

Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez anser att det är viktigare att vara moraliskt korrekt än att ha rätt i sak. Debatten om Ocasio-Cortez’ matematikkunskaper startade efter det att hon hade sagt sig vilja finansiera sin sjukvårdsreform med Pentagonpengar. Det var efter det att kritiker hade påpekat att pengarna inte existerade, som Ocasio-Cortez svarade att det är viktigare att vara moraliskt korrekt än att ha fakta på sin sida.
Frågan är naturligtvis hur hon ska kunna vara moraliskt korrekt utan pengar. Utan Pentagonpengar, ingen sjukvårdsreform. Den bistra verkligheten är att även moral kommer med en prislapp.
För Ocasio-Cortez var detta dock inget problem. Om verklighet och politisk vision kolliderar, så mycket värre för verkligheten. Det är den socialistiska positionen. Det spelar ingen roll om idéerna går att förverkliga, det viktiga är att man inte slutar att försöka. Att resultatet blir, som i Venezuela, ett land i ekonomisk ruin och ett folk på flykt, har ingen betydelse om ens moral är oantastlig.
När Ocasio-Cortez fick frågan om president Trump är rasist, svarade hon, återigen utan att tveka: “Yeah. Yeah. No question.” Ett av de skäl som hon anförde var Trumps planer på en mur. Trumpadministrationen och en icke föraktlig del av det amerikanska folket vill ha en mur. Men istället för att beskriva murplanerna som ett led i ett försök att stoppa drogtrafik och illegal invandring, hävdade Ocasio-Cortez, utan att blinka, att syftet var att hindra människor från att immigrera på laglig väg.
Ocasio-Cortez har jämfört Trumps planerade mur med Berlinmuren. Jämförelsen är naturligtvis absurd. Sovjetunionens dåvarande ledare Michail Gorbatjov lär ha påmint USA:s dåvarande president, Ronald Reagan, att det inte är endast DDR som har en mur. “Ni har också något liknande vid den amerikansk-mexikanska gränsen”, sade Gorbatjov. Reagan sägs ha svarat att den östtyska murens funktion är att hindra människor från att fly från DDR, USA:s problem är att människor försöker ta sig in i landet utan att fråga det amerikanska folket om lov.
I ett tal till anhängare tackade Ocasio-Cortez dem för att de hade riskerat både liv och lem för att rädda planeten:

I just want to let you all know how proud I am of each and every single one of you for putting yourselves and your bodies and everything on the line to make sure that we save our planet, our generation and our future.

Det vet vi ju alla, att i Trumps Amerika fängslas och skjuts miljöaktivister för sina åsikter på löpande band. Eller hur?

Slutord

Alexandria Ocasio-Cortez är ett politiskt fenomen. Den 29-åriga före detta bartendern har lyckats med det som Bernie Sanders misslyckades med: att, på allvar, föra upp frågan om en amerikansk socialism på den Demokratiska, politiska dagordningen.
Hennes kometkarriär är dock även intressant av ett annat skäl. Feminister säger att det behövs fler kvinnor i politiken. Det är inte sant. Ocasio-Cortez demonstrerar på ett fullödigt sätt att kvinnor är lika mottagliga för tokiga idéer som män. Vi behöver inte fler kvinnor eller män i politiken, vi behöver fler människor med sunda idéer.