Home » Okategoriserade » Cancel Carl?

Cancel Carl?

Den föregående artikeln handlade om den tyske matematikern Gottlob Frege. Frege är den moderna språkfilosofins grundare och beundrad för sitt skarpsinne. Tyvärr var han också antisemit. Frege skyltade aldrig med sin antisemitism. Han uttalade sig aldrig offentligt i politiska frågor. Han var en typisk matematikprofessor och höll sig på sin akademiska kant. Han hade till och med judiska vänner som uppskattade honom. En av dem var Ludwig Wittgenstein.
Freges antisemitism har inte påverkat hans ställning som filosofiskt geni. Frege anses idag vara en av den moderna filosofins giganter. När Bertrand Russel blev informerad om Freges antisemitism beklagade han den store filosofens uppfattningar, men betonade att det hade föga att göra med hans vetenskapliga gärning.
Detta förhållningssätt har dessvärre blivit allt sällsyntare.

Carl von Linné

Carl von Linné. Källa: Wikimedia.

Cancel Carl!

Nyligen startades en namninsamling med syftet att rensa Sverige på statyer av Carl von Linné. Initiativtagaren som lär ha invandrat från Afrika säger att Linné måste bort därför att han delade in mänskligheten i biologiska raser. Kvinnan skriver på Twitter att Linnéstatyn i Humlegården stirrar på henne när hon äter lunch där.
Man frågar sig: Varför valde hon inte en annan restaurang? Varför vände hon inte statyn ryggen? Hon är ju inget litet barn.
Kanske skulle hon testa kognitiv terapi. Kvinnan klagar över att statyn blänger på henne. Den enkla sanningen är nog den omvända: det är hon som inte kan ta ögonen från statyn. Det är hon som stirrar, inte statyn. Statyer kan, som bekant, inte handla.

Karl Marx

Karl Marx’ begravningsplats i London utgör ett minnesmärke över en man som odlade klasshat och som har inspirerat regimer över hela världen till massmord för att skapa det samhälle som han fantiserade om.

Karl Marx' grav i London

Karl Marx’ gravsten. Wikimedia.

För socialister och kommunister är Marx’ grav en plats att vallfärda till. För liberaler och konservativa är gravplatsen det pris som vi måste betala om vi vill leva i ett fritt samhälle.
Marx fann en tillflyktsort i England. Det var på British Museum som han komponerade sin anklagelseakt mot det samhällsystem som hade gett honom en fristad: Das Kapital. Linnés kritiker fann en tillflyktsort i Sverige, men betraktar det land som tog emot dem med samma oblida ögon som Marx betraktade England.

Hade de som sålde slavar läst Linné?

Initiativtagaren till namninsamlingen är en annan kvinna som också hon förefaller ha afrikanskt påbrå. Hon skriver:

Linnés forskning bidrog till att vita européer fick för sig att de var den överlägsna rasen och som användes som grund och förklaring till att avhumanisera svarta och bruna, kolonisera, plundra etc. (The list goes on).

Linné använde faktiskt inte ordet “ras”. Istället använde han ordet “varieteter”. Inte heller var det fallet att de som förslavade afrikaner och sålde dem på slavmarknader hade läst Linné. Rasismen var en effekt av slaveriet, inte dess orsak.
Dessutom: Linné skrev i huvudsak på svenska, ibland på latin. Så här kunde det låta:

En tydelig styl, korta ord med ren mening, och undvikande af tautologie är det som gör ens skrifter tydeliga.

Tror vi att slavhandlarna behärskade svenska och latin?
Knappast.
En affärsrelation har två parter: säljare och köpare. Köparna av slavarna var ibland européer. Många gånger var de muslimer. Frågan är vilka säljarna var. De var araber och afrikaner. Araberna sålde både européer och afrikaner. Den muslimska slavhandeln var betydligt mer omfattande än den transatlantiska slavhandeln.
Men afrikanerna var också själva djupt engagerade i slavhandeln. Afrikaner förslavade afrikaner och sålde slavarna till europeiska slavköpare. Fler européer förslavades av afrikaner än afrikaner förslavades av afrikaner för att säljas till europeiska slavhandlare.
Namninsamlingen behandlar afrikaner som offer, men det finns inga änglar i detta drama. När England förbjöd slaveriet, protesterade afrikanska slavsäljare mot beslutet genom att skicka delegationer till flera europeiska huvudstäder.

Alla dessa rasistiska byggnader, monument och konstverk!

Universum designades inte med social rättvisa och jämlikhet i åtanke. Följden är att mänsklighetens historia har varit minst sagt krokig ur moralisk synpunkt. Det finns således gott om byggnader, monument, konstverk, till och med hela städer, som har en ur moralisk synpunkt tveksam bakgrund.
Några exempel.
Djingis Khans arméer mördade miljontals människor. Khan ligger begravd i ett mausoleum till vilket människor numera vallfärdar. När Mayaindianerna i Mexiko offrade människor till gudarna, skar man upp ett sår så pass stort att man kunde få in handen för att kunna slita ut det dunkande hjärtat. Dessa offerplatser är idag turistattraktioner.
Den grekiske historikern Herodotos sade om de egyptiska pyramiderna att de byggdes av slavar. Moderna arkeologer är inte lika övertygade om detta, men frågan är vilka slutsatser som följer om det skulle visa sig att den gamle greken hade rätt. Ska pyramiderna rivas eller kanske förses med varningstexter? Kuba importerade dubbelt så många slavar som Amerika. Stora delar av Kubas huvudstad, Havanna, är byggd av slavar. Bör vi kanske bojkotta Kuba av det skälet? New Orleans är känt för sina återkommande festivaler. Faktum är att delar av staden byggdes av slavar. Bör festivalerna flyttas till andra städer för att förhindra att den musikaliska upplevelsen kontamineras av stadens tveksamma historia? Eller ska vi löpa linan ut och jämna den med marken? I så fall tvingas vi att demolera även Mexiko City. Mexikos huvudstad är i mångt och mycket ett resultat av slavarbete.
Antiken är den västerländska kulturens vagga, likväl var slaveriet utbrett. Innebär det att böcker av Aristoteles ska förses med varningstexter? Ska vi varna presumtiva turister för att besöka Akropolis?
Romarna var inte mycket bättre. De tvingade till och med slavar att slåss mot varandra i gladiatorspel. Trots det är Colosseum en av Roms största turistattraktioner. Är det dags att riva Colosseum? Eller ska vi bevara byggnaden, men stänga den för turister?
Europeisk arkitektur och konst är präglad av kristendomen. Måste man vara abortmotståndare för att uppskatta Michelangelos muralmålning i Sixtinska kapellet?
Venedig är en vacker stad. Faktum är emellertid att Venedig en gång var en knutpunkt för slavhandeln i Medelhavet.
Vad ska vi göra med alla moskéer i vårt land? Islam rättfärdigar inte endast slaveri, utan också användningen av icke-muslimska kvinnor som sexslavar.

Slutord

Nu löper våra Linnéstatyer ingen större risk att bli bortforslade. Endast 2000 personer har valt att manifestera sin brist på bildning genom att underteckna detta infantila upprop. Kravet på ett Linnéförbud retar mest till skratt. Endast ideologiskt besatta individer skulle kunna komma på en så urbota enfaldig idé. Ibland undrar man om sociala medier har monopoliserats av barn. Det är så episkt dumt att man nästan tappar andan.