Home » Okategoriserade » Woke 2023: Intelligensbefriat sedan 1972

Woke 2023: Intelligensbefriat sedan 1972

Kommunistiska partiet tillhör den svenska vänsterns dinosaurer. Partiet har alltsedan grundandet 1970 envist försvarat Lenin, Stalin och andra kommunistiska diktatorer. Följaktligen kom det som en chock när partiorganet Proletären nyligen meddelade att man har rensat den nya upplagan av Kommunistiska manifestet på icke-inklusiva och kränkande ord. Boken har inte endast försetts med triggervarningar, begreppet “arbetare” har ersatts med uttrycket “person med kapitalvariation”.
Enligt en av partiets talesmän ska “Den som utsatts för kapitalistisk utsugning hela dagen … inte behöva påminnas om det igen i Kommunistiska Manifestet”. Artikeln var naturligtvis ett aprilskämt. Dessutom ett roligt och välplacerat sådant. Upptåget har alla möjligheter att bli en klassiker.

Kommunistiska Manifestet

Källa: Proletären.

Smålands nation

Smålands nation Smålands nation är en av många studentnationer i Lund. Nyligen publicerades en artikel i nyhetsmagasinet Fokus i vilken författaren, en juridikstudent vid Lunds universitet, hävdade att “Vita män är inte välkomna vid möten på studentnation i Lund”. Undertecknads reaktion var att artikelförfattaren måste skämta. Dessvärre är det sant. Vita män är inte alltid välkomna vid möten på nationen i Lund.

Smålands nation säger sig ha varit socialistiskt sedan början på 70-talet. Jenny Larsson, nationsombud på Smålands nation, säger till Expressen att Smålands “är en socialistisk nation och vi förutsätter att våra medlemmar och boende accepterar nationens politiska värderingar”.
Detta är inte endast prat. Socialismen är inskriven i nationens stadgar. Det är som på Kuba. I stadgarna sägs det att nationens målsättning är att “verka i en socialistisk anda”. Det sägs också att nationen förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar som “uppenbart motverkat nationens målsättning”.

Revolutionära aktiviteter

Vad sysslar man då med på Smålands nation?
Låt oss kika på några exempel.

Socialistkafét Exit sägs bedrivas i syfte att “stärka nationens socialistiska identitet”. Feministcafét Ronja beskrivs som “a feminist, anti-racist, queer-celebratory space”. Man har en stödgrupp för neurodivergenta. Neurodivergenta individer är drabbade av olika neurologiska problem, till exempel ADHD, dyslexi. På Smålands nation är man övertygad om att neurodivergentas huvudsakliga bekymmer inte är deras diagnos utan det kapitalistiska system som producerar de nödvändiga medikamenten:

Navigating normative social spaces and work environments in our capitalist achievement-based society is hard enough as it is, and even harder for us neurodivergent.

Internationella kvinnodagen firades med en queer pub:

The idea behind this night was to create a safe and intersectional space for marginalized people who are usually left out on March 8! We tried to dedicate the night to everyone who is oppressed by the patriarchy and not just the cis white women as it is usually the case …

Man säger sig också bekämpa homofobi.
Att queerteoretiker inte tror på existensen av biologiska kvinnor eller homosexualitet spelar ingen roll för revolutionärerna på Smålands nation. Allt som är emot status quo ska firas.
Kurser i feministiskt självförsvar är erbjudes. På Smålands tror man inte att det existerar män och kvinnor. Det enda som existerar är människor med olika identifikationer. Således är kursen i feministiskt självförsvar öppen för både män och kvinnor:

Through the feminist self-defense, we create a separatist room for all who define themselves as girls where we can discuss our own experiences, strengthen each other, and find common strategies without any guy disturbing.

“Aktivista Feminista: Revolutionär underground kollektiv och nätverk för trans, icke-binära och kvinnor i Sverige som rasifieras” har föreläst på Smålands nation. Det var säkert uppskattat.
Naturligtvis diskuteras mikroaggressioner. Mikroaggressioner kan vara olika saker. Smålands nation ger följande exempel: Att avbryta någon under ett samtal. Det är faktiskt ett utmärkt exempel. Vi förhoppas att workshopen var välbesökt för om det är något som kommunister behöver lära sig är att hålla flabben när andra har ordet.
Man målar också banér. Den konstnärliga kvaliteten befinner dessvärre sig på dagisnivå. Här är ett exempel:

The Future is  Non-Binary

Källa: Smålands nation.

Smålandsradikalerna har uppmärksammat den muslimska högtiden ramadan med ett cafémöte. Alkohol såldes naturligtvis inte under evenemanget. Liberalkapitalistiska demokratier är “fair game”, islam ska visas respekt.
Naturligtvis har man haft en workshop om islamofobi:

The panelists will explore the ways in which Islamophobia intersects with xenophobia and racism to create a complex web of discrimination and discuss how we can work towards a more just and equitable society that values diversity and inclusivity.

Vad var det nu Marx sade om religion?

Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.

Ska vi gissa att Smålands inte också har bjudit in Mormonkyrkan?
Det är inte lätt att vara kommunist.

Apropå kommunism. Smålands nation deltar i Projekt kommunism. Projekt kommunism sägs vara en icke-dogmatisk grupp som studerar hur vi kan skapa ett samhälle utan klasser och stat.
Inte alla revolutionärer förstår hur man på bästa möjliga sätt bekämpar kapitalismen, så Smålands nation har haft en workshop där man har försökt råda bot på det problemet.
Man har en egen socialistisk tidning: Dackekuriren.
Ibland tittar man på film. Socialistkafét Exit har visat en film om Kubas hädangångne diktator, Fidel Castro.
Om du identifierar dig som kvinna eller har ett kön och ett annat genus, är du välkommen att delta i nationens feministvecka.
Smålands nation har organiserat en Black Lives Matter-afton under vilken man dissekerade “Sweden’s Colonial History”.
Nationen har till och med en politisk kommitté.

Rasism

Enligt icke-vita medlemmar är Smålands nation inte “safe enough for people of color”. Nationen tog naturligtvis denna kritik på största allvar. Nationens medlemmar blixtinkallades till ett möte för att diskutera revolutionära motåtgärder. För att undvika att addera ny rasism till existerande rasism bestämde man också att nationens icke-vita medlemmar skulle leda mötet.
Flera idéer presenterades. Här är några:

  • Fler separatistiska events där endast icke-vita kan delta.
  • Anti-rasistiska workshops för nationsmedlemmar och lundabor.
  • Rekrytering av icke-vita till maktpositioner.
  • Krav på att vita medlemmar ska bli mer aktiva i kampen mot rasismen på Smålands nation.

Icke-vita medlemmar krävde också att Smålands nation ska sluta kalla sig antirasistisk, då nationen är “very white”. Sagt och gjort:

Smålands nation

Källa: Smålands nation.

Så här annonseras Smålands nya, separatistiska kaféer:

Come join us in a space of sharing, caring and healing with other people of color. To join the meeting, you don’t have to be a member of Smålands nation or a student. Every person of color above 18 is welcome.

Slutord

Klassiska kommunistpartier ansåg att de hade en solid grund att stå på: Karl Marx’ trebandverk Das Kapital. Marx hade fel på alla viktiga punkter, men dåtidens vänster hade åtminstone periodvis intellektuella ambitioner.
Smålands nation har varken moralisk eller teoretisk kompass.

När icke-vita nationsmedlemmar hävdar att vita är så outhärdliga att de bör utestängas från nationsaktiviteter, ger nationen dem inte en reprimand, man tillmötesgår kraven. Hävda att fetma är ohälsosamt och du riskerar att bli utesluten på grund av fettfobi. Säg som det är, att framtiden är binär, och du åker ut. Säg sanningen om Black Lives Matter, att det är en föraktlig kommunistorganisation, och det är endast en tidsfråga innan du får respass.

Det är svårt att inte höja på ögonbrynen av pur förvåning när man granskar Smålands nation. Det är faktiskt snudd på otroligt att så många korkade och kontradiktoriska idéer får plats på detta lilla geografiska utrymme.