Home » Okategoriserade » Woke 2021: O Canada

Woke 2021: O Canada

Barn kan inte skaffa sig bankkonto eller rösta i presidentval. De kan inte försörja på arbete. De kan inte köra bil eller ansöka om pass, men enligt Maura Priest, filosofiprofessor vid Arizona State University, ska de egenmäktigt kunna fatta beslut om testosteroninjektioner och könskorrigerande operationer utan att vuxenvärlden ska kunna stoppa dem.
Priest tycker inte endast att barn ska bestämma själva. Hon anser att det inte spelar någon roll om barnet är tillräckligt moget för att fatta ett beslut. Barnet fattar det beslut som det fattar och om barnets föräldrar vägrar godta barnets beslut, ska staten ta ifrån föräldrarna barnet.

Om detta låter som fria fantasier, har du inte hört Robert Hooglands historia.

Prison

Källa: Pixabay.

Peterson, Shepherd och Bill C-16

Jordan Peterson var en helt vanlig universitetslärare fram till 2016 när det kanadensiska parlamentet godkände en lag enligt vilken könsuttryck och könsidentitet är grunder för diskriminering.
Ontario Human Rights Commission:

The law recognizes that everyone has the right to self-identify their gender and that “misgendering” is a form of discrimination. …
Refusing to refer to a trans person by their chosen name and a personal pronoun that matches their gender identity, or purposely misgendering, will likely be discrimination when it takes place in a social area covered by the Code …

Med andra ord: om du envisas med att kalla en kvinna som “identifierar” sig som man “kvinna”, begår du ett brott. I värsta fall kan du dömas till fängelse.

Peterson protesterade och sade att han vägrade följa lagen: Det är en sak om staten förbjuder människor att säga saker, det är en helt annan sak när den beordrar medborgarna att säga saker. I Nordkorea är det inte endast förbjudet att kritisera Kim Jong-un, det är ett brott att inte prisa honom.

Fem år senare

Robert Hooglands dotter började få problem i skolan redan i mellanstadiet. Hon umgicks med fel ungdomar och var allmänt stökig. Föräldrarna beslutade därför att begära hjälp och skolan rekommenderade Wallace Wong. Wong är psykolog. Han har specialiserat sig på så kallad transgenderterapi och har offentligen stoltserat med att hans yngsta klient är under tre år. Wong är också författare till tre böcker: When Kathy is Keith, It’s So Gay and It’s Okay, and My Positive Uncle.

Föräldrarna förklarade för Wong att deras dotter inte mådde bra och behövde professionellt stöd. Wong accepterade uppdraget. Han övertygade sedan dottern om att hennes problem beror på att hon egentligen inte vill vara flicka och att lösningen på hennes problem är att hon byter könsidentitet.
När Hoogland förklarade för Wong att flickans problem inte hade med hennes könsidentitet att göra, att hon tvärtom hade varit förälskad i två manliga lärare, svarade Wong att det berodde på att flickan var en “homosexuell pojke”. Det dröjde inte länge innan Wong hade remitterat flickan till en endokrinolog.

Hoogland förstod först inte situationens allvar. Det var när läkaren sade att han hade beslutat att Hooglands 14-åriga dotter skulle genomgå testosteronterapi som Hoogland på allvar förstod vad som var i görningen.

Hoogland sätter ned foten

En person som vill som ska genomgå testosteronterapi måste signera ett juridiskt bindande dokument. I dokumentet intygar den som ska undergå behandlingen att vederbörande har förstått vilka risker som är förknippade med den. Här är ett utdrag från det dokument som Hoogland uppmanades att underteckna:

With the understanding and consent of my parents/guardians, I may have been taking a medicine called Lupron Depot@ to stop me from going through puberty as a female.
I understand that testosterone will cause my body to become more masculine in appearance, and it will reduce my female hormones. This will probably mean that I will not menstruate (have “periods”), and that I will not be fertile (able to get pregnant) for the duration of treatment.

The following changes will likely be permanent, even if testosterone is discontinued:

Voice pitch (i.e., voice becoming deeper). Increased growth of hair, with thicker/coarser hairs, on arms, legs, chest, back, and abdomen. Gradual growth of moustache/beard hair. Hair loss at the temples and crown of the head, with the possibility of becoming completely bald.
Genital changes may or may not be permanent if testosterone is stopped; these include clitoral growth (typically 1—3 cm) and vaginal dryness.
Taking testosterone can cause changes that increase the risk of heart disease …
Decreasing good cholesterol (HDL) and increasing bad cholesterol (LDL). Increasing blood pressure. Increasing deposits of fat around the internal organs.
Taking testosterone can increase the red blood cells and hemoglobin, and while the increase is usually only to a normal male range (which does not pose health risks), a high increase can cause potentially life-threatening problems, such as stroke and heart attack. Your blood-cell count should be monitored periodically while you are taking testosterone.
Taking testosterone can lead to the cervix and the walls of the vagina becoming more fragile, and this can lead to tears or abrasions that increase the risk of sexually transmitted infections (including HIV) during vaginal sex—no matter the gender of the partner.
Taking testosterone can cause headaches or migraines. Taking testosterone can cause emotional changes, including increased irritability, frustration, and anger.

Sist men inte minst måste den presumtiva patienten (eller patientens föräldrar) intyga att han eller hon är införstådd med att behandlingen egentligen inte innebär att man byter kön:

I know that this treatment will not change my genetic sex (chromosomes), and it will not change my internal reproductive organs (ovaries, uterus, and vagina).

Efter det att Hoogland hade läst igenom texten förbjöd han dottern från att genomgå behandlingen. Han vägrade också att signera dokumentet.

Läkaren kör över Hoogland

Läkaren förklarade för Hoogland att hans signatur egentligen inte var nödvändig. Föräldrar har inte makt över sina barn i ärenden av denna typ. Det är upp till läkaren att avgöra om barnet ska undergå behandling eller inte. Läkaren sade att han beslutat att genomföra behandlingen därför att flickan, enligt hans bedömning, var tillräckligt “mogen”.

Domstolen ställer sig på läkarens sida

Hoogland beslutade sig för att dra fallet inför domstol. Domaren godkände emellertid behandlingsplanen med hänvisning till att flickan var en “minderårig, men mogen”.
Domstolen förbjöd sedan Hoogland från att försöka övertyga dottern att inte undergå behandlingen. Han förbjöds från att använda dotterns flicknamn när han pratade med henne. Han till och med förvägrades rätten att använda kvinnliga könspronomen i konversation om dottern med vänner. Domaren förklarade att ett överträdande av dessa regler skulle utgöra “familjevåld”:

To go back to the principles of necessity and proportionality, I find that it is necessary to restrain CD’s public expression to protect AB from harm. I also find such an order is proportionate. As between protecting AB from the harm and the family violence of a public denial of his gender identity by his father, and allowing his father to speak publicly about his parental rights as they concern this deeply private aspect of AB’s innermost thoughts and feelings, the balance strongly favours the protection of AB.

Hoogland vägrar ge upp

Trots all uppståndelse hade Hoogland fortfarande kontakt med sin dotter. Dotterns juridiska ombud hade uppmanat flickan att bryta med fadern, men hon valde att hålla relationen till pappan vid liv. Detta gav Hoogland tillfälle att prata med dottern.
Ett argument som ofta användes för att motivera testosteronterapin var att dottern var suicidal. Enligt Wong var könsbyte nödvändigt för att förhindra dottern från att begå självmord. Hoogland frågade dottern om hon verkligen var självmordsbenägen och hon skakade på huvudet och sade att hon blivit instruerad att hota med självmord om hennes föräldrar skulle förbjuda henne från att genomgå testosteronterapi.

Hoogland fick ny energi och började ge intervjuer. Under dessa intervjuer refererade han återigen till sin dotter som sin dotter. Därmed trotsade han den tidigare domstolsordern som uttryckligen förbjöd honom att referera till sin dotter som sin dotter. Domstolen utvidgade skärpte förbudet. I en så kallad “Protection Order” förklarade domstolen att pappan riskerade att bli arresterad om han inte respekterade domstolens beslut.

Till slut gav Hoogland upp. Dottern var nu 16 år och förlorad. I stället startade han ett nytt projekt. Målet var att upplysa föräldrar i Kanada vad myndigheterna kan göra med deras barn utan deras medgivande.

Hoogland grips av polis

I mars innevarande år grips Hoogland av polis misstänkt för att ha refererat till sin dotter med kvinnligt könspronomen. I den 22-sidiga polisrapporten listas Hooglands lagöverträdelser. Här är några exempel:

At the 11 marks of the video … CD again refers to AB as his “daughter” and uses female pronouns.
At 11:48 … he refers to AB as his “daughter”.
At 13:34 CD states that “I wasn’t able to prevent my daughter from receiving cross-sex hormones…”
At 16:1 …. He immediately begins to refer to AB using female pronouns.
At 16:20 CD states that “she …”

I april föll domen: Hoogland dömdes till sex månaders fängelse och drygt 200 000 kronor i böter. Hoogland överklagade domen och en månad senare beslutade en appellationsdomstol att släppa Hoogland mot borgen. Villkoren var som följer:

  • Hoogland måste uppvisa gott beteende.
  • Han får inte byta bostad utan tillstånd från domstol.
  • Han ska fortsatta att arbeta som brevbärare. Om han byter arbete, måste domstolen underrättas.
  • Han måste överlämna pass och andra resehandlingar till polisen.
  • Han får inte direkt eller indirekt publicera information som har med dotterns könsidentitet att göra eller identifiera sig som dotterns fader.

Hooglands dom ska diskuteras av en appellationsdomstol i november.

Slutord

Under debatten om Bill C-16 förklarade Jordan Peterson att han vägrade att följa lagen och att han var redo att ta konsekvenserna av beslutet:

If they fine me, I won’t pay it. If they put me in jail, I’ll go on a hunger strike. I’m not doing this. And that’s that. I’m not using the words that other people require me to use. Especially if they’re made up by radical left-wing ideologues.

Petersons kritiker sade att han var paranoid. Fallet Robert Hoogland visar att Petersons bedömning var korrekt. I Kanada är numera inte endast vissa ord olagliga att användas, andra ord måste användas. Annars riskerar du fängelse. Justin Trudeau är naturligtvis ingen Benito Mussolini, men det inträffade visar otvetydigt att wokefascismen är på frammarsch i Kanada.