Home » Okategoriserade » Woke 2021: Leva och låta dö

Woke 2021: Leva och låta dö

Den pågående pandemin har gett nytt bränsle åt wokevänstern. Massvaccinationer har inletts och frågan är i vilken ordning det ska ske. Man kan ju inte vaccinera alla samtidigt. Någon form av kösystem är oundvikligt.
En rimlig turordning är därför att gamla och personer med medicinska komplikationer, ska få förtur. Sjukvårdssystemet ska försöka rädda så många liv som möjligt. Därför måste dessa grupper prioriteras.
Wokevänstern har en helt annan idé. Den vill använda pandemin för att korrigera sociala orättvisor.

Dead

Källa: Pixabay.

Vad är social rättvisa?

I USA rekommenderar federala CDC hur vaccinen ska fördelas och dess rådgivande panel har föreslagit att “equity” ska vara vägledande.
“Equity” ska inte förväxlas med “equality”. “Equity” betyder social rättvisa, “equality” betyder jämlikhet.
Den traditionella synen på jämlikhetsproblemet säger att det bäst löses genom att vi är lika inför lagen. Det innebär inte att man tror sig kunna uppnå perfekt jämlikhet. Människor är olika. Några har mer energi än andra. Inte alla är lika kreativa eller intelligenta. Vi har olika intresseprofiler. Ett jämlikt samhälle kan mycket väl vara ett samhälle med stora skillnader. Det är emellertid inget problem om man uppskattar mångfald.

De som tillhör wokevänstern anser att vi är i grunden lika. Kreativitet, intelligens, intressen – allt är sociala konstruktioner. Därför är det inte fel att möblera om samhälle och människors huvuden, inte ens om det sker emot människors uttryckta vilja. Protester är nämligen också de sociala konstruktioner. Människor som protesterar mot wokepolitik tror att de uttrycker sina åsikter när det är det patriarkala, kapitalistiska systemet som talar i dem. De förstår inte vad de gör.

Kommunistisk etik

Wokeetik är kommunistisk etik. Kommunisten George Lukács sade att kommunistisk etik ska definieras i taktiska termer. Moraliskt är det som gagnar den kommunistiska saken. Feministiskt initiativ kräver att kvinnor ska kvoteras in i bolagsstyrelser. Det är “equity”. Bolagsstyrelser ska göras jämlika. På detta sätt vill partiet bekämpa strukturell diskriminering.
Samtidigt har partiet själv under en lång tid praktiserat strukturell diskriminering. FI hade under en tid en regel som garanterade att kvinnor dominerar partiets beslutande organ. Partiet plockade bort regeln efter det att det hade insett att man löper en större risk att få en meteor i huvudet än att FI ska utsättas för en massinvasion av män. Det är kommunistisk etik.

Låt dem dö

Om man frågar en person vars moraliska instinkter inte har perverterats av wokelogik hur vaccinen ska fördelas, får man svaret att målsättningen måste vara att rädda så många liv som möjligt.
Harald Schmidt är etikexpert vid universitet i Pennsylvania och säger att det är fel att prioritera gamla människor eftersom “äldre populationer är vitare”. Peter Szilagyi, professor i pediatrik vid University of California anser att man ska prioritera “essential workers”, dock inte därför att de är “essential” utan därför att “essential workers” ofta inte är vita. Craig Klugman, är professor i bioetik och instämmer: “people of color” ska prioriteras. Och det är endast tre röster i det alltmer rasistiska wokevimlet.
Under 1900-talet dog människor över hela världen i kampen för ett klasslöst samhälle. Nu ska de offras för social rättvisa. Under 1900-talet mördades människor därför att de tillhörde fel social klass. Nu ska de dö därför att de har fel hudfärg.