Home » Okategoriserade » How to Oppose the Push for Socialism

How to Oppose the Push for Socialism

Kommunism och socialism är två av världens mest blodtörstiga ideologier. Trots det är de populära, inte minst bland ungdomar. Frågan är vad det beror på och hur motståndet ska formuleras och organiseras. Ben Bayer and Elan Journo från Ayn Randinstitutet satte sig nyligen ner för att diskutera frågan.

USA och Skandinavien

Socialism ska inte sammanblandas med blandekonomi. Ett samhälle som det svenska kombinerar socialistiska och kapitalistiska inslag. Vi har en relativt fri ekonomi i kombination med socialistisk omfördelningspolitik.
När socialdemokrater och borgerliga partier grälar, handlar det om olika skattesatser och enskilda regleringar, men inte om systemet som sådant. Inte ens Moderaterna ifrågasätter välfärdsstaten.
När amerikanska socialister som Bernie Sanders försvarar socialismen säger man ofta att man vill skapa ett Amerika efter skandinavisk modell.
För det första är det, som sagt, inte sant att Danmark, Norge och Sverige är socialistiska länder. Skandinavien är blandekonomiskt. Faktum är att i många avseenden är Sverige mer marknadsliberalt än USA.
För det andra: om nu Sverige är amerikanska socialisters modellsamhälle, var är alla dessa delegationer med amerikanska socialister på studiebesök i vårt land?

Sanders har aldrig brytt sig om att besöka Stockholm, Oslo eller Köpenhamn när han är ute på socialistisk rundresa. Istället har han styrt kosan till Kuba och Venezuela. Han besökte Nicaragua 1985 och hyllade sandinisterna. Som nygift firade han sin smekmånad i dåvarande Sovjetunionen. De ständiga referenserna till det “socialistiska Skandinavien” är tom, politisk retorik som syftar till att dölja de egentliga avsikterna.
Sanders inledde sin kommunistiska karriär med att attackera Amerikas dollarmiljonärer. Nu när han själv har blivit dollarmiljonär på politik, angriper han istället landets alla dollarmiljardärer. För honom och kollegan Ocasio-Cortez är kapitalismen ett nollsummespel: Det är omöjligt att bli så rik som Stephen King på hederligt arbete. Man blir miljardär på att exploatera människor.

Vad är socialism?

När socialismen kritiseras försvarar socialister systemet med att Sovjet och de östeuropeiska staterna aldrig var sant socialistiska. När Berlinmuren föll hävdade Gudrun Schyman att det inte innebar någon kris för socialismen. Tvärtom, förklarade Schyman, och fortsatte:

Men när vi ser oss omkring och ser på hur den reellt existerande kommunismen har sett ut, så är det ju långt ifrån den människans frigörelse som var ursprungstanken.

Detta är ett klassiskt debattknep som socialister har använt alltsedan den ryska revolutionen. Närhelst socialismen kritiseras, försvaras den med hänvisning till att den är en idé eller utopisk konstruktion. Socialismen kan därför inte vederläggas. Den är lika immun mot kritik som Bibelns Gud fader.
Kapitalismen behandlas naturligtvis annorlunda. Om socialismen är en idé utan verklighetsanknytning, sägs kapitalismen vara ett objektivt existerade system.

Så kan Schyman hävda att kapitalism leder till reella ojämlikheter och att det egentligen inte spelar någon roll vad som händer i socialistiska stater eftersom kommunism och socialism är “ursprungstankar” som handlar om “frigörelse”.

Bayer och Journo är påverkade av Ayn Rands objektivistiska filosofi. Rand menade att verkligheten existerar objektivt. Det spelar ingen roll vilka åsikter som vi har. På 10 000 meters höjd existerar det inga kulturrelativister eller postmodernister.
Vi ska inte acceptera det socialistiska debattrick som säger att socialism är en idé utan koppling till verkligheten. Istället ska vi döma socialismen efter dess verkliga gärningar. Svaret på frågan “Vad är socialism?” är empirisk.
Alla socialistiska stater har grundats av marxister. Socialistisk folkmakt har undantagslöst inneburit statligt ägande av produktionsmedlen. Resultatet har lika undantagslöst varit fattigdom, politisk repression och utrikespolitisk imperialism. Det är den bistra sanning som kommunister som Gudrun Schyman försöker dölja med platoniseringen av socialismbegreppet.

Socialism och demokrati?

Moderna socialister är naturligtvis medvetna om socialismens brott och försvarar sig ofta med att de bara vill ha mer demokrati. Bayer och Journo menar att “demokratisk socialism” är en eufemism. Spelar det egentligen någon roll om ett förtryck etableras genom fria val eller statskupp? Bolsjevikerna kom till makten genom en statskupp, Hitler nådde maktens tinnar med demokratiska medel.
Bayer och Journo försvarar det amerikanska systemet därför att det är designat att förhindra förtryck av minoriteter. I den meningen är det inte demokratiskt. Majoriteter ska inte kunna handla utan restriktioner. Socialister som Sanders och Ocasio-Cortez vill ha majoritetsstyre på samhällets alla områden för att kunna undertrycka vad de uppfattar som klassfienden.

Detta är några av de frågor som Bayer och Journo diskuterar i videon. Mycket nöje!