Home » Okategoriserade » Från metoo-panik till klimatpanik till viruspanik

Från metoo-panik till klimatpanik till viruspanik

Sveriges socialistledda regering drar sakta åt tumskruvarna för att minska spridningen av coronaviruset. Så kallade “icke nödvändiga resor” till Sverige har förbjudits. Regeringen har rekommenderat att gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet stängs eller övergår till distansundervisning. Polisen har fått order att upplösa allmänna sammankomster med över 500 personer är införda.
Ett åtgärdspaket på svindlande 300 miljarder kronor har föreslagits. Är dessa åtgärder motiverade? Nej, det är de inte.

Corona

Boven i dramat: covid-19. Källa: Wikimedia.

Antal smittade

När denna artikel skrevs hade cirka 1200 personer smittats av det nya viruset. Ett tusen tvåhundra personer.

Antal sjuka

Innebär det att 1200 människor är sjuka? Nej, det gör det inte. Det är ett rimligt antagande att många av dem som blev sjuka när sjukdomen bröt ut är friska idag. Det faktum att fler människor rapporteras som smittade betyder inte nödvändigtvis att fler och fler människor är sjuka.

Men 1200 är väl ganska många människor?

Låt oss jämföra med förra årets influensa. Totalt rapporterade Folkhälsomyndigheten över 20 000 fall av influensa för 2017-2018. Trots det greps ingen av panik. Varför? Beror det kanske på att covid-19 är extra farligt?

Antal döda

Att mäta dödlighet är ingen enkel sak. Hur vet vi till exempel att den influensasmittade inte dog av sitt svaga hjärta eller att den coronasmittade inte dog på grund av nedsatt immunitet? Det är viktigt att hålla dessa komplikationer i minnet när man studerar statistiken. Folkhälsomyndighetens mått är långt ifrån perfekta. Det hindrar oss emellertid inte från att ställa viktiga frågor.
Hur många människor har dött i covid-19? När denna artikel skrevs hade tio människor avlidit. Hur många människor dog i influensa under Folkhälsomyndighetens mätperiod? Svar: över 1000 personer. Nästan 5 procent av de smittade dog.

Helvetiska symtom?

En möjlighet är att det inte är den höga dödligheten som är problemet. Kanske vill politikerna bespara medborgarna en smärtsam sjukdomsupplevelse. Frågan är alltså hur sjuk man blir som coronapatient. Folkhälsomyndigheten skriver att covid-19 är en sjukdom där “många har mycket milda symtom”. Myndigheten citerar också en studie från “Kina visar att det trots allt bara är en mycket liten andel av identifierade riskgrupper som drabbas av svår infektion.”

A recent study published by the Chinese Center for Disease Control and Prevention found that, of the 44,672 COVID-19 cases that were confirmed in China by February 11, more than 36,000 (81 percent) of those cases were mild.

Med andra ord

Det är alltså inte fallet att 1200 människor är sjuka i covid-19. Det är inte ens säkert att antalet sjuka har blivit fler. Inte heller är det fallet att covid-19 har visat sig vara en farlig sjukdom. Symtomen är i de flesta fall milda och sjukdomsförloppet är inte överdrivet långt. För de flesta människor är covid-19 inte värre än en vanlig influensa.

Vad ska vi göra?

Riskgrupperna ska naturligtvis skyddas, men det ska ske oberoende om vi har en influensa- eller coronaepidemi.
Nästa fråga lyder följaktligen: Vilka människor löper allvarlig risk? Medianåldern för döda i influensa år 2017-2018 var 84 år. Nio av tio dödsfall var i åldersgruppen 65 och äldre. Covid-19 uppvisar ett snarlikt mönster. Italien är det land i Europa som har drabbats hårdast. Genomsnittsåldern för döda italienare är 80 år och nära hälften av de döda led dessutom av en sjukdom som ytterligare försämrade deras överlevnadsmöjligheter.
Bortsett från det behövs inga speciella åtgärder. Varför inte? kan man fråga sig. Svaret finns på Folkhälsomyndighetens sida. Myndigheten skriver:

De allra flesta blir lindrigt sjuka, men en liten grupp får en mycket allvarlig sjukdom och dödsfall förekommer för både säsongsinfluensa och covid-19.
Däremot kommer covid-19 drabba betydligt fler i en befolkning där den sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Man kommer att se fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård. Säsongsinfluensa som återkommer varje år, har däremot cirkulerat i samhället under en lång tid. Därför har skyddet mot olika varianter influensavirus kunnat byggas upp i befolkningen.

Anledningen till att vi inte ska stänga skolor och förbjuda större allmänna sammankomster är att det bästa skyddet mot covid-19 är att ha varit sjuk. Det är inte så paradoxalt som det låter. Det är genom att utveckla en flockimmunitet mot sjukdomen som vi gör den irrelevant.

Från metoo-panik till klimatpanik till viruspanik

Att media deltar i hysteriproduktionen kring covid-19 är inget som vi ska förvåna oss över. Goda nyheter säljer som bekant inga lösnummer. Media lever på att överdriva eländet i världen.
Att regeringen nu gör gemensam sak med katastrofpredikanterna är emellertid oansvarigt. Tyvärr är inte heller det något som vi ska förvåna oss över.
Rosenbad liknar alltmer en cirkus. Först försökte regeringen slå politiska mynt av metoopaniken. Därefter uppmuntrade man till klimatpanik i ett av världens renaste länder.
Nu har människor glömt bort metoo och ingen bryr sig om Greta Thunberg. Faktum är att allt färre bryr sig om Löfven och hans sjunkande skepp. Det är också det egentliga skälet till att regeringen har allierat sig med domedagspredikanterna. Tre hundra miljarder kronor ska övertyga alla de som bunkrar pasta och toalettpapper och stjäl handsprit på landets akutmottagningar att regeringen har kontroll över läget. För den summan hade vi fått nästan fem försvar. Istället ska skattemedlen användas för att rädda Sverige från konsekvenserna av en infektion som inte är värre än en ordinär influensa.