Home » Okategoriserade » Favorit i repris: deportationsfrågan

Favorit i repris: deportationsfrågan

Det är inte överhövan svårt för utländska medborgare att få uppehållstillstånd eller asyl i Sverige. Inte alla får dock stanna. Invandringspolitiken är reglerad, som det heter. Man kan tvista om det är bra eller dåligt att den är reglerad, men åtminstone för tillfället har riksdagen bestämt att Sverige tillämpar reglerad invandring. Det faktum att Sverige tillämpar reglerad invandring leder oundvikligen till att många människor får avslag på sina ansökningar. Det ligger i systemets natur. Många invandrare vägrar emellertid att godta negativa besked och går under jorden. De vet att om de bara bidar sin tid tillräckligt länge så får de uppehållstillstånd av humanitära eller av andra skäl. Hur många illegala invandrare finns det i Sverige? Det är naturligtvis inte lätt att veta, men polisen uppskattar att cirka 10 000 människor uppehåller sig illegalt på svenskt territorium.

Regeringen tar i med “hårdhandskarna”

Att tusentals människor uppehåller sig illegalt i vårt land är naturligtvis inte bra. Efter terroristattackerna mot New York, Washington, London och Madrid har europeiska regeringar börjat se åtminstone lite allvarligare på den illegala immigrationen. Det är naturligtvis utmärkt. Vad vill då Sveriges regering göra åt saken? Migrationsminister Tobias Billström skräder inte orden:

Den som fått avslag på sin asylansökan måste återvända till hemlandet, annars hotas i längden hållbarheten i Sveriges asylsystem. Myndigheters och domstolars beslut måste respekteras. … Ett bifall och ett avslag kan inte tillåtas leda till samma resultat – att den asylsökande stannar kvar i landet. Om personer som får avslag på sina asylansökningar kan välja att ignorera besluten blir asylprövningen överflödig och den reglerade invandringen har upphört. Att inte återvända till hemlandet utan istället gömma sig kan liknas vid att inte acceptera domar på andra rättsområden.

Billström har givetvis rätt. Vi försöker inte locka fram bankrånare ur det fördolda genom att erbjuda dem en massa pengar om de bara ger upp och överlämnar sig till rättvisan. Så långt är således allt i sin ordning. Vad vill migrationsministern göra istället? Vad har han för politik visavi alla de som uppehåller sig illegalt i Sverige?

Billström
Migrationsminister Billström

Billström vill göra exakt det som han säger att man inte skall göra. Den utlänning som vägrar att återvända till sitt hemland trots att han eller hon har fått avslag på sin ansökan och således enligt svensk lag måste åka hem, kan få upp till 30 000 kronor insatt på sitt bankkonto om vederbörande respekterar svensk lagstiftning och hörsammar myndigheternas vädjan . Vad kallar Billström sin politik? Han kallar den “ett effektivt återvändandearbete”. Tomma tunnor skramlar i regel mest, heter det som bekant.

Gömda flyktingar?

Flyktingpolitikens målsättning är att ge förföljda människor skydd. Inte alla som söker skydd är dock flyktingar. Det finns också människor som vill bosätta sig i Sverige därför att Sverige är ett välutvecklat och rikt land. Det är därför Sverige har reglerad invandring. För att få sin ansökan beviljad måste man uppfylla en rad kriterier. De som inte uppfyller kriterierna är alltså inga flyktingar och skall utvisas. Sett ur det perspektivet förefallet begreppet “gömd flykting” vara litet av en oxymoron. En individ som på goda grunder har nekats uppehållstillstånd blir väl inte flykting bara för att vederbörande går under jorden? I en artikel i Sydsvenska dagbladet berättar man att så kallade "gömda flyktingar" erbjuds gratis läkar- och tandvård i Skåne. Varför inte istället använda det korrekta begreppet “illegal invandrare”? Det kanske inte är lika politiskt korrekt, men frågan är om det inte beskriver verkligheten på ett mer adekvat sätt än uttrycket "gömda flyktingar". Personer som vägrar att lämna landet trots att myndigheterna har beordrat dem att göra det befinner ju sig på svenskt territorium i strid med svensk lagstiftning.

Fri läkar- och tandvård

Men det är inte endast motsträviga utlänningar som är ett problem för migrationsministern. Frågan är vad Billström anser om att personer som har fått avslag på sin asylansökan inte endast går under jorden, utan att de dessutom erbjuds också fri läkar- och sjukvård på skattebetalarnas bekostnad så att deras underjordiska vistelse skall bli lättare att uthärda. En svensk medborgare som inte betalar sin tandläkarräkning drabbas av en veritabel krigsförklaring från statens sida. Utländska medborgare som vägrar att lämna landet erbjöds en större summa pengar och fri läkar- och tandvård medan dem överväger erbjudandet. Enligt miljöpartisten Bo Thunell, har Folktandvården beslutat att börja använda fiktiva personnummer för att kunna “registrera” illegala invandrare som patienter. Dessutom överväger Region Skåne att kräva ersättning av skattebetalarna för de kostnader som man har ådragit sig genom att dela ut gratis läkar- och tandvård till personer som befinner sig illegalt i Sverige.

Vad bör göras?

I den här frågan finns det endast en korrekt linje: de som vägrar att lämna landet skall deporteras. Punkt slut. Att svenska politiker inte vågar försvara svensk lag och svenska skattebetalare har sitt ursprung i den så kallade Sincari-kontroversen på 90-talet. Ni kanske minns den där kurdiska familjen som egentligen inte var kurdisk och som i verkligheten inte hette Sincari och som utvisades under ett tumult som söker sin make? Bättre då att tjata och muta och hoppas att ingen märker att man inte vågar annat. Det är Billströms strategi. Det är i situationer som dessa som även luttrade filurer som redaktören kan börja fantisera om regimskifte.