Home » Okategoriserade » Samtal med Condoleezza Rice

Samtal med Condoleezza Rice

En av de mest intressanta webbplatserna på nätet drivs av Hoover Institution vid Stanforduniversitet. Uncommon Knowledge är en webbplats och ett program om politik och kultur som startade som TV-program i slutet av 90-talet, men som idag sänds över nätet. Programmet leds av Peter Robinson.
Programmet är intressant inte endast på grund av de ofta högt kvalificerade gästerna, utan också på grund av programledarens debatteknik. Istället för att mysprata med sina gäster, bombarderar Robinson dem med citat från deras egna skrifter. Gästerna ges möjlighet att förklara sig och en intressant diskussion om viktiga frågor kan inledas.
I föreliggande avsnitt besöks programmet av USA:s förre utrikesminister Condoleezza Rice. Samtalets utgångspunkt är Rices bok: No Higher Honor. A Memoir of My Years in Washington.

Mycket nöje!