Home » Okategoriserade » Demokratin som fnask

Demokratin som fnask

Uppståndelsen kring Jyllands-Postens beslut att publicera tolv karikatyrer av profeten Muhammed verkar vara utan ände. Nyligen demonstrerade 15 000 muslimer i Lahore i protest mot Muhammedteckningarna. Utländska företag och banker fick se sina lokaler vandaliserade.

Ett skräckslaget Europa

De europeiska regeringscheferna är livrädda för mullorna i den muslimska världen. Ingen premiärminister, president eller statsminister vågar uttala den enkla sanningen: demonstrationerna mot Europas demokrati är föraktliga och ett uttryck för en kollektiv enfald som ytterst är religiöst grundad.
Den muslimska världen har naturligtvis noterat européernas rådvillhet. De har sett ministrarnas knän darra under presskonferenserna, de har noterat osäkerheten i deras ögon. Det är således fullt logiskt att de nu trappar upp sina krav. Den muslimska världen kräver nu att EU lagstiftar mot blasfemi. EU:s utrikeskommissionär Javier Solana besökte nyligen Saudiarabien med anledning av kontroversen kring Muhammedkarikatyrerna. Under en presskonferens sade ordföranden för Organisation of the Islamic Conference att Solana ställt sig bakom de muslimska ländernas krav på en FN-resolution som förbjuder blasfemi:

Vi kom överens om att med olika åtgärder, även på FN-nivå, få fram garantier för att denna typ av handlingar inte upprepas. … Jag har lagt fram många idéer och lagförslag.

En inte alltför osannolik gissning är därför att EU planerar någon form av kollektiv reträtt och att organisationen är beredd att sälja ut den europeiska demokratin för att beveka enväldena i Mellanöstern. I framtiden skall det inte vara tillåtet att skämta om islam. EU verkar vara överens med tyrannerna i den muslimska världen och de muslimska fascisterna att det är bättre att Europa är mer likt Iran än USA.

Feg socialdemokrati

Vad säger Sveriges regering? Statsminister Göran Persson har beskyllt sin danska kollega för bristande handlag. Kulturminister Leif Pagrotsky sade följande i samband med invigningen av Mångkulturåret i Malmö:

Den danska regeringen har visat att den inte är en regering för hela det danska folket och en sådan situation vill jag inte ha i Sverige.

Istället för att läsa lusen av mullorna ägnar sig kulturministern åt billigt röstfiske. Ibland undrar man om regeringen är medveten om hur pinsam den är. Socialdemokratiska regeringar har i decennier stöttat befrielserörelser över hela världen och dessutom ofta skrutit över det. Danmark är en av världens mest väl fungerande demokratier. I Transparency International Corruption Perceptions Index för 2005 kommer Danmark på tredje plats, medan Sverige hamnar på sjätte plats. Det minst korrupta muslimska landet hamnar på en föga hedrande tjugonionde plats. Med tanke på hur ofta socialdemokratiska statsråd och politiker talar sig varma för solidaritet med demokratier, hade man kanske förväntat sig att Göran Perssons regering skulle bispringa danskarna. Något sådant har emellertid inte skett. Vår tids socialdemokrater beter sig lika fäaktigt visavi Danmark som Palmeepokens socialdemokrater gjorde när de likställde kritik av förtrycket i kommunistdiktaturerna med antisovjetism.
Nyligen uppdagades det också att Utrikesdepartementet förmått webbhotellet Levonline att stänga Sverigedemokraternas webbplats. Utrikesminister Laila Freivalds förnekar att UD eller någon annan myndighet har tvingat Levonline att stänga SD:s webbplats. Folkpartiledaren Lars Leijonborg har dock anmält Freivalds till Konstitutionsutskottet. Framtiden får utvisa om Freivalds har talat sanning.
Dessvärre finns det ingen anledning att betvivla regeringens önskan att kräla i smutsen för att tillfredsställa de islamiska fascisterna. Utrikesdepartementet har översatt sin förkastelsedom över Sverigedemokraterna till arabiska för att undanröja alla tvivel om på vems sida som Sverige står i Muhammedkontroversen. De islamiska fascisterna i Mellanöstern är naturligtvis glada över att Sveriges regering på detta sätt ingriper mot sk. islamfientliga grupper. Iranunderstödda Hizbollahs TV-kanal al-Manar har, enligt TT, låtit meddela att Sverige inte längre är misstänkt för att delta i västs konspiration mot Muhammed:

Vi har talat med svenska diplomater och vet nu att den svenska regeringen inte låg bakom tävlingen om karikatyrer av Muhammed. Den historien är död, säger vakthavande nyhetsreporter på al-Manar i Beirut, Dia abu Taam.

En avgrund öppnar sig

När Norge totalförbjöd Jesusparodin “Life of Brian” med hänvisning till att den hädade kristendomen, skrattade vi högt i Sverige. Vi skrattade nästan lika mycket åt Monty Python-gängets galna upptåg som vi skrattade åt de humorbefriade norrmännen. Idag står Norge utanför EU. Det är inte osannolikt att Norge i framtiden kommer att ha en betydligt generösare syn på yttrande- och tryckfrihetsfrågor än EU-anslutna Sverige.
Frågan är vad Sverige gör om den norska yttrandefriheten kolliderar med EU:s, Saudiarabiens och Irans uppfattning? Antag att en norsk tidning publicerar något som mullorna i arabvärlden uppfattar som blasfemiskt. Sverige och EU skulle då vara förpliktade att ställa sig på diktaturernas sida mot demokratin Norge. En dylik union är inte värd att kallas “demokratisk”.

Det är nu upp till Javier Solana, Göran Persson och resten av den politiska eliten i Europa att visa att den europeiska demokratin är mer än blott ett billigt fnask.