Woke 2023: Stanfords "The Elimination of Harmful Language Initiative"

Submitted by Fähstorkh on Tue, 03/14/2023 - 13:23

Stanforduniversitetet är ett av USA:s så kallade toppuniversitet. Det innebär att man måste ha bra betyg för att säkra sig en plats. Man måste också ha gott pengar. Det är dyrt att studera på Stanford. Stanford är emellertid inte endast ett elituniversitet, det är också en institution som kontrolleras av wokevänstern. Nyligen sjösatte Stanford ett nytt projekt i syfte att bidra till en inklusiv värld: The Elimination of Harmful Language Initiative.

Först lite kontext.

Science, Politics and Gnosticism

Submitted by Fähstorkh on Fri, 03/03/2023 - 15:59

I Science, Politics and Gnosticism (Intercollegiate Studies Institute, 2005) karakteriserar den amerikanske filosofen Eric Voegelin vår tids politiska massrörelser genom att spåra dem tillbaka till deras ideologiska rötter.
Voegelins tes är att socialism, fascism och nationalsocialism är i grunden religiösa rörelser med grunder i gnostisk filosofi.

Science, Politics and Gnosticism

1984

Submitted by Fähstorkh on Mon, 02/13/2023 - 12:14

Lex Fridman forskar om artificiell intelligens vid Massachusetts Institute of Technology. Han driver också en populär YouTubekanal. Nyligen beslutade han sig för att läsa en bok i veckan under ett helt år och publicera en video per bok.
Först ut är George Orwells klassiker 1984.

Tidöavtalets paradoxer

Submitted by Fähstorkh on Mon, 02/06/2023 - 14:54

Sverigedemokraterna blev inte inbjudna till Nobelfesten i Stockholm. Nobelstiftelsen motiverade sitt beslut med följande ord:

Partiets bakgrund i högerextremism och företrädarnas agerande i nuet visar på en bristande respekt för den grundläggande principen om alla människor är lika värda och rättigheter.

Faktum är att det är helt i sin ordning att driva och argumentera för Sverigedemokratisk politik och bli inbjuden till nämnda bankett, så länge man inte kallar sig Sverigedemokrat. I denna artikel ska vi kika lite närmare på Tidöavtalet.

Hjärnsmältor

Submitted by Fähstorkh on Tue, 01/31/2023 - 15:18

Sam Harris är hjärnforskare, men försörjer sig i huvudsak på att skriva, föreläsa och debattera. Han är dock ingen större kommunikatör. Han talar med en låg och entonig röst och ger ofta ett oengagerat intryck.
Likväl har han formulerat en skarp och ofta träffande kritik av de stora världsreligionerna. Han är kanske inte en lika stor orator som Christopher Hitchens, men definitivt en lika god analytiker.

Klimatteater

Submitted by Fähstorkh on Wed, 01/25/2023 - 16:15

Greta Thunberg beskriver sig som en autistisk klimat- och rättviseaktivist. Autism är ett spektrum, starka moraliska övertygelser i kombination med ett svartvitt förhållningsätt är vanligt förekommande.
När sextonåriga Thunberg intervjuades av Fredrik Skavlan sade hon också att hon ser världen i svartvitt. Under intervjun förklarade Thunberg att lösningen på klimatkrisen "är … så lätt att en femåring kan förstå det".
Nu har Thunberg vuxit upp och tillhör vuxenvärlden, men hon beter sig fortfarande som en femåring.

Woke 2023: Från Mao till Trudeau

Submitted by Fähstorkh on Sat, 01/21/2023 - 16:50

Året är 1966. Du har blivit arresterad av kinesisk polis. Du spärras in i en cell tillsammans med ett tiotal personer. De samlas runtom dig och anklagar dig för att ha begått avskyvärda brott mot folket. Du försvarar dig och säger att du inte har brutit mot någon lag, åtminstone ingen lag som du känner till.

Herr Clausewitz och klimatkampen

Submitted by Fähstorkh on Mon, 01/02/2023 - 18:23

Klimataktivisten Greta Thunberg har beklagat sig över att hennes politiska engagemang har hindrat henne från att få en anständig utbildning. Allt hopp är dock inte ute. Thunberg förefaller bedriva självstudier och beviset härför är hennes ständigt expanderande vokabulär.
Hon har lärt sig att använda två nya ord; "nykolonialism" och "rasism".
Att öppna en gruva är, om vi får tro Thunberg, nykolonialism och rasism, även om det görs av svenskar och på svenskt territorium.

The Marxification of Education

Submitted by Fähstorkh on Sat, 12/17/2022 - 15:01

I maj innevarande år mördades över 20 barn och vuxna vid en skolskjutning i Uvalde, Texas. Efteråt arrangerade elever från skolor i området en protest. Eleverna samlades utanför Rhode Islands stadshus på skoltid och krävde skärpta vapenlagar. I samma område kan nio av tio studenter inte räkna och åtta av tio har allvarliga problem med att uttrycka sig skriftligt och muntligt.