Intellektuellt finlir eller bara dravel? Jordan Peterson och John McWhorter

Submitted by Fähstorkh on Tue, 05/10/2022 - 19:03

I George Orwells roman Animal Farm beskriver författaren hur djuren på en bondgård gör uppror mot bonden med målet att skapa en jämställd lantegendom. Revolutionen urartar dock och en gris med namnet Napoleon tar makten och inför ett nytt privilegiesystem i vilket han själv befinner sig på toppen. Från och med nu, kungör Napoleon, är alla djur jämlika, men några djur är mer jämlika än andra.
Vad har Orwells satir att göra med Jordan Peterson och John McWhorter? Det är en fråga som ifrågavarande artikel förhoppningsvis ska besvara.

Cynical Theories I

Submitted by Fähstorkh on Tue, 03/22/2022 - 17:33

James Lindsays och Helen Pluckroses Cynical Theories - How Activist Scholarship Made Everything About Race, Gender, and Identity(Pitchstone Publishing, 2020) är en systematisk presentation och kritik av det som ibland kallas wokevänster. Det är en svårläst, men i högsta grad informativ bok som vi här ska kika lite närmare på.

Cynical Theories

Lärdomar från Kanada

Submitted by Fähstorkh on Wed, 03/09/2022 - 12:50

Kommunister är utopister och tror på ett framtida statslöst samhälle. Klassiska liberaler anser att staten är ett nödvändigt ont. Den är nödvändig därför att den sociala ordningen måste upprätthållas och ett försvar mot externa fiender är nödvändigt. Den är ett ont därför att den utgör ett hot mot människors friheter. Därför vill klassiska liberaler begränsa statens storlek och i stället prioritera marknadslösningar.

Woke Racism

Submitted by Fähstorkh on Mon, 02/28/2022 - 15:15

John McWhorter är språkvetare vid New Yorks Columbiauniversitet. I sin senaste bok, Woke Racism. How a New Religion is Betrayed Black America (Portfolio, 2021) diskuterar och kritiserar McWhorter det som i andra sammanhang brukar kallas "wokevänster". Till skillnad från många kritiker menar McWhorter att det är fel att betrakta wokevänstern som en politisk rörelse. Istället menar han att det är en religiös väckelserörelse.

Woke Racism

Against the Tide

Submitted by Fähstorkh on Sat, 02/19/2022 - 16:33

Den brittiske filosofen Roger Scruton dog för drygt två år sedan, 75 år gammal. Efter sig lämnade han böcker, föreläsningar, musikaliska kompositioner och noveller. Against the Tide (Bloomsbury, 2022) är en artikelsamling utgiven postumt av Scrutons litterära exekutör, den irländske filosofen Mark Dooley.

Against the Tide

Vänstern och arbetarklassen

Submitted by Fähstorkh on Sun, 02/13/2022 - 15:33

Marxismen hävdar att socialismen är en historisk nödvändighet. Arbetarklassen kommer av skäl som den själv inte förstår att störta kapitalismen i gruset. I realiteten har arbetarklassen aldrig varit särskilt förtjust i klasskamp och revolution. De flesta arbetare uppfattar sig inte som tillhöriga en social klass med bestämda intressen. De vill bilda kärnfamilj, äga en Volvo eller motsvarande och bo i villa.

Freedom Convoy

Gud, Milo och Margie

Submitted by Fähstorkh on Sun, 01/30/2022 - 14:00

Vad driver människor att bli religiösa? Kristna får ofta frågan hur de kan beskriva Gud som kärleksfull när han, uppenbarligen utan att tveka, är beredd att döma människor till eviga plågor för bagatellartade regelöverträdelser. Skräckrockaren Alice Cooper sade i en intervju att hans kristna tro är grundad på fruktan. Cooper förklarade att han är rädd för Gud. Det var inte paradiset som lockade honom, utan rädslan för att hamna i helvetet.

The G Factor. The Science of Mental Ability. Del IV

Submitted by Fähstorkh on Mon, 01/24/2022 - 15:04

I den föregående artikeln om Arthur Jensens bok The G Factor. The Science of Mental Ability (Praeger, 1998) nuddade vi vid något som har gjort modern differentialpsykologi kontroversiell: frågan om förhållandet mellan arv och miljö. I denna artikel ska vi titta lite närmare på det som har gjort intelligensforskning extremt kontroversiellt: frågan om gruppskillnader. Finns det skillnader i uppmätt intelligens mellan olika etniska grupper?

AJ