A Billion Years

Submitted by Fähstorkh on Tue, 10/25/2022 - 18:56

Det som gör scientologikyrkan till en intressant religion är att den är modern. Traditionella religioner handlar om änglar och demoner, scientologins doktrin innehåller intergalaktiska konfederationer, rymdskepp, inplanteringsstationer och utomjordiska invasionsstyrkor.
I denna artikel ska vi kika lite närmare på Mike Rinders nya bok: A Billion Years (Silvertail Books, 2022). Rinder var scientolog i över 30 år och medlem av kyrkans ledning. Han lämnade organisationen för 15 år sedan och är idag en av dess skarpaste kritiker.

Groomer Schools. Del II

Submitted by Fähstorkh on Sat, 10/15/2022 - 13:44

I en bok från 2021, A Long, Dark Shadow: Minor-Attracted People and Their Pursuit of Dignity, hävdar Allyn Walker, som beskriver sig som transperson, att det är dags att avstigmatisera pedofili och ersätta pedofilbegreppet med frasen "Minor Attracted People".

Woke 2022: The Last White Man

Submitted by Fähstorkh on Sat, 09/24/2022 - 16:04

The Last White Man är namnet på en roman av den brittisk-pakistanske författaren Mohsin Hamid. När bokens huvudrollsfigur, en man med det svenskklingande namnet "Anders", vaknar upp en morgon upptäcker han att hans hudfärg har mörknat. Varför får vi inte veta. Anders sägs reagera med vrede, men han inser snart att han inte är ensam om att ha förvandlats. Över hela världen blir vita allt mörkare tills det en dag inte finns kvar några vita människor överhuvudtaget.

Woke 2022: De vill att du ska dö

Submitted by Fähstorkh on Fri, 09/16/2022 - 14:28

Rahm Emanuel var Vita husets stabschef under president Barack Obama. Emanuel sade vid ett tillfälle att kriser inte nödvändigtvis är något negativt. Tvärtom:

You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that is an opportunity to do things that you think you could not do before.

Vad Emanuel menade var följande: Om du lyckas att övertyga människor om att det existerar ett hot mot dem, kommer de att acceptera politiska åtgärder som de aldrig hade accepterat annars.

Inför valet

Submitted by Fähstorkh on Fri, 09/09/2022 - 13:33

Antag att du ska opereras för en allvarlig sjukdom. Operationen dröjer dock och du frågar din läkare vad det beror på. Läkaren svarar att den läkare som ska utföra operationen är på semester. Du ställer då frågan om man inte kan hitta en annan läkare. Läkaren svarar: "Vi tillämpar regeln varannan kvinna. Den förra patienten opererades av en man, vilket innebär att du ska opereras av en kvinnlig läkare. Vårt mål är en jämställd sjukvård. Alla måste göra en insats i kampen mot patriarkatet"

Cynical Theories. Del III

Submitted by Fähstorkh on Fri, 08/26/2022 - 13:36

I förra artikeln beskrev vi postmodernismens historia. 1960-talets postmodernism var abstrakt, dunkel och politisk irrelevant. I mitten av 70-talet hade den akademiska postmodernismen bränt allt sitt krut. Samtidigt hade en ny och mer politiskt potent postmodernism börjat växa fram.
I denna artikel ska vi lite närmare på postkolonial teori.

Cynical Theories. Del II

Submitted by Fähstorkh on Thu, 08/18/2022 - 18:14

I den första artikeln om James Lindsays och Helen Pluckroses bok Cynical Theories sade vi några ord om postmodernismens historia. I denna artikel ska vi fortsätta att granska rörelsens historia, denna gång med fokus på hur postmodernismen ser på kunskap och makt.

Race Marxism. Del II

Submitted by Fähstorkh on Tue, 08/02/2022 - 14:24

Den kritiska rasteorin grundades 1989 under en konferens i Madison, Wisconsin. Richard Delgado, en av rörelsens förgrundsfigurer, beskrev deltagarna som "ett gäng marxister". Mötet var organiserat av den svarta feministen Kimberlé Crenshaw. Det var Crenshaw som föreslog mötet att den nya rörelsen skulle anta namnet "kritisk rasteori".

Groomer Schools. Del I

Submitted by Fähstorkh on Tue, 07/26/2022 - 12:54

Den amerikanske matematikern James Lindsay har startat ett projekt vars syfte är att beskriva och kritisera vad han kallar "marxifieringen" av det amerikanska utbildningssystemet. Föreläsningsserien "Groomer Schools" handlar om den amerikanska grundskolan.
Lindsay menar att amerikanska skolor idag inte har som primär målsättning att utbilda barn och ungdomar så att de kan finna en plats i samhället där de kan sätta rötter och växa. Målsättningen är att skapa besvikna, desillusionerade och mentalt instabila barn och ungdomar som kan rekryteras för radikal politik.