I den ideologiska bubblan

Submitted by Fähstorkh on Sun, 07/07/2019 - 08:00

Förra artikeln handlade om Paul Johnsons bok Intellectuals. Johnson delade in gruppen reflekterande individer i två undergrupper: de som är intresserade av människor och de som är intresserade av idéer. Lenin tillhörde den sistnämnda gruppen. Den brittiske filosofen Bertrand Russell träffade Lenin år 1920 och beskrev honom med följande ord:

Intellectuals

Submitted by Fähstorkh on Fri, 06/28/2019 - 13:23

Det finns ett talesätt som säger att man ska sopa rent framför sin egen dörr innan man kritiserar andra. Vänsterintellektuella älskar att predika för människor om hur de ska leva sina liv. I boken Intellectuals (Harper Perennial, 1988) har den brittiske historikern Paul Johnson dissekerat ett helt koppel vänsterintellektuella och ställt just denna fråga: hur väl hade alla dessa världsförbättrare städat framför sina dörrar?
Det är roande läsning.

The Kindergarden of Eden

Submitted by Fähstorkh on Mon, 05/20/2019 - 19:10

Evan Sayet är amerikansk ståuppkomiker. De flesta ståuppkomiker skojar om kristna och republikaner. Sayet har, tillsammans med Ann Coulter, specialiserat sig på att driva med den amerikanska vänstern. Han har också skrivit en bok: The Kindergarden of Eden (Amazon, 2012) i vilken han presenterar den enhetliga fältteorin om vår tids vänster.

The Kindergarden of Eden

Springtime for Snowflakes

Submitted by Fähstorkh on Sun, 04/28/2019 - 18:47

Varje år håller Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, en föreläsning på temat arv och miljö för läkarstudenter. Bland annat får de blivande läkarna lära sig att det existerar biologiska könsskillnader. För drygt ett år sedan anmälde en kvinnlig läkarstuderande Hesslow till den medicinska fakulteten. Professorns brott var att han hade påstått att det existerar biologiskt grundade könsskillnader. Studenten menade att uttalandet var kränkande och att det stred mot universitetets likabehandlingsplan och värdegrund. Medicinska fakulteten tog anmälningen på största allvar.

Vänsterhänt initiativ mobiliserar till kamp mot högerhänthetsnormen

Submitted by Fähstorkh on Thu, 04/04/2019 - 08:00

Det är inte lätt att vara vänsterhänt. Skälet är att samhället är anpassat till högerhäntas behov. Varför är det det? Den konventionella visdomen bjuder oss att tro att det beror på att nio av tio människor är högerhänta. Det sägs vara skälet till att vänsterhänta företagare i verktygsbranschen säljer verktyg som är anpassade för högerhänta.

Om dygdsignalering

Submitted by Fähstorkh on Thu, 03/28/2019 - 08:00

Kommunismen hade som mål att krossa det traditionella samhället. Den var ett i grunden modernistiskt projekt. Vi finner spår av dess mentalitet i kommunistisk arkitektur, konst och kultur. Den nya socialistiska människan skulle leva i ett samhälle där byggnader, monument och kulturliv konfirmerade det socialistiska systemets moraliska överlägsenhet. Under socialismen skulle människor kunna blicka i alla väderstreck och få bekräftelser på det socialistiska samhällets och den socialistiska människans moraliska överlägsenhet.

Den skamlösa jakten på kollektiva syndabockar

Submitted by Fähstorkh on Fri, 03/15/2019 - 08:00

Vänstern var under 60- och 70-talet enormt styv i korken. Under en 20-årsperiod bokstavligen haglade dumheterna över medborgarna. Det gick knappt en dag utan att en korkad idé åtföljdes av en stupiditet vars maka man ofta sökte förgäves efter. Numera har genusfeminismen axlat denna mantel.

SF

Statementfestival. Källa: Wikimedia.

Roten till allt ont?

Submitted by Fähstorkh on Wed, 03/06/2019 - 08:00

The Root of All Evil är en dokumentär från 2006 av den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins. I programmet gick Dawkins till frontalangrepp mot världens religioner. Kritiker påpekade i efterhand att Dawkins klander var oberättigat. Världsreligionerna kan knappats hållas skyldiga för allt elände i världen. Dawkins svarade att det inte var han som hade gett dokumentären dess namn. Programmet bytte sedermera namn till The God Delusion, efter Dawkins bok från samma år.

Teflonpolitikens återkomst

Submitted by Fähstorkh on Wed, 02/27/2019 - 08:00

När den amerikanske entomologen Edward Wilson fick frågan vad han tyckte om socialism, svarade han: "Great idea. Wrong species". Om vi hade varit myror, hade det fungerat utmärkt, förklarade Wilson. Myrsamhällen är egalitärt organiserade. Mänskliga samhällen fungerar inte på det sättet. Skälet är att människor är olika talangfulla, de har olika ambitioner och förmågor. Socialism strider, helt enkelt, mot människans natur.

Tro och vetande

Submitted by Fähstorkh on Wed, 02/20/2019 - 13:31

När smarta personer inte har något vettigt att säga och vet om det, men ändå inte kan motstå frestelsen att uttala sig, blir resultatet också därefter. En nyligen publicerad artikel i Dagens nyheter om förhållandet mellan vetenskap och religion illustrerar detta predikament på ett fullödigt sätt.
I artikeln hävdade sju forskare att det är en "populär missuppfattning" att religion och vetenskap står i konflikt med varandra. Forskarna förnekade att vetenskapen har vederlagt religionens "försanthållanden" och hävdade att religiös tro är rationell.

Det känsliga klasshatet. Del II

Submitted by Fähstorkh on Sun, 02/10/2019 - 08:00

Grunden för det socialistiska klasshatet är Marx' arbetsvärdelära. Teorin säger, kort uttryckt, att borgarklassen har blivit rik på arbetarklassens bekostnad. Om vi håller det i minnet, blir det lättare att förstå Martin Latsis. Individen är skyldig i kraft av sin grupptillhörighet. Man kan inte vara medlem i borgarklassen utan att ha exploaterat arbetarklassen. Borgerligheten är, per definition, en kriminell grupp.

Det känsliga klasshatet. Del I

Submitted by Fähstorkh on Sun, 02/03/2019 - 08:00

I juni 1997 tog Göran Perssons regering initiativ till bildandet av Forum för levande historia. Forums uppgift var att informera svenska folket om nazismens brott. Samtliga riksdagspartier ställde sig bakom idéen. Forum skulle dock inte informera om kommunismens brott. Det hade den socialdemokratiska regeringen bestämt.

Är vi lika inför lagen?

Submitted by Fähstorkh on Sun, 01/20/2019 - 08:00

Brittisk polis arresterar numera nio personer per dag för saker som de har sagt på nätet. Under 2016 arresterades nästan 4000 personer. I Storbritannien är det numera olagligt att med vett och vilja irritera människor, göra att de känner sig obekväma eller att de oroar sig i onödan.

Minnen från barndomen

Submitted by Fähstorkh on Sun, 01/13/2019 - 08:00

När redaktören var ung, serverades det ibland blodpudding i skolans matsal. Det var väl inte direkt en kulinarisk sensation, men ner gick det. Puddingen sades innehålla mängder av nyttigheter. Dessutom var man tvingad att äta upp sin portion eftersom den plats där man lämnade tallrikar och bestick var bevakad av bambatanter med bistra uppsyner. Alla behövde dock inte äta blodpudding. Barn som hade föräldrar som tillhörde Jehovas vittnen erbjöds annan mat. Ingen upplevde det som konstigt.

Discrimination and Disparities

Submitted by Fähstorkh on Sun, 01/06/2019 - 08:00

Den amerikanske ekonomen Thomas Sowell är en extremt produktiv författare. Han har skrivit ett oräkneligt antal böcker. För två år sedan tog han farväl av sin läsekrets i en artikel betittad Farewell. Det var ett år efter det att han publicerat tegelstenen Wealth, Poverty and Politics. Han höll löftet i drygt ett halvår. Sowells senaste bok heter Discrimination and Disparities (Basic Books, 2018).

Min fiendes fiender är mina vänner. Del I: Genusfeminismen och burkan

Submitted by Fähstorkh on Sun, 11/18/2018 - 13:41

I juli 2003 höll pingstpastor Åke Green en predikan om Bibelns syn på homosexualitet inför ett 50-tal åhörare. Green sade att Bibeln fördömer homosexualitet, men betonade också att kristna inte ska klandra homosexuella: "Vi får aldrig förnedra någon som lever i synd." För det polisanmäldes Green av RFSL. Han dömdes sedermera till fängelse för hets mot folk, men frikändes av högre rättsinstans.

Burka

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades. Del II

Submitted by Fähstorkh on Sun, 11/11/2018 - 08:00

Amerikanen Robert Spencer har författat 18 böcker och samtliga handlar om islam. I den första artikeln om Spencers bok The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades (Regnery Publishing, 2005) granskade vi hans islamkritik. I denna avslutande artikel ska vi kika lite närmare på islamisk utrikespolitik.

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades. Del I

Submitted by Fähstorkh on Sun, 11/04/2018 - 08:00

Amerikanen Robert Spencer är en synnerligen produktiv skribent. Han har författat 18 böcker och samtliga handlar om islam. I en tidigare publicerad artikel granskade vi Spencers senaste bok: The History of Jihad. I denna artikel synar vi The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades (Regnery Publishing, 2005).

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades

Upp till kamp för klimatet?

Submitted by Fähstorkh on Thu, 10/18/2018 - 19:28

1800-talsekonomen och filosofen John Stuart Mill var mycket förtjust i musik och lär ha drabbats av en smärre depression som ung man när han fick för sig att det inom en snar framtid skulle bli omöjligt att komponera ny musik. Det finns ju inte hur många noter som helst, resonerade han.
Idag oroar vi oss inte över bristen på noter, utan klimatförändringar.
Redaktören är ingen klimatförnekare. Det är säkert sant att det har blivit varmare och han betvivlar inte att det kan åtminstone delvis ha att göra med hur vi människor beter oss.

The History of Jihad. From Muhammad to Isis

Submitted by Fähstorkh on Sun, 10/07/2018 - 08:00

Den amerikanske författaren Robert Spencer är så kontroversiell att han har blivit bannlyst av Theresa Mays konservativa regering. Han har alltså inte rätt att besöka Storbritannien. Beslutet är märkligt.
Spencer har inget kriminellt förflutet. Han rånar inte banker eller säljer droger. Inte heller deltar han i samhällsomstörtande aktiviteter.
Vad är det då som gör Spencer så omtvistad?

The Big Lie. Exposing the Nazi Roots of the American Left. Del II

Submitted by Fähstorkh on Sun, 09/30/2018 - 08:00

I den första artikeln om Dinesh D'Souzas bok The Big Lie. Exposing the Nazi Roots of the American Left (Regnery Publishing, 2017) fokuserade vi på hans huvudargument: fascism och socialism är ideologiska kusiner och kampen mellan fascism och socialism är en intrasocialistisk strid.
I denna artikel dyker vi huvudstupa ner i amerikansk politik.

DD

The Big Lie. Exposing the Nazi Roots of the American Left. Del I

Submitted by Fähstorkh on Sun, 09/23/2018 - 08:00

Dinesh D'Souza är en av USA:s mest kända konservativa debattörer och författare. D'Souza har författat ett tjugotal böcker och regisserat fem dokumentärer.
I två på varandra följande artiklar ska vi kika lite närmare på The Big Lie. Exposing the Nazi Roots of the American Left (Regnery Publishing, 2017). I boken beskriver D'Souza det som han kallar "den amerikanska vänsterns fascistiska och nazistiska rötter".
I denna inledande artikel diskuterar vi D'Souzas syn på fascism och nazism. I den avslutande artikeln dyker vi huvudstupa ner i amerikansk politik.

Livsstilsval bör ha konsekvenser

Submitted by Fähstorkh on Sun, 09/16/2018 - 08:00

Diskrimineringsombudsmannen stämde för drygt ett år sedan ett Uppsalaföretag för diskriminering med hänvisning till att företaget hade avbrutit rekryteringsprocessen av en muslimsk kvinna när det stod klart att hon vägrade skaka hand med män.

PixaBay

Handskakningar är numera kontroversiella i världens kanske mest sekulariserade land. Källa: Pixabay.

Alla som inte håller med mig är Hitler

Submitted by Fähstorkh on Thu, 09/06/2018 - 08:00

Liberalernas partiledare Jan Björklund gav nyligen Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson en bok om nazismen i present. Händelsen ägde rum under en TV-debatt om Sveriges EU-medlemskap. Åkesson var märkbart irriterad.
Efteråt försökte Björklund urskulda sig. Han förklarade att hans avsikt inte var att stämpla Åkessons parti som nazistiskt. Han sade att han endast ville varna för att den "högernationella våg som sveper över Europa riskerar att slå isär Europa."
Detta var naturligtvis bara undanflykter.

Våra infantila kommunister

Submitted by Fähstorkh on Sun, 09/02/2018 - 08:00

När redaktören vill roa sig brukar han kika på Feministiskt initiativs och Vänsterpartiets Twitterfeed. Få politiska rörelser sprider så mycket obegåvad politisk propaganda som dessa två organisationer.
Ofta vet man inte om man ska skratta eller gråta. Mer än en gång har redaktören förundrat sig över att människor som är äldre än tio attraheras av dessa naiva budskap.

V

Massinvandring, jämlikhet och socialdemokratiskt hyckleri

Submitted by Fähstorkh on Sun, 08/26/2018 - 08:00

När länder jämförs med avseende på jämlikhet, rankas de skandinaviska länderna ofta mycket högt. Sverige var världens mest jämställda land år 2011. Två år senare hade vi ramlat ner till plats nummer fyra.
Oxfam rankade Sverige som nummer ett år 2017 när det gäller kamp mot ojämlikhet. Island vann jämlikhetspriset.
Sverige och Danmark är de två mest jämlika länderna i Europeiska unionen.

Regeringen

Det fria samhällets fiender

Submitted by Fähstorkh on Sun, 08/19/2018 - 08:00

Enligt Sifos augustimätning får Vänsterpartiet 10,1 procent. Det faktum att Jonas Sjöstedts skämt till parti har lyckats att samla nästan tio procent av väljarkåren bakom sig visar att indoktrinering fungerar.
Decennier av rättighetspropaganda har gett resultat. Många svenskar inbillar sig numera att det existerar gratisluncher. Det enda som man behöver göra är att "kräva sin rätt". Allt fler anser att det är i sin ordning att, som det heter, "ta från de rika", för att finansiera vidmakthållandet av olika gruppers så kallade "rättigheter".

Vem är Gudrun Schyman? Del II

Submitted by Fähstorkh on Sun, 08/12/2018 - 08:00

År 1997 tog den dåvarande socialdemokratiska regeringen initiativ till en upplysningskampanj om nazismens brott. Kampanjen fick namnet Levande historia. Bakgrunden till kampanjen var en rapport från Centrum för invandringsforskning vid Stockholms universitet och Brottsförebyggande rådet. Enligt rapportförfattarna hade förvånansvärt många skolungdomar bristfälliga kunskaper om förintelsen.
Alla riksdagspartier, inklusive Vänsterpartiet, ställde sig bakom regeringens initiativ.

Vem är Feministiskt initiativs Gudrun Schyman? Del I

Submitted by Fähstorkh on Sun, 08/05/2018 - 08:00

Det vankas långfilmspremiär på våra biografer. I höst visas dokumentären Gudrun- konsten att vara människa på våra biografer. Filmen handlar om Feministiskt initiativs ledare: Gudrun Schyman.
Det är en besynnerlig premiär.
Varför göra en film om Gudrun Schyman? Vad i hela världen har hon bidragit med till mänsklighetens medgång? Finns det någon som på fullt allvar skulle vilja leva i den värld som Schyman hade skapat om hon hade getts makt och tillfälle?

The Unbreakable Miss Lovely: How the Church of Scientology tried to destroy Paulette Cooper

Submitted by Fähstorkh on Sun, 07/29/2018 - 08:00

År 1972 gav den amerikanska journalisten Paulette Cooper ut boken The Scandal of Scientology. Scientologikyrkan reagerade med vrede och bestämde sig för att krossa Cooper ekonomiskt, socialt och personligt.
I boken The Unbreakable Miss Lovely: How the Church of Scientology tried to destroy Paulette Cooper (Silvertail Books, 2015) beskriver Tony Ortega vad som hände.

Den lede FI

Submitted by Fähstorkh on Sun, 07/15/2018 - 08:00

Feministiskt initiativs två partiledare, Gudrun Schyman och Gita Nabavi, har hållit tal till nationen. Nabavis tal är så utslätat och belamrat med klichéer att det är rena tortyren att lyssna på det. Schymans tal innehåller inga direkta nyheter, men hon är en begåvad politisk räv och behärskar konsten att formulera politiska budskap.
Båda talen visar att det inte kan vara lätt att vara genusfeminist och ledare för ett politiskt parti med en tydlig fascistisk profil.

The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature

Submitted by Fähstorkh on Sun, 07/08/2018 - 13:36

Frågan om det existerar könsskillnader är numera kontroversiell. Extrema ståndpunkter beskrivs som moderata, medan måttfulla bedömningar avfärdas som politisk extrema. Charles Murray och Richard Herrnstein skälldes för nazism därför att de hade sagt att intelligens är en produkt av interaktionen mellan gener och miljö. Den korrekta ståndpunkten var, förklarade kritikerna, att skillnader i intelligens endast kan förklaras av miljöfaktorer.

Är svensk feminism fascistisk? Del II

Submitted by Fähstorkh on Thu, 06/28/2018 - 08:00

Om vi ska förstå fascismens natur, måste vi studera dess syn på staten. Det är först efter det att vi har gjort det som vi kan besvara vår fråga.

Feminism

Foto: b0red.

Mussolini: Vad är fascism?

Utgångspunkten för vårt resonemang är Mussolinis definition av fascismbegreppet:

Everything in the State, nothing outside the State, nothing against the State.

Scientology: A to Xenu

Submitted by Fähstorkh on Mon, 06/11/2018 - 08:00

Denna recension har en delvis originell bakgrund. Redaktören har aldrig varit intresserad av scientologi utan betraktat rörelsen som en av många organisationer som försöker mjölka godtrogna människor på deras besparingar.
För drygt ett år sedan började en privatperson filma scientologianläggningar i västra USA. Eftersom det handlar om inhägnade områden, ofta bevakade med sofistikerad utrustning var det ingen enkel uppgift.
Angry Thetan använde en drönare i prisklassen 17 000–20 000 kronor. Resultatet blev häpnadsväckande bra.

Where We Are. The State of Britain Now

Submitted by Fähstorkh on Mon, 06/04/2018 - 08:00

I mars månad förra året begärde den brittiska regeringen utträde ur Europeiska unionen. Beslutet kom efter en folkomröstning i vilket de så kallade Brexitanhängarna vann.
Den brittiske filosofen Roger Scruton har skrivit en bok om Brexit: Where We Are. The State of Britain Now (Bloomsbury, 2017). Scruton säger att boken inte är ett argument för eller emot Brexit, utan ett försök att förstå vad som ledde fram till utträdet och vilka möjligheter som öppnar upp sig när Storbritannien väl har lämnat Europeiska unionen.

Konservatismen, kristendomen och försvaret av nationsstaten

Submitted by Fähstorkh on Sat, 05/26/2018 - 08:00

Jordan Peterson har tagit internet med storm. Det som gör Peterson unik är inte hans envisa försvar av yttrandefriheten. På detta område är han långt ifrån ensam. Det är hans Bibelföreläsningar som gör honom till en udda figur: en psykologiprofessor som föreläser om Bibeln. Varför skulle moderna människor vara intresserade av att få höra om Kain, Abel och Noa? Bibeln är väl antikverad?
En möjlig förklaring är att Peterson är en duktig och framför allt engagerande föredragshållare.

Lönegapet som social konstruktion och två besvärliga paradoxer

Submitted by Fähstorkh on Sat, 05/19/2018 - 08:00

Det existerar ett lönegap mellan män och kvinnor. Det råder olika åsikter om hur stort det är, men få om några betvivlar dess existens. Frågan är inte om det existerar utan hur det ska förklaras.
När Arbetsgivarverket nyligen studerade löneskillnader bland statsanställda män och kvinnor visade analysen att den var 7,6 procent. Vad beror skillnaden på? Radikala feminister menar att lönegapet beror på diskriminering. Detta är dock en förhastad slutsats.

FI

Feministiskt dubbeltänk

Submitted by Fähstorkh on Fri, 05/11/2018 - 08:00

Kajsa Ekis Ekman säger sig ha börjat sin politiska bana som anarkist. Hon är skeptisk till EU, positiv till Brexit och vill att vänstern ska gå till offensiv. I en intervju i Kommunistiska Partiets tidning Proletären säger Ekman att "kommunismen ligger i tiden". År 2010 tilldelades hon Robespierrepriset av Jan Myrdalsällskapet.

Föreläsningar om Bibeln: Abraham och Isak

Submitted by Fähstorkh on Thu, 05/03/2018 - 08:00

Offerbegreppet är centralt i Jordan Petersons sekulära tolkning av de bibliska texterna. Det är genom att offra nuet för framtiden som människan kan göra framsteg. Berättelsen om Abraham och Isak har dock upplevts som svårsmält eftersom Gud begär av Abraham att han ska offra sin son.
I denna artikel tittar vi lite närmare på hur Peterson tolkar denna klassiska berättelse.

Abraham and the sacrifice of his son Isaac

Föreläsningar om Bibeln: Fadern som metafor för ordning

Submitted by Fähstorkh on Thu, 04/19/2018 - 08:00

I den mesopotamiska skapelseberättelsen Enuma elish består världen av två gudar i union med varandra. Tiamat representerar det feminina som symboliserar kaos, medan Apsu representerar det maskulina som symboliserar ordning eller kultur.
Efter det att Apsu blir mördad av gudar av lägre rang, finns det inget som kan hålla Tiamat i schack och kaoset breder ut sig i världen. Dramats hjälte, Marduk, dödar emellertid kaosdraken och av hennes kroppsdelar skapar han en värld i jämvikt.

Föreläsningar om Bibeln: Noa och Syndafloden

Submitted by Fähstorkh on Thu, 04/05/2018 - 08:00

Adam och Eva fick tre söner. Noa var ett av deras barnbarn, son till den sistfödde, Seth. Jordan Peterson menar att myter om gigantiska översvämningar är relativt vanliga och inte alls typiska för kristendomen. Ofta beskrivs de dessutom som konsekvenser av brott mot Guds bud.
I Petersons sekulära tolkning är syndafloden en metafor som används för att lära ut en moralisk läxa.

Noaks ark

Föreläsningar om Bibeln: Skapelseberättelsen

Submitted by Fähstorkh on Thu, 03/22/2018 - 08:00

I Evangelium enligt Johannes, kapitel 1, kan vi läsa följande:

In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God.

Jordan Peterson tolkar meningen fenomenologiskt. Det innebär att vi ska läsa den på följande sätt:

I begynnelsen var medvetande, och medvetandet var Guds medvetande, och medvetandet var Gud.

Frågan är vad detta betyder.